Kategori: 2014

December 2014

Skånemejerier stimulerar talanger inom sociala medier
The Social Media Showoff är en pågående tävling för unga talanger inom sociala medier – i detta fall YouTube.
Bland de inkomna bidragen kommer åtta finalister att väljas ut och få presentera sina idéer för juryn på en audition i Stockholm den 11 februari.
Vinnaren får 100 000 kr i startbidrag samt ett års kontrakt med Skånemejerier för att hantera företagets digitala kanaler och fortsätta bygga relationerna med konsumenterna på dessa kanaler.
Webbaserad handel av mjölkprodukter
Företaget GDT – Global Dairy Trade, organiserar ett webbaserat handels och auktionssystem för mejeriprodukter. Bland aktörerna, det vill säga säljare och köpare, finns företagen Arla, Fonterra, Land O’Lakes, med flera.
På GDT:s hemsida kan man följa prisutvecklingen på de stora handelsprodukterna som skummjölkspulver, helmjölkspulver, smör, cheddarost, mm.
Likaså finns kurvor över prisindexutvecklingen över de gångna 10 åren. En hemsida värd ett besök, speciellt nu när EU:s kvotsystem avvecklas den 1 april 2015.
Besök sidan här
Competitiveness and the abolition of quotas
The report “Competitiveness of Northern European dairy chains” by Csaba Jansik (ed.), Xavier Irz and Nataliya Kuosmanen from MTT Agrifood Research Finland deals with the coming abolition of the European dairy quota system.
It says: “The quota abolition will speed up a broad process of structural change that has been ongoing for years, and increase the geographical concentration of agricultural production in Europe. High grain and oilseed prices, and the resulting improved profitability of cash crop production, have attracted farmers in Central Europe to shift their focus to crop production. Concurrently, a milk production belt has been forming in the Northern coastal regions of the EU stretching from Ireland through to Brittany, the Benelux countries, and as far as the Baltic states to the East. Climate conditions have always favoured grazing and milk production in those coastal regions. However, their relative importance in milk production will increase further, because the range of profitable cash crops becomes narrower and average yields lower as one moves northwards. In many parts of this region, milk production is the best alternative among all farming opportunities. “
Furthermore it says: “Some countries where production has been constrained by the quota system, such as Ireland, the Netherlands, Germany, Denmark and Poland, are eager to increase their production of milk. The importance of raw milk availability for the competitiveness of national dairy chains will rise in the future. With the expansion of milk production on farms, dairy industry can easily seize opportunities to conquer new markets. It is clear that the removal of milk quotas within the EU will boost production and exports to world markets, but a swing in world prices may also result in overproduction within the EU’s common market. In periods of low world market prices, a large amount of “excess” dairy production would flow within the internal EU market, threatening further the positions of those dairies which predominantly operate domestically or within the EU. In this context, competitiveness of the sector also requires that its position on the domestic market be preserved. “
The whole report is available here
Fortsatt undersökning av Arlas köp av Falbygdens ost
Konkurrensverket har beslutat att inleda en så kallad fördjupad undersökning av Arlas förvärv av Falbygdens Ost från livsmedelskoncernen Atria. Undersökningen är inget ovanligt steg i processen vid den här typen av affärer.
”Detta är ett steg i Konkurrensverkets process som vi visste kunde bli aktuell. Arla är ett stort konsumentvaruföretag och en fördjupad undersökning är inte ovanlig vid affärer av den här omfattningen. Vi har en bra dialog med Konkurrensverket och ger dem all information de behöver för sin undersökning. Vår bedömning är att verket kommer att godkänna förvärvet”, säger Marika Isberg, bolagsjurist på Arla.
Falbygdens Ost ägs i dag av Atria Sverige, som i sin tur ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Abp. Affären är villkorad av godkännande från det svenska Konkurrensverket.
Tetra Pak launches new service to reduce environmental impact for customers
Tetra Pak has launched a new Environmental Benchmarking Service to help food and beverage companies assess the environmental performance of their production operations, and to identify opportunities for improvement.
The service provides an audit of the entire plant, including both the processing and packaging lines, assessing performance in areas such as water efficiency, waste water treatment, energy efficiency, product yield and waste, and carbon footprint. Based on this audit, the Tetra Pak Technical Service team will then provide specific recommendations on opportunities for improvement, helping customers not only to reduce their environmental impact, but also to lower cost. Pilot projects have been carried out in the US and in Europe, delivering average costs savings of around 20%.
Skyddade beteckningar för mjölkprodukter
Beteckningar på ett livsmedel ska ge konsumenterna en klar uppfattning om vilket slags livsmedel det är. Med mjölk menas till exempel alltid komjölk – om inget annat anges.
Mjölk, grädde, ost, smör, fil, yoghurt med flera mjölkprodukter är skyddade beteckningar. Det innebär att det finns EG-regler för dessa produkter. Reglerna kompletteras med svenska regler i Livsmedelsverkets föreskrifter om mjölk och ost.
Läs mer
Danone confirms strategic priorities and strengthens management team
Franck Riboud, Chairman of the Board of Directors, confirmes the company’s 2014 targets including organic growth of over 4.5% and trading operating margin down less than 20 basis points like-for-like. Free cash-flow will be between €1.3 and 1.4 billion
CEO Emmanuel Faber says: “Danone will continue to expand capacity rapidly and build development platforms in fast-growing regions, particularly Asia and Africa.” To deploy this strategy and support the “Danone 2020” ambition, Emmanuel Faber has decided to strengthen his management team.
Organizational changes at Raisio, producer of Benecol
Benecol business is headed by Mikko Laavainen. As of 18 December 2014, Benecol business will include consumer products on the markets, where Raisio itself is responsible for the sale and marketing of products, as well as the licensing and sale of plant stanol ester, the Benecol product ingredient. Raisio’s own Benecol product markets are the UK, Ireland, Belgium, Poland, Finland, Portugal and Hong Kong. Benecol products are sold in almost 30 countries around the world.
Read more
Stipendierapporter från FACE-möte i Gouda
Läs stipendiaternas rapporter från studieresan till FACE:s årsmöte och kongress i Gouda.
Det är gårds- och hantverksmejerister som möts i Gouda i Holland. Den förening som bildats, och som håller dessa årliga träffat heter Farmhouse and Artisan Cheese & Dairy Producers European Network, men förkortas vanligen FACE-network, och har sedan något år tillbaks sitt säte i Frankrike på denna adress.
Läs mer
US authority warns for more illness when raw milk sales increases
The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has long warned that the consumption of raw milk, which poses serious risks to Americans’ health, is nothing more than a misguided health trend. Now, a new report from the agency shows that the yearly number of outbreaks from raw milk is increasing.
The new study shows there were an average of 13 outbreaks per year from disease-causing bacteria that can be present in unpasteurized milk between the years 2007-2012, with 81 total outbreaks in 26 states.
The rate has quadrupled since 1993-2006, the data set used when CDC last studied the subject. That time period saw only three outbreaks per year.
Read more
Elopak launches beverage cartons featuring renewable polyethylene
Elopak has announced the launch of beverage cartons featuring certified renewable polyethylene (PE). A wide range of Elopak cartons featuring renewable PE will be commercially available in the coming months, making Elopak the first company to offer beverage cartons with renewable coating to the European market. As an industry first, Elopak uses second generation renewable PE, made of European-sourced biomass not in competition with food supply.
Elopak aims to replace all fossil-based raw materials with renewable alternatives as part of its Future Proofed Packaging Strategy.
With this move, Elopak is working in partnership with key customers wanting to boost the environmental merits of their packaging. An increased use of bio-based PE helps reduce the use of fossil-based materials. In addition, this reduces one of the largest sources of CO2 emissions in the beverage carton value chain.
”Doftmemory” ett seminarium och workshop på SIK
Den 3 februari arrangerar SIK ett seminarium och workshop där du lär dig hur vårt luktsinne fungerar, vad det har för roll samt hur det påverkas med åren.
Kontakta Karin Anderö +46 10 516 67 25 karin.andero@sik.se för mer info.
Svensk Mjölks krav mot Oatlys marknadsföring dras tillbaka
Skånska bönder har sett till att branschföreningen Svensk Mjölk slutat driva kravet på ett omedelbart förbud för konkurrenten Oatlys omtvistade marknadsföring. Därmed kommer Oatly sannolikt att ostört kunna fortsätta sin reklamkampanj i närmare ytterligare ett år i väntan på att Marknadsdomstolen fattar ett beslut i frågan.
– Vi har ju aldrig fått en debatt om sakinnehållet i deras reklam, utan en diskussion om mjölk som blivit väldigt negativ för oss. Det har blivit en David mot Goliat-situation där vi inte har en chans att vinna opinionen oavsett vad som är fakta, säger Anders Rolfsson, ordförande i föreningen för de 500 bönder som levererar mjölk till Skånemejerier.
Läs mer i Sydsvenskan
Falköpings Mejeri får ny VD
Falköpings Mejeri kommer att få en ny VD nästa år. Det är Marika Wärff som efterträder Thomas Andersson den första juni 2015, skriver Sveriger Radio P4 Skaraborg på sin hemsida.
Andersson har varit VD för Falköpings Mejeri sen 1976 men går nu i pension.
Enligt Falköpings tidning kommer Marika Wärff närmast från jobbet som VD på Sveriges Djurbönder. Hon har även en bakgrund inom livsmedelsföretagen Axfood och Coop.
Läs mer i Falköpings Tidning
Tetra Pak introduces new package size for smaller households
Tetra Pak has extended its award-winning Tetra Brik® Aseptic Edge family with the launch of Tetra Brik® Aseptic 500 Edge, designed to meet the needs of smaller households.
Austria-based dairy company Berglandmilch is first on the shelf with the new package, using it for its premium milk brand, Formil.
Josef Braunshofer, Managing Director of Berglandmilch said “In the recent years we have witnessed a significant shift in the way consumers buy their milk –many more are looking for smaller pack sizes due to the decreasing size of households.”
Arla decides not to bid for Egyptian dairy
After a thorough investigation into Arab Dairy Product Company, Arla has decided not to place a final offer. Alternative options to enter the Egyptian market are now being explored.
Since Arla made a non-binding bid for all shares in the listed Egyptian dairy company, Arla Foods and its team of advisors have conducted a thorough due diligence exercise concerning Arab Dairy Product Company.
“Our conclusion, based on the due diligence, is that we shall not place a final tender offer for Arab Dairy. Egypt is, however, still an interesting market for us and we are working on alternative options to enter the market soon,” says Finn S. Hansen, Executive Vice President for Arla’s international business group.
Arla omstrukturerar brittisk organisation
Arla Foods UK vill genomföra en större omorganisation för att utveckla verksamheten. Enligt ett förslag som presenterades på torsdagen försvinner omkring 100 tjänster och fokus ökas på bland annat marknadsföring och innovation.
De senaste åren har Arla investerat över 500 miljoner pund i verksamheten i Storbritannien för att skapa den plattform som företaget nu verkar ifrån. Detta har skett dels genom fusionen med Milk Link, öppnandet av världens största konsumtionsmjölksmejeri i Aylesbury, utanför London, samt genom fusioner där Arla nu har cirka 3 200 brittiska mjölkbönder bland kooperativets ägare.
Från denna grund planerar Arla Foods UK nu att omstrukturera verksamheten för att göra den mer effektiv och konkurrenskraftig. Som en del av detta föreslås nedskärningar med omkring 100 tjänster, främst ledningsfunktioner och administrativa funktioner. Några av de viktigaste förändringarna handlar om att stärka fokus på kategorier, marknadsföring och innovation samt skapa en smidigare leveranskedja.
BioGaia invests in promising research company
BioGaia has decided to invest SEK 12 million in MetaboGen AB, Gothenburg, Sweden. The investment will be made over a two year period and will then give BioGaia 35% of the share capital of the company. BioGaia´s president, Peter Rothschild will now become chairman of the board of MetaboGen.
MetaboGen is a research company, which was founded in 2011 in Gothenburg by Professor Fredrik Bäckhed at the University of Gothenburg and Professor Jens B Nielsen at Chalmers University of Technology together with GU Holding, which commercializes research results and develops companies linked to the University of Gothenburg. MetaboGen researches in metagenomics, the research intensive and fast developing field of gene sequencing of all genes in the microbial communities of for example the human gut to find previously unknown members and patterns of the microbial diversity related to health and disease. The aim is to develop new treatments and products for different metabolic and other microbial associated diseases by influencing large parts of the microbiota.

