Värm med mjölk!

År 2025 ska Linköpings kommun vara koldioxidneutral, och som ett led i den ambitionen vill man energieffektivisera lantbruket. Miljökontorets energirådgivare besöker bönderna i kommunen för att hjälpa till med energikartläggningar, … Läs mer

Danone + White Wave = OK

The European Commission past Friday cleared France’s Danone to proceed with its $10.4 billion purchase of U.S. organic food producer WhiteWave, subject to it selling a business in Belgium. Danone … Läs mer

Kurs i Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materiella resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som … Läs mer