Kategori: 2018-02

Arla återlanserar Dofilus

DofilusArla lanserar nu Dofilus, en serie yoghurtprodukter som innehåller en kombination av tre bakteriestammar och dessutom är en naturlig källa till kalcium.

Dofilus-serien innehåller tre tillsatta bakteriestammar, LA-5, BB12 och Arlas egen patenterade F19, som det finns höga halter av i produkterna. Produkterna, som alla är laktosfria, är dessutom en naturlig källa till kalcium samt berikade med vitamin D.

Fonterra and a2 Milk join forces

Fonterra Co-operative Group Limited (Fonterra) and The a2 Milk Company (a2MC) have entered into a comprehensive strategic relationship that links Fonterra’s global milk pool and supply chain, manufacturing capability and in-market sales and distribution capacity with a2MC’s brand strength and capabilities.

The partnership encompasses:

 • New Zealand and Australian milk pools to support the strategic partnership, and in the first instance the Nutritional Products Manufacturing and Supply Agreement. Fonterra will now begin discussions with its farmers on the best way to source this A2 milk for a2MC products, and share the value it will create for farmers. It is intended that these milk pools will significantly expand over time to support new a2MC products and its new priority markets across South East Asia and the Middle East.
 • Nutritional Products Manufacturing and Supply Agreement (NPMSA) whereby Fonterra will exclusively supply nutritional milk powder products in both bulk and consumer packaged formats intended for sale in a2MC’s new priority markets across South East Asia and the Middle East. These products will be produced at Fonterra’s facilities in New Zealand as well as Fonterra’s nutritionals facility, Darnum in Victoria, Australia. 
 • Distribution and sales arrangements, in respect of a2MC branded products whereby the companies will seek to establish distribution and sales arrangements to assist a2MC’s entry into its new priority markets across South East Asia and the Middle East. 
 • Exclusive period to explore a2MC branded butter and cheese, and China sourced liquid milk for sale in Australia, New Zealand and China. These relate to other dairy products not presently marketed by a2MC and would be complementary to Fonterra’s existing portfolio of dairy products. 
 • A jointly owned packaging facility will also be explored as an extension of the arrangements under the NPMSA and to cater for growth.
 • A New Zealand Fresh Milk Licence which will see Fonterra hold an exclusive licensing arrangement for the production, distribution, sale and marketing of a2 MilkTM  fresh milk for sale in New Zealand. Fonterra will leverage its substantial fresh milk capabilities to establish distribution across the country.

Arlas resultat 2017

Stark omsättningstillväxt efter högre försäljningspriser. Verksamheten förbättrades tack vare investeringar i varumärken, internationell expansion och produktinnovation.

 • Koncernens omsättning ökade med 8,1 procent till 10,3 miljarder EUR tack vare högre försäljningspriser, högre andel varumärkesförsäljning och en bättre geografisk fördelning och produktmix.
 • Mjölkpriset till ägarna ökade med 27,4 procent och den genomsnittliga Arlaintjäningen låg på 38,1 eurocent/kilo mjölk.
 • Varumärket Arla® ökade omsättningen med 10,1 procent.
 • Marknaderna inom området International ökade omsättningen med 13,2 procent.
 • Arla Foods Ingredients ökade omsättningen med 19,6 procent.

Omsättningen i Sverige drevs av höjda priser och ökade under 2017 till 13.7 miljarder SEK (2016: 12.9 miljarder SEK exklusive försäljningen av Rynkeby). Det var en bra omsättningstillväxt på den svenska marknaden men den påverkades negativt av vikande världsmarknadspriser på mjölkpulver som exporteras. Under slutet av året avtog minskningen av den svenska mjölkinvägningen.

Omsättningen för 2018 förväntas ligga på ungefär samma nivå, på 10–10,5 miljarder EUR, tack vare högre mjölkvolymer och en förbättrad produktmix. Arla kommer även fortsättningsvis att rikta in sig på en nettoresultatandel för 2018 inom intervallet 2,8 – 3,2 procent av omsättningen, men förväntar sig att säsongsvariationer kommer att få en större inverkan på halvårsrapporten 2018, som förväntas ligga under målintervallet för året.

Årsredovisning hämtas här

Valio commits to salt and sugar reduction

Valio’s nutrition agreement helps consumers to reduce their use of sugar and salt, and makes it easier to make low-salt choices or recipes. From 2015 – 2020, Valio will double the number of snack products it makes that are unflavoured, sugar-free, and with 20 – 50% less sugar than before. The goal for reducing salt content is to sell seven million kilos of Valio ValSa® reduced-salt products annually by 2020. Valio will also provide details of the amount of salt in all Valio recipes by 2020.