 

November 2014

Coca-Cola is launching a new kind of milk
Coca-Cola is launching a new kind of milk nationwide in the US that the company says will ”rain money”, Business Insider says on the web.
The product is called Fairlife and it will sell for twice the price of regular milk when it hits store shelves nationally in December, Coca-Cola’s North American chief Sandy Douglas said at Morgan Stanley’s Global Consumer Conference last week.
The milk doesn’t contain lactose, and it has 50% more protein and calcium than regular milk, as well as 30% less sugar.
Read more:
Oatly vinner striden, skriver Sydsvenskan
”I vanliga fall blir ingen glad av en stämningsansökan. Men skånska havredrycksbolaget Oatly har allt att vinna på striden med Svensk Mjölk. Även om de skulle förlora i rätten”, skriver Thomas Frostberg, krönikör på Sydsvenskan.
”Den organiserade mjölklobbyn i form av Svensk Mjölk är på väg att skjuta sig rejält i foten.”
Läs Thomas Frostbergs hela krönika här
Onex to Acquire Packaging Maker SIG for Maximum $4.7 Billion
Onex Corp. agreed to buy Swiss juice-box maker SIG Combibloc Group AG for as much as 3.75 billion euros ($4.7 billion) as Canada’s largest buyout firm expands in Europe, Bloomberg.com says.
Onex will pay an initial 3.58 billion euros to Reynolds Group Holdings Ltd., part of Auckland-based Rank Group Ltd., when the deal is closed in the first quarter, with the remainder dependent on SIG meeting financial targets over the next two years, the company said in a statement today.
Read more
Arla Foods Ingredients solutions to produce high quality speciality cheeses without fresh milk
Arla Foods Ingredients has developed a range of next-generation ‘recombining’ solutions that will enable dairy companies to produce high quality speciality cheeses without fresh milk.
The solutions offer dairy companies the opportunity to create recombined white, processed and cream cheeses based on Nutrilac® functional milk proteins, water and fat – usually butterfat or anhydrous milk fat (AMF). They work on existing recombining machinery and generate no whey side-stream, maximising output and reducing waste.
Recombined dairy products are particularly common in parts of the world where there is limited or no access to fresh milk. This is often the case in regions such as Latin America, Africa, South East Asia, China and Russia. Recombined liquid milk and simple yoghurts made from rehydrated milk powder are already widely manufactured. However, recombined speciality cheeses have traditionally proved more complex and challenging to produce.
Get the pdf
Lactalis bjuder över Arla på egyptiskt mejeriföretag
Franska Lactalis har lagt ett anbud på egyptiska Arab Dairy Products Company på LE66 per aktie vilket överstiger de tidigare buden från saudiska Arrow Food Distribution och Arla.
Arla har i september lagt ett icke-bindande bud på det börsnoterade Arab Dairy, som har sitt huvudsäte nära Kairo. Arla kommer i och med ett köp, som förutsätter att företagets ekonomi är god, att bli en av de fem-sex största mejeriaktörerna i Egypten.
Avhandlingar om UHT-mjölk och vassleprotein försvaras
De kommande veckorna kommer två avhandlingar inom mejeriområdet att försvaras vid två disputationer:
– Den 24 november disputerar Valentin Rauh med sin avhandling ”Impact of plasmin activity on the shelf life and stability of UHT milk” vid Århus Universitet i Danmark. Projektet har varit ett samarbete mellan Århus Universitet (Marianne Hammershøj, Lotte Bach Larsen), Köpenhamns Universitet (Richard Ipsen), Lunds Universitet (Marie Paulsson) och Arla Foods.
– Den 5 december disputerar Hanne Sørensen med sin avhandling ” Analysis and application of whey protein depleted skim milk systems – In relation to microstructure caused by microfiltration and ultra-high pressure homogenisation” vid Köpenhamns Universitet i Danmark. Projektet har varit ett samarbete mellan Köpenhamns Universitet (Richard Ipsen, Flemming Hofmann Larsen), Niels Bohr Institutet (Kell Mortensen), Lunds Universitet (Marie Paulsson) och Arla Foods.
Sports Yoghurt from Arla Foods Ingredients
More consumers want to be able to exercise more often and for longer. What they need is a fast, reenergising snack that speeds up muscle recovery and growth.
When it comes to satiety and muscle mass development, whey protein is a superior source of nutrition. That’s why Arla Foods Ingredients developed a concept for high-protein sports yoghurt containing 100% Nutrilac® whey protein.
To stimulate muscle regeneration even further, they added a good dose of carbs to our formulation. The result is an easy to digest drinking yoghurt with 28g of whey protein and 28g of carbs in each 250ml serving.
Raisio acquired Benecol business from affiliates of Johnson & Johnson
Effective 19 November 2014, Raisio Group acquired the Benecol business in the UK, Ireland and Belgium from Cilag GmbH International and amended its agreement concerning North American rights to Benecol with McNEIL-PPC, Inc. Both Cilag GmbH International and McNEIL-PPC, Inc. are part of the Johnson & Johnson Family of Companies. In the UK and Ireland, Benecol is the market leader in cholesterol-lowering functional foods. The acquisition is estimated to increase Raisio’s EBIT by some 9 million euros annually.
“Benecol is a globally well-known cholesterol-lowering functional food brand owned by Raisio. The acquisition of the Benecol business in the UK, Ireland and Belgium as well as the amended agreement in the USA strongly support Raisio’s growth strategy with its branded business. In terms of Benecol products, Raisio’s long-term strategic goal is to enhance competitiveness in the existing markets, to expand into new markets as well as to innovate new products. Through this arrangement, we will have the opportunity to develop Benecol business on our own terms, following our strategic objectives,” says Raisio plc’s CEO Matti Rihko.
Read more
Skånemejerier lanserar flytande crème fraiche i flaska
Skånemejerier lanserar nu flytande crème fraiche i flaska med skruvkork, Tetra Top. Smaken är den gamla hederliga, men konsistensen gör doseringen snabb, och förpackningen gör hanteringen och förvaringen enklare.
En fördel med produkten är att ingen vasslebildning uppstår som annars är vanligt i en öppnad crème fraiche-burk, om inte hela förpackningen användes direkt.
En annan fördel är att Flytande Crème Fraiche lättare blandar sig med övriga ingredienser.
Förpackningen innehåller 5 dl, fetthalten är 17 % och priset i butik 22-25 kr/st.
Oatly vs Svensk Mjölk fortsättning
I Sydsvenskan kunde vi häromdagen läsa om tämligen upprörda känslor från Oatlys vd Toni Petersson beträffande Svensk Mjölks stämning mot företagets marknadsföring.
Jonas Carlberg understryker i artikeln att stämningen på intet sätt riktar sig mot produkten Havredryck utan endast mot vissa begrepp som företaget använt i sin marknadsföring.
Läs Sydsvenskan-artikeln här
New Research: “Bovine IgG may contribute to immune protection against RSV”
Respiratory syncytial virus (RSV) infection is the second most important cause of death in the first year of life, and early RSV infections are associated with the development of asthma. Breastfeeding and serum IgG have been shown to protect against RSV infection. Yet, many infants depend on bovine milk-based nutrition, which at present lacks intact immunoglobulins.
Researcher Gerco den Hartog et al aimed to investigate whether IgG purified from bovine milk (bIgG) can modulate immune responses against human RSV.
The conclusions are that the data presented show that bIgG binds to hRSV and other human respiratory pathogens and induces effector functions through binding to human FcγRII on phagocytes. Thus bovine IgG may contribute to immune protection against RSV.
Read report
Irish Dairy Companies Expand in China
Glanbia is to market its top-selling Avonmore milk brand in China for the first time.
The move, which comes in advance of the abolition of milk quotas next year, marks the company’s first serious foray into China’s lucrative market for whole milk.
The Irish Dairy Board, one of Glanbia’s main rivals, launched its own milk product in China under the Kerrygold brand earlier this week.
Both firms are eager to tap the growing demand for premium dairy products in China.
Valio to detail iodine content on all milk cartons
As of this month, the iodine content of Valio PremierPlus protein-enriched milk will be detailed on the front and back of cartons in Finland and Sweden. By May 2015, the 16 micrograms per 100ml iodine content of all Valio basic, lactose-free, and protein-enriched milk and milk powder will be detailed beneath calcium on the nutrition label of each package.
Read more
Brittish Dairy Crest sells Dairies operations to Müller UK & Ireland Group
Dairy Crest is announcing that it has agreed to sell the assets of its Dairies operations to Müller UK & Ireland Group for a consideration of £80 million payable in cash on completion.
The combination of Dairy Crest’s Dairies liquid milk operations with those of Müller Wiseman Dairies (the fresh milk, cream and butter business owned by Müller) will help to create a more sustainable UK dairy sector by delivering economies of scale and cost efficiencies that will underpin investment in the industry.
Read more
Danone and Mengniu expand their strategic alliance to infant milk formula in China
Danone, Mengniu and Yashili announce that they have signed an agreement allowing Danone to take part in a private placement by Yashili totaling €437 million, at a price of HK$3.70 per share. The transaction will give Danone an equity stake of 25.0% in Yashili, which is one of the People’s Republic of China’s main infant milk companies. As part of this agreement, Danone will recommend candidates to serve as Yashili’s CEO.
Through this alliance, Danone, Mengniu and Yashili intend to expand and strengthen their cooperation in the infant milk formula (IMF) business in the People’s Republic of China (PRC). The parties will study the possibility of an equity investment in Danone’s subsidiary Dumex China with a comparable minority stake.
Continuing-Education Course for the Food Industry Food Powder Amsterdam December 4 – 5, 2014
The course addresses specialists, engineers, technicians, planners and plant designers working with the development, optimization and manufacture of powdery food products.
After the course, the participants will have gained improved knowledge about processes for the use and manufacture of powders, about the properties of food powders, and about how to influence and optimize these properties.
Teachers are Tekn. Dr Livsm.teknik Christer Rosén and Tekn. Dr. Docent Anders Hallström.
Read more

 

Oktober 2014

Seminarium om Energiledning & Energikartläggning den 18 november 2014 i Stockholm

 • På vilket sätt kan energiledning och energikartläggning hjälpa mitt företag att göra lönsamma energibesparingar?
 • Hur arbetar andra företag med energiledning och energikartläggning och vilka resultat har de nått?
 • Hur kommer det nya kravet på energikartläggningar påverka min verksamhet?
 • Vilka metoder och verktyg finns tillgängliga?

Energiledning och energikartläggning kan ses som krångliga verktyg, men är i själva verket effektiva sätt att få överblick och hitta de bästa sätten att spara energi i en verksamhet!
Tisdagen den 18 november arrangerar SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ett seminarium i Stockholm som presenterar fördelarna med energiledning och energikartläggning samt olika strategier och verktyg. Inbjudna talare är bland andra representanter från Energimyndigheten, LKAB och Arla Foods.
Under eftermiddagen varvas presentationer, diskussioner och frågestunder.

