Kategori: 2016

Kamp om grädden driver upp priset

Efterfrågan på svensk grädde har ökat snabbt vilket har resulterat i att priset på ett kilo grädde med en fetthalt på 40 ­procent stigit med över 100 procent, skriver ATL

Från ett pris kring 11–12 kronor per kilo i april månad till ett dagspris i dag på 25–30 kronor kilot, beroende på om grädden ska levereras till industrin eller handeln.

Läs mer

IPES-Food: a new expert panel guided by new ways of thinking about research, sustainability, and food systems

The International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) is a new transdisciplinary initiative to support, inform and advise the policy debate on how to reform food systems across the world. The panel is co-chaired by Olivier De Schutter (former UN Special Rapporteur on the right to food) and Olivia Yambi (nutritionist and former UNICEF representative to Kenya). The Panel brings together different disciplines and different types of knowledge, comprising environmental scientists, development economists, nutritionists, agronomists and sociologists, as well as experienced practitioners from civil society and social movements.

The Swedish member is Johan Rockström

Read more

Kurs i Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett synsätt som på senare år vunnit allt mer mark. Löftet är ökad affärsnytta genom att materiella resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att hyra, dela och tjänstefiera. Den här utbildningen ger dig en inspirerande introduktion till området cirkulär ekonomi.

Läs mer

Norrmejerier och Dragonskolan i samarbete om unik lärlingsutbildning

– Vi är jätteglada över Sveriges första gymnasiala lärlingsutbildning mot mejeri och att vi kan medverka i Dragonskolans satsning på en helt ny lärlingsutbildning, säger Emma Renström, HR-utvecklare, Norrmejerier.

Lärlingsutbildningen mot mejeri startar hösten 2017 och ingår i Industritekniska programmet med inriktning Processteknik. Upplägget är varvat mellan teori vid Dragonskolan och praktik inom Norrmejeriers verksamheter under tre år. Utbildningen ger behörighet till högskola.

Värm med mjölk!

År 2025 ska Linköpings kommun vara koldioxidneutral, och som ett led i den ambitionen vill man energieffektivisera lantbruket. Miljökontorets energirådgivare besöker bönderna i kommunen för att hjälpa till med energikartläggningar, och med att räkna på kostnadseffektiva effektiviseringsåtgärder, skriver Ny Teknik

Bland vanligare råd som att byta till led-belysning, att rengöra ventilationskanaler och att tvätta ladugårdsfönstren, rekommenderar man också jordbrukarna att värma bostadshus och ekonomibyggnader med mjölkvärme.

Läs mer

Danone + White Wave = OK

The European Commission past Friday cleared France’s Danone to proceed with its $10.4 billion purchase of U.S. organic food producer WhiteWave, subject to it selling a business in Belgium.

Danone will sell a large part of its ”growing-up milk” business in Belgium, as the Commission said only Nestle would have remained as a competitor in the country otherwise.

Read more

BillerudKorsnäs gör storinvestering i Gruvön

Satsningen görs mot bakgrund av den ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck runt om i världen.

Den nu beslutade investeringen om 5,7 miljarder SEK innebär att en ny kartongmaskin byggs vid produktionsanläggningen i Gruvön samt att ombyggnationer görs i existerande massabruk. Kartongmaskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Maskinen kommer att producera vätskekartong, förpackningskartong, food service board och liner. Investeringsprojektet startar omgående och produktionen beräknas starta under första kvartalet 2019.

Forlik mellom TINE og Synnøve Finden

TINE SA og Synnøve Finden AS har inngått forlik i rettstvisten vedrørende varemerket JARLSBERG.  

Forliket innebærer at Synnøve Finden AS ikke vil markedsføre og distribuere osteprodukter ved bruk av ”jarlsbergost-type” eller lignende betegnelser. Selskapet frafaller sitt krav om å få kjent TINEs Jarlsberg-varemerker ugyldig/slettet fra varemerkeregisteret. Begge selskaper frafaller krav på erstatning og dekker egne saksomkostninger. Partene er med dette enige om å avslutte saken.