Valio’s low-salt product range, cheeses and spreads with Valio ValSa®, was launched in 2016, and by the end of 2017 almost four million kilograms of these products were sold. The goal is to bring the annual sale of Valio ValSa® products up to seven million kilos by 2020.

Grådö producerar laktosfritt

Härom veckan var det premiär för tillverkning av laktosfri mjölk på Grådö mejeri som även fyller 65 år i år

De senaste åren har verksamheten här stadigt vuxit och allt flera gårdar levererar sin mjölk till Grådö.

– Drivkraften är naturligtvis konsumenternas önskan att köpa lokalt. Vi har väldigt stor åtgång på crème fraiche, och gräddfil men även mycket mellanmjölk och standardmjölk, berättar Staffan Eklöv, mejerichef, för Annonsbladet.

Ostfestivalens vinnare

Totalt delades tjugofem medaljer ut när Ostfestivalen gick av stapeln i Münchenbryggeriet 16-18 februari. För femte året i rad arrangerades festivalen som samlar gräddan av svensk ost. Sammanlagt var 40 utställare på plats, stora som små från hela landet. Kraven i medaljtävlingen är höga och endast en guldmedalj som delades ut, vilken gick till Jämtländsk Källarlagrad Vit Getost från Skärvångens Bymejeri i Jämtland.

Flera tävlingar anordnades under helgen och sammanlagt tävlade 139 ostar om både besökarnas och expertjuryns omdömen.

”Ostfestivalens godaste ost 2018 – publikens val” röstades fram av besökarna på festivalen. Utmärkelsen togs hem av Svedan Gårdsost från Västerbotten, med sin pressade hårdost gjord på traditionellt sätt gjord på obehandlad mjölk från gårdens egna kor.

Till ”Ostfestivalens svenska klassiker 2018 – Herrgård” korades Herrgård 28 %, 18 månader från Falbygdens Ost. En långlagrad rundpipig ost gjord på komjölk, ystad av Arla Foods Kalmar mejeri och mognadslagrad av Falbygdens Ost i Västergötland.

”Ostfestivalens mest innovativa ost 2018 – ICAs pris” gick till Hallands Himmel från Kvibille Mejeri i Halland. En långlagrad blåmögelost gjord på mjölk från kor som betat under den halländska himlen.

En jury på 72 personer bestående av framstående ostkännare, journalister, kockar, sommelierer, osthandlare, inköpare och diplomerade fromagerer blindprovade ostar i medaljtävlingens olika kategorier. Juryns ordförande var Roland Persson (ostkunnig kock och ”Årets Kock 1990”) och experterna poängbedömde tävlingsostarna enligt en sträng skala.

I sin helhet delades 25 medaljer ut, varav 19 brons, fem silver och en guldmedalj. Kraven i medaljtävlingen är mycket höga och för att få guld måste man ha 90 % av den totala poängen. Det enda guldet 2018 gick till Jämtländsk Källarlagrad Vit Getost från Skärvångens Bymejeri i Jämtland.

Läs mer

Stora förändringar i LRF Mjölk

LRF Mjölks verksamhet görs om och både mjölkdelegationen och mjölkrådet läggs ned, skriver ATL.

Förändringen innebär att LRF tar över delar av uppdraget från LRF Mjölk, vilket kommer få konsekvenser på både tjänstemannasidan och bland förtroendevalda. Den nya organisationen är på plats under mars månad och kommer att innebära personalminskningar, skriver ATL vidare.

Läs mer

Arla investerar 100 miljoner kronor i den svenska osttillverkningen

Under 2018 kommer Arla att investera 100 miljoner kronor i sina mejerier som producerar ost i Sverige. Satsningen görs för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för den svenska osten.

Under 2017 investerade Arla 25 miljoner kronor i Östersunds mejeri för att där kunna starta tillverkning av den Jämtländska Hushållsosten. Då denna hushållsost blev en succé gjordes ytterligare en investering i början på 2018 för att dubblera produktionskapaciteten.

Den största investeringen görs i Götene där man investerar drygt 60 miljoner kronor i en ny förpackningslösning. Förra året investerades drygt 25 miljoner kronor i Kvibille för att bygga ut lagerytor för mognad av ädelostar. I år fortsätter investeringarna i Kvibille med 7 miljoner kronor. I Falbygdens mejeri investerar Arla i år 5 miljoner kronor också där för att bygga ut lager och mognadsanläggningar.