Continuing-Education Course for the Food Industry Food Powder Amsterdam December 4 – 5, 2014
The course addresses specialists, engineers, technicians, planners and plant designers working with the development, optimization and manufacture of powdery food products.
After the course, the participants will have gained improved knowledge about processes for the use and manufacture of powders, about the properties of food powders, and about how to influence and optimize these properties.
Teachers are Tekn. Dr Livsm.teknik Christer Rosén and Tekn. Dr. Docent Anders Hallström.
Read more
Livsmedelsverkets kommentar till studien från Uppsala universitet om hög konsumtion av mjölk
Ett stort intag av mjölk kan leda till en ökad risk för benbrott och kortare livslängd, enligt en ny studie från Uppsala universitet. Tre glas mjölk om dagen kunde kopplas till en fördubblad risk för förkortad livslängd jämfört med att dricka ett glas om dagen. En hög konsumtion av syrade mjölkprodukter, som yoghurt och fil, samt ost verkade däremot skydda mot både benbrott och bidra till längre livslängd. Sambandet mellan hög mjölkkonsumtion och risk var starkare för kvinnor än för män.
En möjlig förklaring som forskarna bakom studien för fram är halten av laktos, som är mycket högre i mjölk än i ost och syrade mjölkprodukter.
Forskarna har följt över 60 000 kvinnor och 45 000 män i två svenska befolkningsstudier under en relativt lång tid: Kvinnorna deltog i genomsnitt i 20 år och männen i 11 år.
– Studien är intressant, men eftersom den är en observationsstudie kan författarna endast spekulera i varför de som dricker mycket mjölk har ökad risk för att dö i förtid. Därför behövs det mer forskning som kan förklara sambanden, säger Anna Karin Lindroos, dietist på Livsmedelsverket.
För barn över två år och vuxna räcker det med ungefär en halv liter mjölkprodukter per dag för att täcka behovet av kalcium. I den mängden ingår både mjölk, fil, ost och yoghurt, liksom de mjölkprodukter som används i matlagningen.
– Men det finns andra sätt att få i sig kalcium och som alltid gäller rådet att äta balanserat och varierat och att inte överdriva konsumtionen av något enstaka livsmedel. Det gäller även mjölk, säger Anna Karin Lindroos.
Mjölkforskaren: Mediernas matlarm bara en vulgärtolkning av forskningen
Orättvist mot alla parter, tycker matforskaren Håkan Jönsson i Lund som skrivit en avhandling om mjölk, skriver Sydsvenskan på sin webb.
– Vi äter inte ett livsmedel, vi äter måltider. Frågan är hur sammansättningen av måltiderna är. Och livsstilen i övrigt. Det avgör om vi mår bra eller inte. Inte ett enskilt livsmedel, säger han.
– Men det intressanta svaret på om det är bra att dricka mjölk eller inte beror ju helt på vad vi äter i övrigt. Att till exempel medier hakar på enskilda forskningsresultat med matlarm om enstaka livsmedel är ju bara en vulgärtolkning av forskningen.
Forskare måste naturligtvis ofta ägna sig åt en substans i taget, menar han.
– Men om man översätter sådana enstaka resultat till personliga kostråd är man så långt borta från seriös forskning att det blir helt irrelevant. Det är varken bra för forskningen, livsmedelsbranschen eller allmänheten.
Läs hela artikeln här
Nutrilac® FastRipe reduce ripening times without any negative impact on product quality or shelf life
Arla Foods Ingredients has launched Nutrilac® FastRipe, a natural milk protein that enables cheese-makers to reduce ripening times and save thousands of euros every year without any negative impact on product quality or shelf life.
Nutrilac® FastRipe enables companies to cut their storage costs by speeding up the maturation process by anything from one to six weeks, depending on cheese variety.
Nutrilac® FastRipe is made with Arla Foods Ingredients’ CH-4560 natural whey protein, which is extracted from cows’ milk. It is supplied as a fully soluble powder that can be dispersed and blended quickly and easily in cheese-milk or water – meaning there is no need to change the overall manufacturing process in any way.
Once added, Nutrilac® FastRipe accelerates the mechanism in cheese that causes it to ripen. It softens the protein matrix in the cheese at an earlier stage to help the cheese reach its ideal texture more quickly, and then breaks down casein molecules at a faster rate than usual to release the volatile compounds that are responsible for developing flavour.
Read more
Ancient Europeans lactose intolerant for 5,000 years, scientists discover humans took centuries to adapt after adopting agricultural way of life
Scientists have found that ancient Europeans could not tolerate lactose for 5,000 years after they adopted an agricultural way of life and 4,000 years after Neolithic farmers in Central Europe began making cheese.
They discovered this through analysing DNA extracted from the petrous bones in the skulls of ancient skeletons.
Lactose intolerance is an inability to digest the sugar in the milk of mammals.
According to the National Institutes of Health, only about 5 per cent of people of Northern European descent are lactose intolerant.
Read the report
Ny mejerimarknadsrapport från LRF Mjölk
Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna.
Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti införde en handelsbojkott av bland annat mjölk och mjölkprodukter från EU.
Långsamt dämpad produktionsökning i världen och en stabilisering av de internationella priserna förväntas det kommande halvåret.
Sveriges mjölkinvägning var i augusti månad 1,3 procent högre än i augusti 2013.
Det totala antalet mjölkkor är relativt stabilt, medan mjölkavkastningen har ökat med 2,3 procent sedan början av året.
Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets åtta första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver.
Hela rapporten hittar du här
New CEO at Valio
Valio’s Board of Directors has appointed Executive Vice President Annikka Hurme CEO of Valio Ltd as of 6th October 2014. Outgoing CEO Pekka Laaksonen is being released from his duties on the same day. As a long-time Valio employee, Ms Hurme has worked in a variety of positions since joining the company in 1989 and been a member of the Valio Group Executive Board from 2004.
Annikka Hurme has a broad range of experience in the management of Valio’s business operations. The responsibilities of the Valio Group Executive Board have changed from time to time, and consequently Ms Hurme has taken turns in heading up almost all of Valio’s business and group operations from 2007–2014.
Ostfestivalen för andra gången på Nordiska museet 13-15/2 2015
För att uppmärksamma den goda svenska osten arrangerar SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB), LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och Nordiska museet för andra gången en ostfestival den 13-15 februari 2015.
– Förra gången ställde ett trettiotal ostmakare ut på festivalen. De hade med sig massor av spännande och goda ostar, säger Britt Rahm, SIK, intiativtagare till festivalen. Denna gång tar vi ett steg till och fördjupar innehållet för såväl utställare som besökare, vi har flera överraskningar på gång, det känns jätteroligt!
Ostfestivalen äger rum på Nordiska museet på Djurgården i Stockholm den 13-15 februari 2015. Festivalbesökarna kommer att få ta del av museets ordinarie utställningar, seminarier, tävlingar, provsmakningar, demonstrationer, föredrag, försäljning, ost- och vinprovningar med mera.
Fokus för festivalen ligger på den svenska osten – smaken, mjölken, fäbodkultur, osttillverkning, osthandel, ost i kombination med drycker, bröd och tillbehör, hemmaystning, vad som händer vid lagring och de olika ostfamiljerna.
Publiken kommer att få rösta fram ”Ostfestivalens godaste ost”. Förra gången vann Orranäs Gårdsmejeri med en blåmögelost gjord på getmjölk och Skånemejerier med Allerums Herrgård gjord på komjölk och lagrad i 18 månader. Ostfestivalen vänder sig till museibesökare, ostmakare, ostprovare, kockar, media, osthandlare och ostälskare i alla åldrar!
Vid frågor om Ostfestivalen kontakta Britt Rahm,  Britt.Rahm@sik.se
Inget omedelbart förbud mot Oatly
Svensk Mjölk anser att havredrycksfabrikören Oatly misskrediterar komjölk i sin reklam. Men det blir inget omedelbart förbud för bolaget att använda de aktuella formuleringarna, meddelade Marknadsdomstolen på torsdagen, skriver TT.
Huvudförhandlingarna startar först om ett år, men Svensk Mjölk hade begärt ett förhandsbeslut som skulle tvinga Oatly att stoppa ett par av de aktuella formuleringarna redan nu. Det yrkandet avslås, något som Svensk Mjölk anser handla om formaliteter, och föreningen överväger att begära ett nytt förhandsbeslut.
För Oatlys del innebär avslaget att försäljningen tills vidare kan fortsätta som vanligt.
Farm fresh milk keeps kids healthy
A European study has shown that infants fed on fresh, unprocessed milk rather than UHT milk are less prone to infection. The research, which was published in the Journal of Allergy and Clinical Immunology, found that fresh cow’s milk protects young children from respiratory infections, febrile illness and inflammation of the middle ear.
The findings are the latest to emerge from the long-term PASTURE study, which is exploring the role of dietary and environmental factors in the development of allergic illness. The study initially recruited 1000 pregnant women who were asked to document their children’s diet and state of health at weekly intervals during the first year of life.
Research article
New Tetra Pak CIP Handbook
Cleaning is a must in the food industry, and an essential prerequisite to secure food safety and product quality. Cleaning is an integrated part of the whole production cycle. Cleaning is in focus because this has a major impact on availability and operational cost, which in turn contributes to the producer’s overall performance including the ability to reduce energy, utility and detergent consumption.
The handbook is for production managers, project managers, quality managers and others who help operate food processing plants. It’s also useful for R&D staff who are developing new products or planning investments in new plant equipment or new processing lines.
Be one of the first to receive the the Tetra Pak handbook “Cleaning in place – securing food safety” due in December and find out all you need to know about cleaning in place.
Get it here
Tetra Pak launches industry’s first package made entirely from plant based, renewable packaging materials
Tetra Pak announces the launch of the industry’s first carton made entirely from plant based, renewable packaging materials. The new Tetra Rex® carton will be the first in the market to have bio-based low-density polyethylene (LDPE) films and bio-based high-density polyethylene (HDPE) caps, both derived from sugar cane, in addition to Forest Stewardship Council (FSC ™) certified paperboard.
Developed in partnership with Braskem, one of the world’s leading biopolymers producers, the new Tetra Rex package will be commercially available in early 2015. Tetra Pak customers using the standard 1 litre Tetra Rex with TwistCap OSO 34 can easily transfer to the new version without the need for any additional investment or modification to their existing filling machines.
11th International Symposium on Milk Genomics and Human Health
Den 6-10 oktober 2014 anordnades ett internationellt milk genomics symposium och workshop i Århus, Danmark av International Milk Genomics Consortium i samarbete med Arla Foods, Århus Universitet och Danish Research Foundation.
Symposiet samlade internationella experter inom mejeri-, nutritions-, genomik- och bioinformatikområdena för att diskutera den senaste forskningen.
Följande ämnen behandlades:

 • milk genomics, laktation ur ett biologiperspektiv,
 • teknologiska aspekter av mjölk,
 • fetma och det metabola syndromet samt
 • biologiska effekter av mjölkbeståndsdelar.

Efter symposiet hölls en två-dagars workshop om möjligheter att optimera mjölk och mejeriprodukter. Ett 40-tal forskare från hela världen deltog med presentationer, demonstrationer och diskussioner om bland annat nya avelsmarkörer för en förbättrad mjölkkvalitet och geners påverkan på mjölkens sammansättning och teknologiska egenskaper.
Vid mötet presenterade Dr. Maria Glantz från Livsmedelsteknik, Lunds Universitet de senaste resultaten inom genetiska markörer för en optimal ost- och yoghurtproduktion.

FoodTech’14 i Herning
FoodTech er Nordeuropas største fagmesse for fødevareteknologi og byder på masser af inspiration, ny viden samt den nyeste teknologi. Plads MCH Messecenter den 28-30 oktober 2014 i Herning.
Her mødes ligeværdige fagfolk med en professionel tilgang til deres produkter og virksomheder samt til deres ambitioner om at samarbejde om udvikling af verdens bedste produkter.
Mer info
Brittish goat’s cheese made from sheep’s milk
Cheese made from sheep’s milk is being falsely sold as goat’s cheese in British supermarkets, according to an investigation, says www.dailymail.co.uk.
Consumer watchdog Which? tested 76 samples of goats’ cheese and found that nine contained cheese from sheep milk.
It said it became suspicious about the large amount of goats’ cheese on sale, despite a European shortage of goats’ milk and became worried goats’ cheese manufacturers could be substituting goats’ milk for other milks.
Read more
Jönköping Energi bygger panna för förnybar energi hos Arla
Jönköping Energi har tecknat avtal med Arla om att bygga en pelletspanna i Arlas anläggning i Jönköping.
Den nya pelletspannan kommer att producera värme till Arlas tillverkningsprocess där man har ett värmebehov runt 10 GWh/år, den nya pannan byggs för att möta det behovet. Avtalet innebär en minskning av koldioxidutsläpp med 1700 ton/år jämfört med en gasolpanna.
Pannan är planerad att tas i drift runt försommaren 2015.
Arla köper Falbygdens Ost
Arla Sverige köper Falbygdens Ost av livsmedelskoncernen Atria. Köpet ligger i linje med Arlas strategi att driva premiumsegmentet inom ost. Affären är villkorad av godkännande av det svenska Konkurrensverket.
– Falbygdens Ost är ett strategiskt komplement till Arlas egna ostverksamhet. Beslutet att förvärva Falbygdens Ost är i linje med Arlas strategi, både globalt och i Sverige, att driva premiumsegmentet inom ost. Vi vill härigenom säkra fortsatt lönsam avsättning för våra ägare Arlaböndernas mjölk, säger Henri de Sauvage, vd för Arla Sverige.
Falbygdens Ost har verksamhet i Falköping, där de lagrar och förädlar ost genom till exempel smaksättning och packning. Falbygdens Ost har ingen egen ostproduktion utan köper ost från andra tillverkare. Falbygdens Ost har cirka 100 anställda, omsätter cirka 470 miljoner SEK och ägs idag av Atria Sverige, som i sin tur ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Abp.
Arla övertar Falbygdens Ost efter Konkurrensverkets beslut, dock tidigast den 7 januari 2015. Efter myndighetens beslut kan lokala fackliga förhandlingar ske. Köpeskillingen är inte offentlig.
Fakta om Falbygdens ost

