Kategori: 2015

Wermlands Mejeri vill dubbla produktionen

Succén för Värmlandsmjölken tvingar nu Wermlands Mejeri till nyinvesteringar för att möta efterfrågan. Nya mjölktankar ska köpas in och inom ett halvår ska ytterligare ett arbetsskift vara igång, skriver Nyheterna P4 Värmland på webben.

– Vi har trånga sektorer. En är invägningen där vi inte har tankar som räcker till. Nu gör vi en satsning och köper in två stora tankar så att vi ska kunna ta in mer mjölk, säger Yngve Gustafsson, vd Wermlands Mejeri AB.

Målet är att nära fördubbla produktionen till 30 tusen liter på dag.

Läs mer

Mjölkrapporten december från LRF Mjölk

I fjärde Mjölkrapporten 2015 skriver LRF Mjölk att det fortsatt råder obalans mellan tillgång och efterfrågan med ökade lager på den globala mejerimarknaden. Detta leder till fortsatt pressad lönsamhet för mjölkföretagen.

Stor osäkerhet råder om hur den globala mjölk- produktionen kommer att utvecklas och om Kinas import kommer att ta fart 2016. Minskad export till Kina och Ryssland i år gör att den globala världshandeln tros minska för första gången på nästan tio år. Påtagligt förstärkta världsmarknadspriser förväntas först nästa sommar. I Sverige minskar mejeriimporten för första gången på 15 år.

Den svenska mjölkinvägningen har minskat med 0,2 procent hittills i år. Trots minskat koantal har ökad genomsnittlig mjölkavkastning per ko gett i stort sett oförändrad mjölkvolym. 270 mjölkgårdar har lagts ned de senaste tolv månaderna.

Läs rapporten

Report: Prospects for EU agricultural markets and income 2015-2025

This month European Commission released the report: Prospects for EU agricultural markets and income 2015-2025. In the dairying part it states:

The current low prices for dairy commodities and milk are mainly the result of a surge in world and EU supply at a time when China has started to reduce its purchases and Russia has introduced an import ban. However, import demand from other regions of the world has risen significantly and is expected to grow steadily over the outlook period, driven by population growth and a change in diets in favour of dairy products. In addition, Chinese imports should resume growth.

Though lower than in the last decade, the expected 2 % annual increase in world imports and rising EU domestic demand for dairy products are expected to support an increase in deliveries of close to 1 % per year to 164 million t in 2025. The EU’s share of world exports should grow slightly, thanks to its considerable potential to increase production (unlike its main competitor, New Zealand, which is more constrained by the availability of natural resources). We also analyse the dairy outlook for the EU from the point of view of its impact on nitrates and green-house gas (GHG) emissions.

Milk prices are expected to recover to moderate levels in the short term, before increasing further to an average of EUR 360/t in the last five years of the outlook period, in line with expectations for world dairy–commodity prices. The world market should remain thin with only 7.5 % of dairy world production traded in 2025, so that the risk will remain high of short-term market imbalances.

Get the report

Arlas strategi för nästa decennium

Arla lanserar nu Strategi 2020 som innebär en satsning på tillväxt inom åtta globala mejerikategorier och sex marknadsregioner i världen fram till 2020.
I den nya koncernstrategin Good Growth 2020 fastställer Arlas styrelse och ledning riktningen för Arla för de närmaste fem åren. Målet är att skapa maximalt värde utifrån böndernas ökande mjölkvolym genom att:

  • briljera inom åtta mejerikategorier
  • fokusera på sex marknadsregioner
  • vinna som ett enat och effektivt Arla

De åtta prioriterade produktkategorierna är: smör och matfett, färskost, specialost, mjölkbaserade drycker, yoghurt, mjölk och pulver, mozzarella och ingredienser.
Tillväxtambitionerna fokuseras på följande sex marknader: Europa, Mellanöstern, Kina, Ryssland, Nigeria och USA. I Europa är Arlas ledande marknader Storbritannien, Sverige, Danmark och Tyskland.

Skånemejerier växer i Stockholm

Antalet butiker som valt att byta till Skånemejerier som huvudleverantör under 2015 är nu totalt 15 stycken. Antalet butiker som valt att byta är mer än en fördubbling från 2014 då det fanns 6 fullsortimentsbutiker i Stockholm. Den starka tillväxten har bidragit till att 2015 blivit det starkaste året någonsin för Skånemejerier i Stockholm.

USDEC: ”10 percent of total world dairy trade gone away”

Over the past five years, aggregate milk production from the top 5 global dairy suppliers—the European Union (EU), New Zealand, the United States, Australia and Argentina—grew nearly 2 percent annually. That equates to an additional 5 million tons of milk per year, the US Dairy Export Council says.
For most of that time, seemingly unrelenting demand growth—driven primarily by China—fueled those production gains and absorbed the additional product. But in late summer 2014, demand growth abruptly evaporated, and a boom in Chinese purchasing that began in 2013 proved to be a bubble.
Then if you combine Russia’s import numbers with China’s, the contrast grows even starker. From boom to bust, China and Russia imports were slashed nearly in half—a drop of 8 million tons, milk equivalent, that simply vanished from global dairy demand. For context, that loss represents more than 10 percent of total world dairy trade.
USDEC estimates there currently could be 400,000 tons of excess milk powder inventory in suppliers’ hands and throughout buyers’ inventory pipelines.

Read more

Pedagogien i Hjo – utställning om Wrångebäcksost

Följ Wrångebäcksostens spännande historia fram till idag! Under perioden 5 december 2015 – 16 januari 2016 kommer en utställning visa axplock ur Almnäs Bruks gamla arkiv. Man får möta mejerskor, läsa om ostutställningar, byråkrati och statlig kontroll. En hel del föremål från gamla ysteridagar visas.
I tider av fram- och motgångar får du följa Sveriges äldsta Herrgårdsost ”Wrångebäck” till dess att den läggs ned år 1961. 2008 tas den åter upp i produktion igen och blir ett lyckat exempel på att lokalt mathantverk fungerar och är ett hållbart alternativ till storskalig produktion.

Läs mer

Danone invests €240 million in new facility for baby food

Danone announces that it is investing €240 million to build a new plant for its Early Life Nutrition business. With this investment, Danone will capitalize on strong and growing demand for its international early life nutrition brands, including Aptamil and Nutrilon, for both standard and specialized products. The state-of-the-art facility will be built in Cuijk in the Netherlands, and will start production in late 2017.
This new plant is Danone’s largest investment in its European production capabilities, and will double its capacity in the Netherlands. Output will be exported to more than 80 countries worldwide.

Report: Global Dairy Ingredients Market is expected to reach USD 59.8 Billion

Global Dairy Ingredients Market is expected to reach USD 59.8 Billion by 2020 at 5.6% between 2015 and 2020, a report from Marketsandmarkets says.

The market for dairy ingredients is projected to witness an increasing trend in the upcoming years due to the growing awareness about the health benefits of nutritional food products, and increasing production in countries such as the U.S., India, and China. The increasing demand for healthy and diversified food and the growing convenience food & beverage industry support the growth of the dairy ingredients market, along with growing income levels and disposable income, especially in the Asia-Pacific region.

Leading players in the dairy ingredients market include FrieslandCampina (The Netherlands), Fonterra Co-Operative Group (New Zealand), Dairy Farmers of America (U.S.), Arla Foods. (Denmark), Glanbia Plc. (Ireland), Euroserum (France), Groupe Lactalis (Germany), Saputo Inc. (Canada), Volac international Limited (U.K.), and Murray Goulburn Co-Operative Co. Limited (Australia).

Read more