 • Antal medarbetare: cirka 100
 • Äger en fastighet samt hyr en byggnad för lagring, bitning och förpackning av ost i Falköping
 • Omsättning: cirka 470 miljoner SEK
 • Har ett sortiment som omfattar cirka 350 artiklar
 • Varumärken : Falbygdens Rekommenderar, 1878, Morfars, Birger Jarl, Arn och Viking.
Kina importerar svensk mjölk igen
Arlas mejeri i Visby har inte fått leverera torrmjölkpulver dit på 5,5 månad, men nu säger Kina ja till svensk mjölk, skriver Sveriges Radio P4 Gotland på hemsidan.
Till en början ledde Kinas importstopp till att lagret med torrmjölk växte, men eftersom Arla är en stor koncern i flera länder, så kunde ett danskt mejeri ta över de gotländska leveranserna till Kina. Det var nämligen Sverige som land som inte fick exportera till Kina.
Under tiden har Visbymejeriet sålt torrmjölk till mellanöstern istället. Men nu är allt som tidigare.
Arla i Visby gör också en del ekologiskt mjölkpulver, men det säljs främst till länder i Sydeuropa som Italien och Spanien.
GEA acquires de Klokslag and Scan Vibro
GEA signed an agreement to acquire de Klokslag in the Netherlands. The company is a leading supplier of large scale equipment for semi-hard cheese production in Europe. The transaction remains subject to approval by the anti-trust authorities. De Klokslag is well known to GEA, as both companies have cooperated in the market at various occasions over the past decade.
GEA also acquired Scan Vibro in Denmark, a smaller company making powder conveying systems for various food applications under strictest sanitary process requirements.
Both acquisitions combined have ca. 160 employees and ca. EUR 40 million in revenues (2013).
Gratis Snøfrisk til medarbeidere
For kort tid siden kom det 26 paller med Snøfrisk i retur fra Russland til TINE Meieriet Ørsta som en følge av importforbudet Russland har iverksatt. For å unngå å kaste kvalitetsmat, valgte TINE å dele ut dette gratis, blant annet til Matsentralen i Oslo og til medarbeidere.
En god del av Snøfrisk-produksjonen på TINE Meieriet Ørsta går som eksport til Russland. Da Russland iverksatte importforbudet i august medførte det at 26 paller ble stanset og returnert til TM Ørsta. Det betyr vel 56 000 beger. Begerne har russisk tekst og er derfor ikke salgbare i andre markeder.
Importforbudet Russland har iverksatt er ikke dramatisk for TINE. Eksporten til Russland er på rundt 600 tonn, mens TINEs totale eksport er på 12 000 tonn. Eksporten til Russland tilsvarer dermed 5 prosent.
Arla stämmer Unilever – kräver stopp för marknadsföringen av ”Flora med smör”.
Unilever genomför just nu en lanseringskampanj för sitt nya bordsmargarin ”Flora med smör”, bland annat med reklamfilmer i tv, skriver Dagens Media på sin hemsida.
Unilevers marknadsföring har fått konkurrenten Arla Foods att reagera. Enligt Arla är marknadsföringen vilseledande och bolaget stämmer nu Unilever i Marknadsdomstolen.
Begreppet ”smör” är skyddat av EU och måste bestå av minst 80 procent mjölkfett. Det gör inte Unilevers bordsmargarin, enligt Arla.
Listeriafund i Søvinds gedebrie
Søvind Mejeri A/S tilbagekalder et parti gedebrie efter at der er konstateret Listeria i nogle af ostene. Efter fund af den såkaldte Listeria Monocytogenes i et parti Kirks Gedebrie fremstillet hos Søvind Mejeri tilbagekalder mejeriet et større parti oste.
Det oplyser Fødevarestyrelsen.
Norrmejerier lanserar mjölk med mer D-vitamin – När solen går ner går priset på den nya mjölken ner
Studier har visat att D-vitamin är ett av få vitaminer som vi riskerar att få för lite av, inte minst i Norrland under vinterhalvåret när solen ofta lyser med sin frånvaro.
För att svara upp mot behovet lanserar Norrmejerier nu Norris mellanmjölk 1,5 liter med mer D-vitamin. För att förtydliga solens betydelse inför man även en mörkerrabatt på den nya mjölken som man kan ta del av när solen går ner.
Solen är den viktigaste källan för D-vitamin och för att förtydliga solens betydelse har Norrmejerier infört en speciell mörkerrabatt på den nya mjölken till och med 11 november. En rabatt som infaller varje dag efter solnedgången. Mörkerrabatten hämtas i form av rabattkuponger på http://norrmejerier.se/d-vitamin efter att solen har gått ner, eller via en QR-kod som under vecka 42 syns på ett antal utomhustavlor som också de tänds efter solens nedgång.
Rising global demand requires careful balancing act
Tetra Pak releases its 7th Dairy Index. The report highlights the opportunities and challenges posed by rising global demand, which is set to overtake the available supply over the next decade. The company says that producers in both developed and emerging dairy markets need to address the careful balancing act required to ensure sustainable business success.
Tetra Pak’s Dairy Index reveals that global demand for milk is set to surge by 36% in the next decade, largely due to population growth, rising prosperity and urbanisation in Africa, Asia and Latin America. However, milk supply and demand is imbalanced across the world – rising demand in emerging dairy markets is unlikely to be fulfilled by locally produced raw milk, while developed dairy markets producing a milk surplus face the challenges of competing for the export and responding to falling domestic consumption.
Dennis Jönsson, President and CEO of Tetra Pak Group commented, ”The predicted surge in global demand offers a huge opportunity for dairy companies in developed markets to export powder and ambient liquid dairy products to growing economies. However, to ensure long-term success, these producers need to balance the ’quick wins’ of export against the requirement to continue to grow their domestic markets.”
The complete paper here
Lindahls kvarg Årets dagligvara 2014
Lindahls kvarg har utsett till Årets dagligvara 2014. Årets dagligvara är en utmärkelse för nylanserade produkter inom dagligvaruhandeln och arrangeras av analysföretaget Nielsen, DLF Sverige AB och Svensk dagligvaruhandel. Syftet är att framhäva de lanseringar som lyckats bäst under året.
Fyra lanseringar nominerades till Årets dagligvara utifrån följande kriterier.

 • Lanseringens försäljning i värde
 • Lanseringen marknadsandel
 • Lanseringens påverkan på hela kategorins tillväxt
 • Distributionsutveckling
 • Juryns samlade bedömning

Lindahls kvarg har snabbt uppnått en ansenlig marknadsandel och utvecklat mejerisegmentet. Den möter proteintrenden och därmed konsumenternas efterfrågan på en produkt rik på protein men snål på fett.
Företaget Lindahls Mejeriprodukter grundades 1999 av Anders Lindahl. Sedan 2010 ingår Lindahls i Skånemejerier.

Ny konditorrapport från Arla
Arlas Konditorrapport presenterades för första gången år 2009 och har sedan dess genomförts varje år. I årets Konditorrapport har Arla gjort en djupdykning i den svenska konditorbranschen. 17 konditorer från Kiruna i norr till Bjuv i söder har intervjuats. I år har även det svenska folket blivit tillfrågat om deras fikavanor och favoritbakverk. Konditorrapporten är uppdelad i tre avsnitt, Konditori just nu, Så fikar svenskarna och Konditori i framtiden – fem övergripande trender.
Hämta den här
FrieslandCampina reinforces position in Italian cheese and butter market
Royal FrieslandCampina has signed an agreement to acquire the activities of the Italian company DEK Srl and 80 percent of the shares of Orange Srl. This transaction reinforces the position of FrieslandCampina in the Italian cheese and butter market and further boosts its market position. Italy is one of the largest markets in the EU for (semi) hard cheeses.
With this transaction, FrieslandCampina has acquired a strong sales and distribution network in Italy.
“New style of milk”
Milk is a nutritional powerhouse, but many consumers will not drink it because they just do not like the smell of milk. That problem is overcome in a clever new way with Meiji New Style Milk fragranced milk, which has the subtle aroma of apple or peach, without the taste of either. New in Japan, it is the Datamonitor Consumer Product Launch Analytics innovation of the week.
Meiji New Style Milk is indeed a new type of milk. This fragranced milk has a fruity aroma, but the milk itself is not actually fruit-flavored. The fluid milk contains the same amount of protein and calcium as “ordinary” milk. The Momo Honnori (“Subtle Peach”) variety has the fragrance of fresh peaches, while the Ringo Honnori (“Subtle Apple”) variety smells like fresh apples. Both products are aimed at health-conscious consumers who dislike the smell of milk, but do not necessarily want to consume flavored milk, which may be high in calories and can be seen as less healthful than “regular” milk.
GEA to build Fonterras next mega dairy powder plant
GEA will build Fonterra’s next large milk powder plant in Lichfield, New Zealand. With an output capacity of 30 tonnes per hour, this plant will match the size of the world’s biggest existing dairy plant which GEA built for Fonterra at Darfield, New Zealand in 2013. GEA’s scope of supply has a value of around EUR 90 m.
Upon completion, the Lichfield plant shall process 4.4 million litres of raw milk into 700 tonnes of milk powder per day, entirely intended for export into the fast growing markets in China, South East Asia and the Middle East. Demand for milk powder has been rising in these markets for some time and is expected to continue to grow there.

 

September 2014

Ostfestivalen – osten i våra hjärtan
SIK i samarbete Nordiska museet arrangerar tre spännande dagar kring svensk ostkultur i Nordiska museets stora hall den 13-15 februari 2015. Bland sponsorerna märks LRF och Mejeritekniskt Forum, som också förlägger årsmötet dit den 13:e.
Det blir utställningar, seminarier, osttävlingar, provsmakningar, demonstrationer, föredrag, försäljning, ost- och vinprovningar med mera. Fokus ligger på svenska ostar, fäbodkultur, osttillverkning, osthandeln och den goda ostens smak. Man vänder sig till ostälskare, osttillverkare, ostprovare, kockar, media, osthandlare, nyfikna i alla åldrar!
Under fredagen den 13:e blir det fokus på ostbranschen, medan vi under lördag och söndag vänder oss till konsumenterna – den breda allmänheten. Detta kommer att avspegla sig i teman på föreläsningar och provningar. Alla dagarna är dock öppna för alla.
För mer information om arrangemanget kontakta Britt Rahm, 010-516 66 00, britt.rahm@sik.se
IFCN Top 20 milk processor list 2014 – ranked by milk intake
The largest milk processor is now DFA – Dairy Farmers of America, no.2 Fonterra and no.3 Lactalis. DFA has become no. 1 as this year IFCN have considered all milk collected and not just milk processed in dairy products like in the past.
Source: IFCN data collection, analysis and estimates. Data represents in most cases the year 2013. *estimated by IFCN.

The complete document is available here
The IFCN is a global network of dairy researchers related to companies and other stakeholders of the dairy chain. IFCN focuses on milk production and related topics like milk prices, dairy farm economics, etc.
Visit IFCN’s homepage here
Arla ökar produktionen av ost inne i Ryssland
EFTER DET ryska importstoppet behöver Arla snabbt hitta andra möjligheter för mjölken. Flera åtgärder har påbörjats för att begränsa effekterna av den förlorade försäljningen.
En av dem är att öka produktionen av ost på Kalachmejeriet i sydvästra Ryssland. Planen är att öka produktionen från nuvarande 1 000 ton till 8 000 ton.
– Om det lyckas är chanserna stora att Arla kan få tillbaka en tredjedel av den tidigare omsättningen i Ryssland, säger Hans Christensen, ansvarig för Arlas verksamhet i Ryssland.
– Vi har kapacitet i vårt ryska mejeri för att klara detta. Utmaningen blir att få tag i tillräckligt mycket lokal mjölkråvara. Vi har fått positiva signaler, men konkurrensen om mjölkråvara ökar på grund av sanktionerna.
Arla har sedan 2013 ostproduktion i Ryssland genom ett joint venture med landets tredje största mejeriföretag Molvest.
Global Food & Beverage Industry CEOs Renew Worldwide Health and Wellness Pledge
In a letter to World Health Organization (WHO) Director-General Dr. Chan, CEOs of leading food and non-alcoholic beverage companies and members of the International Food & Beverage Alliance (IFBA) announced a set of enhanced global commitments that will guide their health and wellness strategies over the coming years. These strategies are based on a set of actions recognized by WHO, governments and civil society as crucial to helping improve global health.
IFBA members have committed to continue to reformulate and innovate products with the goal of making available food and beverage choices that help people eat healthier, more balanced diets. Each member will make, and publish, a specific corporate commitment which details its goals and progress in this area by the end of 2014.
IFBA members will implement, by the end of 2016, a common global approach to the provision of nutrition information on pack, at point of sale and through other channels. This will include labelling the energy value for all products on front of pack worldwide.
Asia Continues to be a Driving Force in Health and Wellness
It is the emerging markets that are the global engine of growth in health and wellness (HW), Diana Cowland – Senior Health and Wellness Analyst at Euromonitor.
Euromonitor International’s HW data shows that in 2013 of the top 10 fastest-growing countries in HW packaged food and HW beverages five and four of them were in Asia Pacific, respectively. While China (inclusive of Hong Kong) led, partly driven by the incredible demand for fortified/functional milk formula, opportunities do not only lie here. Indonesia, Vietnam, Thailand and India are significant growth markets – albeit from a smaller base – with increasing disposable income levels and rising availability of healthier food and drink. In addition, rising health concerns related to dietary intake are also helping to fuel this demand for health and wellness.
Read more
Electronic submissions introduced for regulated product applications
Applications for regulated products such as feed additives, food enzymes and health claims should now be submitted to the European Food Safety Authority (EFSA) by electronic means. The initiative, which requires applicants to use electronic mediums such as CD ROMs or USB keys to submit technical dossiers, will cut bureaucracy and streamline the risk assessment process, said EFSA.
Under the new rule, applicants can also send updates to their applications and respond to requests for additional information from EFSA using electronic submissions. While it is still possible to also send paper copies of technical dossiers to EFSA, the electronic copy is now considered as the formal submission.
Technical dossiers must be submitted on a standard electronic medium such as a CD ROM, DVD or USB key. All applications submitted to EFSA, either by an applicant, Member State or the European Commission, should include the original of a signed cover letter listing annexes, their tables of content and the mandate.
Arla stärker partnerskap i Brasilien
Arla stärker sin närvaro på den brasilianska marknaden genom ett delägande av den långvariga samarbetspartnern Vigor Alimentos S.A, som är ett av landets största mejeriföretag. Överenskommelsen med Vigor ökar Arlas exportmöjligheter till Brasilien.
Sedan 1986 har Arla haft ett 50/50-joint venture med Vigor under namnet Dan Vigor. 2013 hade Dan Vigor en bruttoomsättning på motsvarande 332 miljoner kronor. Genom den nya överenskommelsen byter Arla sitt ägande av Dan Vigor mot ett 8-procentigt ägande av Vigor. Arla får en ledamot med rösträtt och en observatör i Vigors styrelse.
– Det nya avtalet med Vigor liknar det avtal vi redan har med Mengniu i Kina, men den här gången har vi inte behövt hitta ytterligare finansiering. Vigor är en av Brasiliens ledande mejeriproducenter, med ett förstklassigt distributionsnätverk. Vi har haft ett utmärkt samarbete, och det är ett naturligt steg för oss att bygga vidare på partnerskapet för att utforska den stora potential som finns i Brasilien, säger Finn Hansen, ansvarig för Arlas internationella marknader.
I avtalet ingår även att Arla ska etablera en affärsenhet inom Vigor som ska ledas av en ny kommersiell chef. Enhetens fokus kommer att ligga på marknadsföring och försäljning av importerade produkter och varumärken, som sedan distribueras via Vigors kanaler.
Burträskmejeriet återinvigt av Konungen
I onsdags förrättade HM Konungen nyinvigningen av mejeriet i Burträsk, där nationalsymbolen och den kungliga hovleverantören Västerbottensost tillverkas.
Invigningen hölls på dagen 104 år efter att den framsynte Johan Bexelius registrerade W-varumärket för Västerbottensost – en händelse som i sig är värd att fira.
Den nya delen av Burträsk mejeri omfattar 3500 kvadratmeter och inrymmer formfyllning, pressning, saltlake och torklager och är ihopbyggd med den gamla mejeribyggnaden från 1938. Processen kan därmed moderniseras medan arbetet med det hemliga receptet, ystningen och slutlagringen, som är hantverk beroende av människa och kunskap, bevarats likt tidigare. Utbyggnaden möjliggör en fördubbling årsvolymen, från 2500 ton till 4000 ton per år, något som krävs för att bemöta den växande efterfrågan av Västerbottensost såväl nationellt som internationellt. Satsningen på utbyggnaden av mejeriet är den största investeringen i Norrmejeriers historia.
Fakta:

 • Västerbottensost har tillverkats sedan 1872.
 • Den 17 september 1910 registrerades W-varumärket hos Patent- och registreringsverket.
 • Västerbottensost är ett av Sveriges starkaste varumärken med en självklar plats i den svenska mattraditionen.
 • Västerbottensost går bara att tillverka på mejeriet i Burträsk.
 • Varje hel Västerbottensost väger ca 18 kilo.
 • Västerbottensost är kunglig hovleverantör sedan 1990.
 • I dag exporteras Västerbottensost till bland annat Finland, Storbritannien och USA.
 • Norrmejerier har satsat närmare 200 miljoner kronor i utbyggnaden av Burträsk mejeri, en av de största investeringarna i föreningens historia.
Impact on gut microbiota of a fermented milk product containing probiotics revealed by new technology
Scientists from INRA and Danone Nutricia Research have shown the effect of a fermented milk product containing probiotics on the gut microbiota, using a novel high resolution bioinformatics tool. The product affected certain gut bacteria without changing the global composition of the microbial community. These findings, published in Scientific Reports on 11 September 2014, open new perspectives to understand the effects of probiotics on our health.
Read more:
European Dairy Giants Progressing in Africa
Europe’s dairy processing sector is looking to Africa for the latest investment opportunities in what is a continent with massive dairy potential.
Danish processor Arla joined FrieslandCampina (FC) and Danone this week by confirming a bid for Egyptian dairy company Arab Dairy. This follows FC’s recent Ivory Coast acquisition of Olam International Limited’s dairy segment and two investments from Danone.
Danone’s foray into Africa has yielded a 49 per cent share of Ghanahan processor Fan Milk International and 40 per cent of Brookside, a Kenyan company with a ‘robust’ supply chain taking in Uganda and Tanzania.
Citing its ‘strong position’ in retail and food service segments, Arla said the 43,000 tonne processor fits Arla’s market focus. Previously, Arla developed a partnership with Ivorian logistics company Mata Holdings to facilitate distribution within Africa.
According to a recent market intelligence publication, Africa’s per capita dairy consumption is the world’s lowest.
This is according to Business Monitor International, a global analysis company part of the Fitch Group, which added: “We believe dairy companies will continue to pursue acquisitions in Africa, where we see strong dairy consumption growth potential.”
Rapport om energieffektivisering i Götene
Energianvändningen inom industrin står för drygt en tredjedel av Sveriges energianvändning. Termisk energi utgör en stor del av denna användning i olika kemitekniska processer. I dessa applikationer kan industriella värmepumpar svara för en betydande energibesparing genom att uppgradera överskottsvärme vid en låg temperatur till en högvärdig, användbar temperaturnivå.
Inom IEA-samarbetet ”Industrial Heat Pumps” skall de deltagande länderna visa på applikationer av industriella värmepumpar och deras potential i olika industrisegment. Sverige bidrar till samarbetet genom projektet ”Process-integrationsstudie värmepumpar inom mejeriprocessen”. Projektet genomförs av CIT Industriell Energi och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Projekt är indelat i två etapper, dels en analys av möjligheterna för energieffektivisering vid Arlas mejeri i Götene, dels en uppskattning av den nationella potentialen för energieffektivisering baserat på resultatet i Arla-mejeriet.
Rapporten presenterades på årsmötet 2013. Nu görs rapporten tillgänglig i sin helhet.
Slutrapport SP Götene
Arla vill köpa egyptiskt mejeriföretag
Arla lägger ett icke-bindande bud på det börsnoterade Arab Dairy Products Company, som har sitt huvudsäte nära Kairo. Arla kommer i och med ett köp, som förutsätter att företagets ekonomi är god, att bli en av de fem-sex största mejeriaktörerna i Egypten.
En så kallad due diligence-fas går nu igång, där Arla efter att ha gett ett icke-bindande bud på upp till 100 procent av aktierna kan få en mer detaljerad inblick i de delar av Arab Dairys verksamhet som inte finns beskrivna i årsredovisningen.
Köpet kan ge Arla en placering bland de 5-6 största mejeriaktörerna i Egypten och en marknadsandel på 13-15 procent i ostkategorierna.
Fonterra and Beingmate in partnership
New Zealand dairy group Fonterra and Chinese infant food business Beingmate have established a ”global partnership” to capitalise on growing Chinese demand for infant formula.
The companies will work together to create a ”fully integrated global supply chain” that will utilise Fonterra’s milk pools and manufacturing sites in New Zealand, Australia and Europe to bring product ”from the farm gate direct to China’s consumers”.
As part of the agreement, Fonterra will take a stake of ”up to” 20% in Beingmate. Following regulatory clearance, Fonterra and Beingmate will then establish a joint venture to buy Fonterra’s Darnum plant in Australia. The venture will also establish a distribution agreement to sell Fonterra’s Anmum brand in China.
Mature Cheddar in Sales Decline
Consumers are buying less branded cheddar overall, while the market as a whole enjoys growth.Total spend on branded cheddar fell 50 per cent for the 52 week period ending 17 August, compared to same period a year earlier. This according to Kantar Worldpanel data which showed some growth in sales of some cheddar, significantly outperforming the market. Around two thirds of branded cheddars are mature varieties, which has been the biggest hit.
Arla triples whey protein hydrolysate capacity
The manufacturing plant is to be built next to Arla Foods Ingredients’ existing whey protein facility in Videbæk, Denmark, where Arla Foods Ingredients is also in the process of building a new lactose plant.
The new factory triples Arla Foods Ingredients’ capacity to produce whey protein hydrolysates. This expansion is part of the strategic initiatives to accelerate growth in Arla Foods Ingredients and prepare Arla Foods for a future increase in raw milk intake from its owner farmers.
Construction of the new plant is scheduled to be complete by October 2015 and the site will be operational towards the end of 2016.
Hydrolysate is an important ingredient in products for infants with allergy and products designed for sports and clinical nutrition purposes.
Danone’s new top management
Danone said on Tuesday that Chairman and Chief Executive Franck Riboud would split his role after 18 years at the helm of the world’s largest yoghurt maker, which is grappling with a series of setbacks in Asia and in Europe, Reuters says.
Riboud, 58, who took over from his late father, Antoine Riboud, in 1996, will remain as chairman and focus on the group’s long-term strategy while Emmanuel Faber, 50, the chief operating officer, will become CEO, effective Oct. 1.
Lindahls breddar yoghurtsortimentet
Företaget har vidareutvecklat det grekiska sortimentet och presenterar i dagarna nya tillskott: grekisk yoghurt med citronsmak, grekisk yoghurt med jordgubbssmak och en grekisk drickyoghurt med smak av citron. Dessutom en grekisk naturell drickyoghurt utan tillsatt socker som blir den första naturella drickyoghurten på marknaden, hävdar Lindahls.
Arla Foods: Kampanjstart för ”Upptäck det goda”
Arla har sett över varumärkesidentiteten globalt och nu rullas kampanjen ”Upptäck det goda” ut marknad för marknad. Kampanjen syftar till att stärka Arlas position som ett av världens ledande mejeriföretag och är baserad på insikter om hur folk upplever mejeriprodukter i sin vardag.
”Upptäck det goda” är Arlas största globala marknadsföringskampanj någonsin för att öka kännedom och lojalitet bland konsumenterna. Grundtanken är att mejeriprodukter skapar goda ögonblick, fina minnen och är nyttiga. Den nya kampanjen har ersätter ”Närmare naturen” och innefattar en helt ny serie reklamfilmer och annonser. ”Upptäck det goda” innefattar också visuella förändringar, exempelvis att Arla-produkterna kommer ha likartade förpackningar. Arlas logotyp kommer inte att förändras i och med den nya identiteten men andra delar som typsnitt, stilen på bilder och förpackningar har fått ett ansiktslyft.
FrieslandCampina to acquire dairy business in Côte d’Ivoire
Royal FrieslandCampina and Olam International Limited have signed an agreement regarding the acquisition of Olam’s dairy business and its dairy production facility in Côte d’Ivoire. The acquisition will increase the presence of FrieslandCampina in the West African country,where it is already marketing its brand Bonnet Rouge. The product portfolio comprises sweetened condensed milk and evaporated milk.
The production facility is located in Abidjan, the primary economic center of Côte d’Ivoire. The production facility in Abidjan processes local fresh milk and milk powder into sweetened condensed milk and evaporated milk which are sold on the local market under the brand name ‘Pearl’. The production facility employs approximately 80 people.

 

Augusti 2014

Tetra Pak lägger ned i Lund
En minskande efterfrågan på dryckeskartonger över hela Europa och därmed en överkapacitet vid Tetra Paks® fabriker i hela regionen har tvingat företaget att inleda förhandlingar om föreslagen stängning av fabriken för förpackningsmaterial i Lund. Genom att flytta produktionen till andra fabriker i Europa kommer Tetra Pak bättre kunna betjäna sina kunder och kan stärka sin konkurrenskraft. Föreslaget om nedläggning av fabriken berör 250 medarbetare i Lund, skriver Tetra Pak i sin pressrelease.
I Skånska Dagbladet kan man läsa: ”Det här är ett slag mot Tetra Paks hjärta, Ruben Rausings ursprungliga skapelse. Det säger Niklas Starow, fackklubbsordförande för grafikerna på företaget”.
I Kvällsposten läser man: ”Det kom som en kalldusch, säger Faramarz Taghizadeh, 62 som har jobbat där i 27 år. Tidningen skriver vidare: ”Det var nedstämt efter att vi hade fått reda på det, några grät, säger Faramarz Taghizadeh. För mig är arbetslivet kört men jag tänker på dem som är unga, som har familj och har skaffat hus och bil till exempel.”
Mats Helmfrid(M), kommunstyrelsens ordförande i Lund säger: ” Tetrapak är ju ett anrikt företag som har funnits i Lund i över 60 år och det är ett tråkigt besked som vi fick idag. Våra tankar går till alla de som drabbas av varslet och deras familjer.”
I Sydsvenskan läser vi: ”Vårt beslut att ta upp förhandling har varit svårt och speglar inte på något sätt det hårda arbete och det engagemang som finns hos personalen vid vår fabrik i Lund. Vi inser att detta är en mycket svår nyhet för de anställda som berörs. Om förslaget genomförs kommer vi att erbjuda stöd till alla anställda som berörs, tex omplaceringshjälp och jobbrådgivning,” säger Sam Strömerstén, Executive Vice President för Supply Chain Operations.”
Fallande mjölkpriser väntas av Arla
Arla Foods omsättning ökade med 11 procent till 47,7 miljarder SEK (39,8 miljarder DKK) under första halvåret 2014 (från 42,8 miljarder SEK/35,7 miljarder DKK första halvåret 2013), vilket tillskrivs stark organisk tillväxt på tillväxt- och kärnmarknader samt globala prisökningar.
Därmed har det bondeägda mejeriföretaget kunnat leverera en en rekordhög så kallad Arlaintjäning på 3,91SEK (3,30 DKK) per kilo mjölk till ägarbönderna under perioden, att jämföra med 3,45 SEK (2,87 DKK) per kilo mjölk under första halvåret 2013.
Trenderna för det globala priset för mjölkråvara pekar dock snabbt nedåt, och Arla har därför sänkt sina förväntningar på Arlaintjäningen för helåret, som låg i spannet 3,85-3,95 SEK (3,25-3,35 DKK). Arla räknar ändå med att 2014 totalt sett blir ett bättre år än 2013, som redan det var ett rekordår.
EU-stöd till finska mejerier
Den finska mejeribranschen, som lider av Rysslands motsanktioner, blir den första mottagaren av EU:s stöd, skriver Hufvudstadsbladet på sin hemsida.
Jordbruksminister Petteri Orpo (Saml) sade på torsdagen till FNB att kommissionen har beslutat att inrikta åtgärder, som utjämnar marknadsstörningarna, på mejeribranschen.
Mejeribranschen får lagringsstöd så att man kan lagra exempelvis ost. Dessutom kommer unionen att köpa upp livsmedelsöverskott.
– Det gynnar livsmedelsindustrin som inte behöver slumpa bort produkterna. Producenterna drar också nytta av det när priserna inte rasar på grund av överutbud.
Hur stora stöd det konkret handlar om kan Orpo ännu inte säga. De kommer att gå till länder med de största marknaderna, såsom Finland, Litauen och Polen.
Yoghurt med avtagbar top från Norrmejerier
Nu byter Norrmejerier alla yoghurtförpackningar, inklusive Verum Hälsoyoghurt och Fjällyoghurt, till en ny förpackning med avtagbar topp som hjälper konsumenten att få ut mer innehåll och därmed kan bidra till att minska matsvinnet. Den nya förpackningen underlättar också för konsumenten att separera plast och kartong vid återvinning.
Den nya förpackningen är utformad så att man genom att trycka in tummen vid den markerade perforeringen, försiktigt kan vrida av toppen, och därefter lyfta ut flikarna från botten så att så mycket yoghurt som möjligt kan klämmas ut ur förpackningen. Toppen sorteras sedan med övriga plastförpackningar och resten av förpackningen återvinns med pappersförpackningar.

 

Parmalat expands in Brasil
Parmalat announces that its Brazilian subsidiary Lactalis do Brazil acquires Lácteos Brasil for about 83 million euros. The transaction will permit the Parmalat Group to regain full title to the exclusive license to use the “Parmalat” brand for the production and distribution of UHT milk throughout Brazil.
Smör från Kosta mejeri till toppkrogen Noma
På tågstationen väntar smörmakaren Patrik Johansson med sin kärnmjölk på väg till Köpenhamn till en av världens finaste matträffar, skriver P4 Kronoberg på webben.
– Den här kärnmjölken ska till Mad Symposium, ett matsymposium som anordnas av restaurang Noma i Köpenhamn. Dit kommer 650 kockar, matskribenter och andra matnördar, säger Patrik Johansson.
I dag levererar Kosta mejeri smör till restaurang Noma. Att bli inbjudna till att få laga mat under Mad Symposium är stort, säger Patrik Johansson.
Tetra Pak’s Alsafe för ESL-production
Tetra Pak® announces the launch of Tetra Alsafe® for ESL production, an automated tank with constant temperature control that preserves product quality between processing and packaging. This innovation completes the company’s offer for production of extended shelf-life (ESL) products with full line quality control.
Alsafe for ESL production adds a continuous circular configuration to the filling line, enabling products to continue to circulate under refrigerated conditions in the event of an unplanned stoppage. This eliminates the risk of bacteria growth that can arise when the temperature of the product increases as it remains stationary during an unplanned stoppage.
Glada mejeriteknologistudenter i Lund
LTH_2014VT
Vårens kurs i Mejeriteknologi vid Lunds Universitet avslutades den 30 april 2014. I kursen deltog studenter vid Lunds Universitet och industrideltagare från bl.a. Norrmejerier och Tetra Pak. Kursansvariga är Marie Paulsson (marie.paulsson@food.lth.se) och Maria Glantz (maria.glantz@food.lth.se).

 

Forskningsarbete för bättre ystmjölk
Inom ett svensk-danskt milk genomics initiativ har Frida Gustavsson disputerat i maj 2014 vid Lunds Universitet. Initiativet är ett samarbete mellan Lunds Universitet med Marie Paulsson och Maria Glantz som handledare, Sveriges Lantbruksuniversitet, LRF Mjölk, VikingGenetics, Arla Foods och Århus Universitet i Danmark. Avhandlingen visade att mjölk från svensk röd och vit boskap (SRB) har liknande sammansättning som mjölk från danska Holsteinkor, men skiljer sig mer jämfört mjölken från danska Jerseykor. Dock visade det sig att mjölk från SRB är mindre lämpad för osttillverkning än mjölk från de danska raserna. Jämförelser mellan mjölk från individuella SRB-kor visade att det är stor variation i mjölkens lämplighet för osttillverkning. Detta tyder på att det finns utrymme för förbättring. Genom att den här avhandlingen har utforskat samband mellan kornas gener och mjölkens sammansättning samt ystningsegenskaper har nya genetiska markörer hittats som kan användas inom avelsarbetet för att förbättra mjölken från SRB.
Lunds Universitet har i dagarna lagt ut en youtube-film om vår milk genomics-forskning där Frida Gustavsson berättar om sitt doktorandprojekt som hon disputerade på i maj 2014 vid Lunds Universitet.
Impact of Russian Boycott
Russia’s boycott of dairy products from the EU and other areas is having an impact on the European dairy sector; approximately 250 million kilos of cheese can no longer be exported from the EU to Russia.
Last week, FrieslandCampina took measures to mitigate the direct consequences of the Russian boycott as far as possible. Cheese production specifically for the Russian market has been suspended. The cheese that cannot now be exported to Russia has for the most part since been sold in other markets. However, to mitigate the medium-term impact as far as possible, too, FrieslandCampina is investigating alternative sales markets. More milk powder is being produced to relieve the cheese market.
Arla Foods had to cut 79 jobs due to Russia’s food imports ban implemented in response to the West’s sanctions on Russia. Prior to the announcement of the food imports ban, Arla Foods was expecting to earn $215 million from the Russian market in 2014.
On August 8, the company announced on Twitter that it stopped making products aimed at the Russian market.
The same day, the company’s press officer Astrid Gade Nielsen said that Arla facilities in Denmark would have to fire 50 to 75 employees.
Lactose-free milk products and specialty foods for food-allergy sufferers are being taken off the list of forbidden agricultural imports from EU countries into Russia. According to Finnish dairy giant Valio, this amendment to the food imports ban will save about 10 percent of the company’s export business to Russia. In addition to dairy products such as cheese and milk, Valio exports lactose-free milk, cream and quark to Russia. Last week it announced co-determination negotiations affecting up to 800 employees, as it is one of the Finnish companies that has been hit the hardest by the Russian ban.
Arla tillsätter ny chef för den danska verksamheten
Tomas Pietrangeli har utsetts till ny vd för Arla Danmark. Han kommer från ett jobb som vd för Reckitt Benckiser, och kommer att börja sin nya roll på Arla senare i år.
Tomas Pietrangeli, 42, har bred erfarenhet från andra företag inom snabbrörliga konsumentvaror, som P&G, Gillette, och Royal Unibrew.
Henri de Sauvage, vd för Arla Sverige och som redan representerar Sverige och Finland i koncernledningen kommer också att representera den danska verksamheten från 2015. 2013 var Arlas omsättning i Sverige cirka 11.6 miljarder danska kronor, medan omsättningen nådde cirka 6,6 miljarder danska kronor i Danmark och cirka 2,7 miljarder i Finland.

 

Researchers Make Discovery in Fight Against Listeria
University of Wyoming researchers have discovered a substance that greatly increases the survival of listeria monocytogenes, a food-borne bacterial pathogen that contaminates processed meat and milk products, as well as fresh produce.
Researchers hope the discovery will lead to the development of techniques to better combat the pathogen and to improve food safety.
Mark Gomelsky, a professor in UW’s Department of Molecular Biology, and other researchers discovered and characterized a substance, called exopolysaccharide (EPS), that listeria secretes on its cell surface under certain conditions. The EPS coats bacterial cells and makes them form aggregates or clumps, which are strongly protected from commonly used disinfectants and desiccation (extreme drying).
Read more
Arla lanserar drickkvarg
Efterfrågan på kvargprodukter har aldrig varit större. Som första företag på den svenska marknaden lanserar Arla nu ett helt nytt sätt att konsumera kvarg, som dryck. Arlas drickkvarg är en mild och mättande dryck utan tillsatt socker som påminner om drickyoghurt men är baserad på kvarg. Nyheten lanseras i två smaker: apelsin & vanilj samt jordgubb & granatäpple. I butik från vecka 37.
Apropå Listeria
EFSA, European Food Safety Authority, har producerat en kort instruktionsfilm om Listeria. Se den här
 

 

Framgång för Skånemejerier
Det går bra för Skånemejerier just nu, förra året fördubblades vinsten och nu byggs ett nytt mejeri i Malmö. Men den ryska handelsbojkotten oroar, skriver Sydsvenskan.
Förra året fördubblade Skånemejerier sin vinst, från 31,4 miljoner kronor till 63 miljoner. Nettoomsättningen ökade från 3,6 till 3,9 miljarder kronor mellan 2012 och 2013. Det framgår av företagets årsredovisning.
Det positiva resultatet hänger i hop med de nya franska ägarna Lactalis som tog över Skånemejerier 2012, säger Skånemejeriers vd Björn Sederblad:
– Vår nya ägare har en investeringsstrategi, de investerar den dubbla vinsten hela tiden. Det har lett till att vi har blivit effektivare på att producera. Just nu bygger vi ett nytt mejeri på 6 500 kvadratmeter bakom vårt gamla mejeri i Fosie.
Läs mer
Arla skär ned efter importstopp
Arla i Danmark tvingas minska personalen med 79 personer till följd av det ryska importstoppet för mejeriprodukter, skriver ATL.
I torsdags kväll stoppades all produktion av ost och smör till den ryska marknaden.
Mejerijätten fick även omfördela mjölken mellan sina olika mejerier i Danmark, så att produktionen i stället kan inriktas mot nya marknader.
Läs mer
Global Dairy Prices Softens
According to the recently published Rabobank Quarterly Q2 2014 report, global dairy prices softened throughout the second quarter of the year, a fact attributed to improved milk production in export regions and a combined easing of forward purchasing by China trader’s and buyers.
According to Rabobank, the first five months of 2014 witnessed significant Chinese import growth (60 per cent of the same period in 2013). However, as highlighted by the report, the past five months have seen a slowing of local demand in China as well as an increase in domestic production, the result of favourable weather and growing economies of scale (see farm-level restructuring). This improvement in domestic production will leave Chinese traders and buyers with increased stock levels. This will impact on import demand as the year progresses.
Gårdsmejeri drabbat av skogsbranden I Västmanland
Birgit, 62 och Bengt Werner, 66, som driver Wernergårdens mejeri och café fick fly när branden rasade som värst. Kvar på gården var deras kor och 900 kilo ost, skriver Expressen.
– Vi har inte fått åka hem och ge djuren vatten. Strömmen har gått och i kylrummet står nästan ett ton ost.
Det var under fredagen som strömmen kom tillbaka till Wernergårdens mejeri efter fem strömlösa dagar. Människor, djur, fastighet och ost har klarat sig.
Läs mer
Industrial European Dairy Show
Den 30 september startar The Industrial Dairy Show I Utrecht, Nederländerna. Bland deltagarna märks Ecolab. Endress + Hauser, Multivac, Schneider Electric och Tetrapak Processing Systems.
Mässan varar till den 3 oktober och innehåller också en föredragsdel.
Läs mer. och se film
Whey and lactose production gets underway at new ArNoCo joint-venture factory
Production has begun at a new whey and lactose production facility that is a joint venture between Denmark’s Arla Foods Ingredients and German dairy co-operative Deutsches Milchkontor (DMK).
The factory, which cost more than €50 million to build, is operated by ArNoCo, an organisation created by the two companies specifically to produce high quality ingredients for the food and beverage industry. Located in Nordhackstedt in Germany, just 22km south of the Danish border, the new facility is adjacent to an existing 60,000 tonnes-a-year cheese factory owned by DMK. This site produces Mozzarella and semi-hard cheeses such as Gouda.
ArNoCo will use the whey by-product from DMK’s cheese-making operations to produce whey protein concentrate ready to be converted into value-added ingredients for the bakery, dairy and nutrition sectors.
The new site will also produce 25,000 tonnes of lactose annually, which will be processed and sold as Arla Foods Ingredients’ premium quality Dry Blend lactose for infant formula.
Powerful Yogurt – only for men?
Se denna amerikanska Youtube-film och fundera över produktutveckling
Russia bans food imports
Russia banned imports of a wide range of U.S. and European foods on Thursday in response to Western sanctions, confronting Russians with a type of economic isolation largely unseen since the Soviet era.
Prime Minister Dmitry Medvedev outlined the products subject to the one-year ban: beef, pork, poultry, fish, fruit, vegetables, cheese, milk and other dairy products from the U.S., Canada, the European Union, Norway and Australia—in a radical response to penalties imposed on Russia over the crisis in Ukraine.
Valio stoppar produktion till Ryssland
Valio stoppar tillverkningen av produkter för den ryska marknaden och mjölken används för andra ändamål, säger bolagets vd Pekka Laaksonen till FNB.
Valios försäljning till Ryssland är värd cirka 400 miljoner euro, vilket motsvarar en femtedel av bolagets omsättning. Företaget har tiotals produkter som har exporterats till Ryssland. Bland dem finns vanliga mjölksorter, smör, grädde och ostar.
Rysslands motåtgärder kommer oundvikligen att orsaka ekonomiska förluster.
Finnish milk consumption dates far way back
Experts have concluded that Finns have been drinking milk for longer than expected. Finland is one of the world’s largest consumers of milk per capita, and it seems that the tradition has been going on for over 4000 years. The research conducted by the Universities of Helsinki and Bristol examined the way modern Finns are able to digest milk, as well as archaeological findings.
The research has found evidence of milk consumption in Finland since 2500 BC. Cooking pots from 2500 BC were compared to older findings from 3300 BC and 3900 BC, showing clear signs of milk residue in the more recent pottery.
The findings are particularly interesting since it demonstrates that it was possible for dairy farming to take place in harsh conditions, where snow can be present for up to four months a year.
The findings were released in Proceedings of the Royal Society B on the 30th of July.
Boom för ekomjölken
Försäljningen av ekologisk mjölk ökade kraftigt för bondeägda Arla första halvåret i år. Totalt är ökningen 37 procent i detaljhandeln. Bakom ökningen ligger en långsiktig satsning – nu senast genom att sätta en förnybar skruvkork på den ekologiska mjölken.
Arlas försäljning har ökat under en längre tid, men det är först det senaste halvåret det tagit riktig fart och ökat dramatiskt. Under perioden januari – juni i år är ökningen hela 37 procent (volym) i detaljhandeln jämfört med samma period förra året, i juni är ökningen hela 45 procent. Tidigare har ökningen skett inom restauranger och storkök, som nu ligger kvar på en hög nivå.
Bakom ökningen ligger en medveten satsning från Arla de senaste åren. I ett första steg rekryterades aktivt fler ekobönder. En prisväxling genomfördes också, där priset på ekomjölk sänktes, samtidigt som priset höjdes något på den konventionella mjölken. Företaget har också satsat mer på marknadsföring, på att klimatkompensera för stora ekologiska produkter och på nya förpackningar som är lättare att hitta i hyllan. Nu senast sattes skruvkorkar av förnybart material på ekomjölken, något som många konsumenter efterfrågat.
Milk, Nutritious by Nature
‘Milk, Nutritious by Nature’ is an information project led by the European Milk Forum (EMF). EMF comprises dairy organisations in eight countries across Europe who work together to disseminate relevant information and to create a dialogue with key stakeholders and consumers in relation to the nutrient richness of milk and dairy products.
The aim is to build a clearer understanding of the role of milk and dairy products in a healthy, balanced diet across Europe.
EMF has recently launched a userfriendly, comprehensive brochure which reviews the scientific evidence behind the health and nutritional benefits of milk and dairy foods. Please click here to view the publication.
Agrifax China Dairy Report 2014
The purpose of the Agrifax China Dairy Report 2014 is to provide readers with an up-to-date insight into the drivers of demand for imported dairy products in China – how they are trending currently and how they are likely to trend in the future.
The report will focus on, but not be limited to:

 • China’s domestic milk production – the rate at which it’s growing and the factors that are likely to limit or enhance growth in the future
 • Milk production costs – the main influences on this and the drivers of change
 • Consumer perceptions – imported versus locally produced products
  Forecast demand for imported dairy products

Research for Agrifax China Dairy Report 2014 will be lead by Susan Kilsby, Agrifax’s Senior Dairy Analyst. The Agrifax China Dairy Report will be available in mid August.

MuscleMilk – kraftskapare
Se och begrunda

http://www.musclemilk.com/

 

Juli 2014

Rabobank Global Dairy Top-20: challenging conditions pave the way for acquisitions and tie-ups
The latest annual Rabobank survey of the world’s largest dairy companies highlights the giants of one of the world’s most valuable food sectors. The last 18 months have seen most of these players battle challenging conditions, with weak economies and supply constraints undermining sales growth in key markets. Against this backdrop, mergers and acquisitions have become an attractive route to growth and profitability. But with billion dollar deals increasingly hard to come by, dairy giants will need to acquire or tie up with more companies to sustain the same rates of growth in future. Those adept at acquiring and embracing new businesses will remain well positioned to survive and thrive.
“Once again, giants Nestlé, Danone and Lactalis top the list, showing that the world’s largest dairy companies are reasonably entrenched,” commented Rabobank analyst Tim Hunt. “We continue to see some companies outperform their peers in sheer growth terms. In particular, the Chinese giants Yili and Mengniu, which saw their sales expand by 14% and 20% respectively, with Yili entering the top 10 for the first time ever”.
Saputo continued its march up the list to push to eighth place, in part due to several recent acquisitions. Meiji and Morinaga slipped down the list largely due to the sharp decline in the value of the Yen (in which most of their products are sold).
Global_dairy_2013*Estimate

Source: Rabobank, 2014

2013 was a challenging year for most of the world’s major dairy companies, with stagnant sales volumes in most OECD dairy markets. Acquisitions have become a more attractive route to grow sales and in 2013, there were 124 dairy transactions, up from 111 in 2012 and the highest since 2007.
Positioning for maximum effectiveness in the expanding Chinese market remains prominent. In 2013, joint ventures were announced between Mengniu and Whitewave and COFCO and Danone while Yili announced a partnership agreement with Dairy Farmers of America. Mengniu took a stake in China Modern Dairy to secure raw milk supply. A further joint venture is pending between FrieslandCampina and Huishan.
Despite the increase in transactions, the dairy sector saw no billion dollar deals in the 12 months to 30 June 2014.
While underlying growth will pick up in coming years, many markets will not return to the rapid growth rates seen before 2008. In this context, mergers, acquisitions and joint ventures will remain a key avenue to growth and profitability.
“The catch is that the number of attractive targets is shrinking and multiples have risen”, explained Hunt. “With billion dollar value deals harder to come by, dairy giants will need to acquire or tie up with more companies than in the past to sustain the same rates of growth”.

Arla går över till euro
Arlas interna räkenskaper ska hädanefter göras i euro, istället för danska kronor. Men på svenska ägares avräkning gäller svenska kronor som vanligt.
Arlas koncernekonomidirektör Fredrik Lotz förklarar att beslutet är ett naturligt steg för Arla:
– Beslutet speglar det företag som Arla har utvecklats till under de senaste åren, med Europa som bas och försäljning av mejeriprodukter över hela världen. Därför kommer vår interna rapportering hädanefter att göras i euro, säger han.
Kvibille ädel special inte tillräckligt speciell
Vad är det som är så speciellt med Kvibille ädel special? Det undrar Livsmedelsverket, som anser att kunderna kan vilseledas av uttrycket, skriver SvD.
Myndigheten har inte hittat någon förklaring till varför osten skulle vara speciell, och nu hotas mejeriet med böter på 50 000 kronor i månaden om ostnamnet inte ändras till nästa år, rapporterar P4 Halland.
Och när Kvibille mejeri tog fram osten för 15 år sedan var den faktiskt speciell – ingen annan hade tagit fram en ädelost med så hög fetthalt. Osten kommer att få ett nytt namn.
Free report: Healthy lifestyle drives yogurt trend
The Dutch company DSM has released a free report on the increasing yogurt consumption throughout the world.
Yogurt is fast becoming a healthy staple amongst consumers worldwide according to the latest survey by DSM. Download the results of DSM’s first Global Insights paper on yogurt and find out what consumers are really looking for.
Based on a consumer perception survey undertaken in six diverse markets, this paper is the first of a set of global insight reports focusing on yogurt. It forms part the DSM Global Insight Series – an investigation into consumers’ perceptions and attitudes around food, taste and behavior – that aims to help the food industry improve their processes and deliver healthy, tasty and attractive products to consumers.
Get it here
More information about the company
Ny ostfestival 13-15 februari 2015 på Nordiska Museet
I år genomfördes Ostfestivalen – osten i våra hjärtan för första gången på Nordiska Museet i Stockholm. Syftet var att med fokus på den goda smaken lyfta kunskap och intresse för svensk ost.
Upplägget blir som förra året. Alla svenska ostproducenter erbjuds antingen kostnadsfri plats vid landskapsbord, där man delar bord med andra från samma landskap eller också betalar man för ett eget utställarbord till låg kostnad och får bordet själv. Alla bord ställs upp efter Sveriges karta.
Upplägget breddas genom inbjudning av råvaruproducenter, teknikföretag och ostlagrare. Det syftar till att göra ett deltagande mer intressant för ostproducenterna.
Fredagen vänder sig framför allt till bransch- och fackfolk och lördagen/söndagen är avsedd för den breda allmänheten. Detta kommer avspegla sig i teman på föreläsningar och provningar. Alla dagarna är formellt öppna för alla.
LRF är partner för festivalen och Mejeritekniskt forum sponsrar och de senare kommer även att förlägga sitt årsmöte till en av dagarna.
Grönt ljus för fusionen mellan Arla och Walhorn
Fusionen mellan Belgienbaserade EGM Walhorn och Arla Foods har godkänts av berörda konkurrensmyndigheter. Fusionen mellan de båda bondeägda mejerikooperativen planeras träda i kraft den 1 augusti.
Med godkännandet på plats förbereder sig Arla nu för att välkomna nya bönder från Belgien, Tyskland och Nederländerna som ägare. Det är där som EGM Walhorns nuvarande ägare finns.
Efter fusionen kommer Arla ha 13 500 mjölkbönder i sju Nordeuropeiska länder som ägare. Det är första gången Arla har ägare i Nederländerna.
Accelereret ostemodning
I samarbejde med Københavns Universitet vil Arla Foods i et nyt projekt undersøge mulighederne for at lave gode oste hurtigere og bedre, skriver Mælkeritidene. Ved hjælp af avancerede mikroskopimetoder vil parterne analysere, hvilke faktorer der begrænser smagsudviklingen i ost. Det gøres ved at skabe en visuel model, der kan være med til at afkode begrænsende faktorer i modningsprocessen. Den gode ostesmag bliver for en stor dels vedkommende skabt af mælkens naturligt forekommende mælkesyrebakterier samt ved hjælp af specifikke mælkesyrebakteriekulturer, der tilsættes mælken. Hvis man kan optimere samspillet mellem disse, er der potentiale for, at modningen sker hurtigere og mere kontrolleret.
Projektet er 3-årigt og har et samlet budget på 3,2 mio. kr., hvoraf InnovationsFonden investerer de 1,6 mio. kr. Projektet ledes af Rodrigo Bibiloni, Arla Foods og Thomas Bæk Pedersen, KU, Fødevarevidenskab.
Valio fined for unfair market competition
The dairy producing company Valio was on Thursday found culpable of practising unfair competition by the Market Court. The court imposed a 70 million euro penalty on Valio and ordered the company to compensate another dairy company, Arla Ingman about 100,000 euros in legal costs.
According to the court, Valio had an elaborate plan to displace Arla Ingman from the market by under-pricing milk
See more
Brasil Foods dairy division for sale
Grupo Lala, the largest dairy processor in Mexico, is in the running to take over the dairy division of Brasil Foods. Besides the Mexican company also global dairy giants Danone and Groupe Lactalis are potential acquisition candidates, reports Bloomberg.
In March, Brasil Foods announced to sell the dairy division, because the corporation wants more focus on the meat sector.
The dairy division makes up for 10 per cent of the turnover of the Brazilian nutrition giant, which is 15 percent of the Brazilian milk market.
The market value of the dairy division of Brasil Foods is estimated at 5.3 billion Brazilian reals, or about US$ 2.4 / € 1.75 billion. In 2013, the division had a turnover of 2.8 billion reals, (US$ 1.3 / € 0.9 billion). The Brazilian milk consumption is growing annually by about six percent.
Camel Milk For Sale on the Web
Camel milk has been used for centuries as a natural remedy in the Middle East, Asian and North African cultures. Nomads and Bedouins still rely on camel’s milk nutritional and medicinal properties, while generations of tribes have lived on camel milk entirely with a few dates for months in the harsh desert climate. On the web Desert Farms sells camel milk in bottles to health-conscious consumers, children with autism & people with diabetes. Desert Farms’ camels live in small family farms in the USA where the average herd is about 6 camels. All Desert Farms camels are pasture-raised and eat a complex diet of hay, grass and alfalfa pellets.

 

Juni 2014

Coop säljer Grådö till Falköping
Coop säljer Grådö Mejeri i Dalarna till Falköpings Mejeri. Falköpings Mejeri tar över Coops avtal och förpliktelser gentemot mjölkbönder, medarbetare och kunder. Grådö kommer fortsatt att vara en viktig bas för Coops utveckling och tillverkning av mejeriprodukter under egna varumärken.
Coop har skrivit ett långsiktigt avtal om produktion med Falköpings Mejeri och Grådö kommer därmed att fortsatt vara en viktig bas för utveckling och produktion av Coops egna varumärken inom mejeriområdet. Med ny ägare får mejeriet dessutom möjlighet att öka produktionen ytterligare genom att tillverka och sälja produkter även utanför Coops butiker.
– Vi är väldigt nöjda med förvärvet och det fortsatta samarbetet med Coop. Grådö är ett välskött mejeri som har mycket stor potential. Vi får nu en kompletterande bas i Mellansverige och har alla förutsättningar att fortsätta växa till gagn för såväl konsumenter, handeln och mjölkbönderna, säger Thomas Andersson, vd Falköpings Mejeri.
– Med Coop som ägare har vi snabbt kunnat bygga upp ett lönsamt mejeri med en stabil verksamhet. Coop har tagit ett mycket bra ägaransvar för vår utveckling. Med Falköpings Mejeri som ny ägare öppnas även möjligheten att bredda vår försäljning av Grådös produkter, något som efterfrågas av handel och konsumenter. Falköpings Mejeri är ett framgångsrikt helsvenskt mejeri och känns som en mycket bra ägare, säger Staffan Eklöv, vd Grådö Mejeri.

Grådö Mejeri AB är ett dotterbolag till Coop Sverige AB. Mejeriet tillverkar mejeriprodukter Coops egna varumärken Coop och Coop Änglamark samt produkter under Grådö-varumärket. Mejeriet har 34 medarbetare samt 39 kontrakterade mjölkgårdar i Dalarna, Uppland, Västmanland och Örebro län. Invägningen är cirka 50 miljoner kilo mjölk per år. Cirka 20 procent av produktionen sker med ekologisk mjölkråvara.
Falköpings Mejeri ägs av cirka 200 mjölkbönder på och omkring Falbygden. Ett 20-tal är anslutna till föreningen KRAV®. På mejeriet arbetar drygt 70 personer med produktion, kvalitetskontroll och administration. Falköpings Mejeri omsätter mer än 700 MSEK vilket motsvarar 150 miljoner liter mjölkråvara som förädlas och levereras i totalt 65 miljoner förpackningar av olika slag.

Läs artikel i Falköpings Tidning

Synchrotron Uncovers Nanostructure Of Milk
A new study on the digestion of milk could lead to the development of new formulas for premature babies, weight loss drinks and potentially new drug delivery systems. Published in the journal ACS Nano, the research gives detailed insights into the structure of milk during digestion. Whilst milk’s nutritional values are well known, little research has been conducted into the detailed structure of milk and how its fats interact with the digestive system until now. Led by Dr. Stefan Salentinig and Professor Ben Boyd from the Monash Institute of Pharmaceutical Sciences (MIPS), the team looked at the nanostructure of milk to find out how its components interact with the human digestive system.
Read more
Kampagne skal stoppe danbo-deroute
Ostemadden med lyst franskbrød og et par skiver peberfrugt kommer kun sjældent frem på bordet i moderne danske hjem. Undersøgelser viser, at det ofte er ældre genrationer, der sætter tænderne i en ostemad, mens de yngre målgrupper ikke har taget den danske klassiker til sig. Derfor skal en kampagne nu kaste nyt lys på danbo-osten, fortæller Jan Hermansen, der er chef for strategi og udvikling i Mejeriforeningen for Foodculture.dk.
Læs videre
Arla indvier modningscenter
Arla går nu et skridt videre i udviklingen af selskabets voksende serie af gourmetoste under Unika-brandet. Onsdag indviede selskabet et såkaldt Affinage Center på Tistrup Mejeri, hvor man i forvejen producerer en række Unika-oste – blandt andet råmælksosten ’Kry’, skriver mejeri.
Med det nye ’modningscenter’ på 800 kvm. får Arla helt nye muligheder for at styre temperatur og luftfugtighed under lagringen af ostene. Affinage Centret er således opdelt i seks skarpt adskilte rum, hvor den enkelte ostetype kan udvikles i sit eget individuelle indeklima.
Affinage – på dansk: ostemodning – har afgørende betydning for det færdige produkt.
”Op mod 50 pct. af ostens slutsmag skyldes affinage,” fortalte gastronomisk ansvarlig for Arla Unika, John Gynther, i en tale i forbindelse med åbningen.
Læs videre
Gräddfil – en 50-talshistoria
Sedan 1950-talet har gräddfil funnits i Arlas sortiment. Ändå räknas den som en av bolagets moderna mjölkprodukter. Från att ha konsumerats nästan enbart på sommaren används gräddfilen i dag året runt.
Gräddfilen lanserades 1952 av Arla som då fortfarande hette Mjölkcentralen. Produkten var bolagets sommarnyhet för året och den gjorde succé. Med sin slogan ”Gräddfil – en läckerhet” syntes förpackningen inom kort på många svenska matbord. I marknadsföringen hette det snart att gräddfilen var både ”mat och dessert – frisk, läskande och mättande utan att tynga”.
Läs mer
Ny hemsida från LRF Mjölk
LRF Mjölk lanserar en ny hemsida med adressen mjolk.se.
 
Senaste nytt från Falkenberg
Arla satsar 176 miljoner kronor de närmaste två åren på att bygga upp den nya verksamheten för cottage cheese i Falkenberg. Målet är att producera 29 500 ton fördelat på ett fyrtiotal produkter.
I dag produceras cottage cheese i Skövde. Flytten sker stegvis med start i oktober. Mejeriet i Skövde stängs i slutet av 2015.
Lokalerna byggs om så optimalt som möjligt, bland annat när det gäller arbetsmiljö och kvalitetskrav på produkt. Parallellt med att mejeriet byggs om, anställs medarbetare.
Ove Jarlö fortsätter som mejerichef i Skövde fram tills att mejeriet stängs och han tar över i Falkenberg.
Economic Impact of the Abolition of the Milk Quota Regime – Regional Analysis of the Milk Production in the EU – a report from European Commission
Some excerpts:
• Key results of scenario S4 are that milk production increases by about 4.4% in the EU-27, and EU raw milk prices decline by 10%. Production of butter, skimmed and whole milk powder would increase by 5-6% while their prices would decline by about 6-7%. The production of cheese and fresh milk products would increase by about 1% and their prices could decline by 4-6%.
• As the overall increase of milk production drives down dairy prices in the EU-27 this exerts economic pressure on regions with low quota rents, especially to be found in the United Kingdom (eastern, south east and south west regions), Sweden (Mellersta Norrland and Oevre Norrland) and all Finnish regions.
• In contrast, some MS face decreases in dairy cow herds, especially the United Kingdom, Sweden and France (-5.8%, -4.8% and -3.2% respectively).
• The largest decreases in agricultural income are projected for Sweden (-5.2%) Finland and Ireland (both -4,5%), Lithuania (-3.8%) and Germany (-3,6%).
Read more
Forskere laver mælk som mor laver den
Et forskningsprojekt giver nu industrien mulighed for at fremstille af beta-kasein fra komælk – et mælkeprotein, der er en hovedbestanddel i den menneskelige modermælk, skriver Foodculture.dk.
Modermælkserstatninger bliver nu mere lig den naturlige kvindelige brystmælk. Et forskningsprojekt, der har arbejdet på at producere mælkeproteinerne beta-kasein, som er det stof kvinder danner, når de ammer, er netop afsluttet.
Her har forskerne fundet en metode til at oprense proteinet beta-kaseinet, industrielt, skånsomt og rentabelt, så det kan bruges til modermælkserstatninger.
Læs videre
Zenith Global Dairy Congress just passed
The Global Dairy Congress, now in its 8th year, is a two day event incorporating market briefings, conference sessions and FoodBev Media’s annual World Dairy Innovation Awards was presented at the gala dinner. The Congress covered a range of key themes for the global dairy industry and provide excellent networking opportunities for industry leaders, suppliers, customers and analysts.
Key note speakers were for instance Kevin Bellamy, Senior Analyst – Dairy for Rabobank, Per Sundelin, Senior Consultant for The Healthy Marketing Team, Sweden, Henrik Yli-Seppälä, Export Manager for Valio, Finland and Arun Prabhu, Commercial Innovation Director for Arla Foods, Denmark.
Read more
A way to take care of whey
Acid whey has made the news as the controversial by-product of Greek yoghurt production. Hard to handle and potentially hard on the environment, several litres of acid whey waste are produced for every litre of yoghurt.
Arla Foods Ingredients, has developed a concept to turn waste into value in refreshing, nutritious fermented beverages tolerant of processing at a low pH. The combination of the Nutrilac® solutions and special process simply makes the acid whey issue go away.
Danone to close 3 European plants
French food company Danone said on Wednesday it planned to shut three plants in Italy, Germany and Hungary and cut 325 jobs to cope with falling demand for fresh dairy products.
The world’s largest yoghurt maker, with brands such as Activia and Actimel, makes 60 percent of its revenue in dairy, a sector hit by a jump in milk prices and weak consumer spending in austerity-hit Europe.
Danone said it would close its sites at Casale Cremasco in Italy, Hagenow in Germany and Budapest in Hungary and gradually shift production to Belgium, Poland, Germany and France to make its European dairy business more competitive.
10.000 ton ostpulver til hele verden
Lactosan på Fyn omdanner overskudsost til højtspecialiserede ingredienser, der giver smag og konsistens til brød, sovs, færdigretter m.m. Kunderne er fødevarevirksomheder i Europa og Asien.
Lactosan opkøber hvert år store mængder ost: 1/3 kommer fra Danmark, 1/3 fra Europa og den sidste 1/3 fra Australien og New Zealand.
Osten bliver til ca. 10.000 ton ostepulver fordelt på over 100 forskellige typer.
Pulveret eksporteres til cirka 50 lande primært i Europa og Fjernøsten, men der arbejdes også med nye markeder i Mellemøsten og Indien.
Der er 100 medarbejdere på fabrikken i Ringe og yderligere 80 medarbejdere fordelt på selskabets fabrik i Uruguay samt salgsselskaberne i Storbritannien, Rusland, Japan og Kina.
Læs mere
Amerikanska FDA är inte motståndare till osthyllor av trä
Food and Drug Administration har på sin Facebooksida  kommenterat ryktet om att man planerar förbjuda användningen av trähyllor när ost lagras för mogning.
I januari 2014 skrev FDA Food Center for Food Safety and Applied Nutrition i ett brev till New York State Dept of Agriculture and Markets en formulering som kunde tolkas så att man planerade att förbjuda trähyllor. Så är alltså inte fallet. Men debatten rasar vidare

 

Maj 2014

Valio decides major investments
Valio Ltd’s Board of Directors decided on 12th May 2014 to commence the construction of a new snacks plant in Riihimäki, near the present Valio Herajoki plant. The value of the investment in the building is around 75 million euros and the total budget for the snacks plant amounts to around 170 million euros. The Board of Directors also took the decision to invest some 2.5 million euros in increasing cottage cheese capacity at the company’s Seinäjoki plant.
Sales of Valio products, especially milks and yoghurts manufactured in Finland, have increased markedly in Russia and Sweden in recent years. The demand for value added products, such as Eila® items, yoghurts and high protein products is expected to continue its growth.
In Sweden, Valio’s largest product groups are yoghurts and Valio Eila®. In Russia, growth stems primarily from fresh dairy products, while Oltermanni® cheese and Valio butter also sell in large volumes and contribute significantly. In both Russia and Sweden, net sales expressed in euros increased by more than 10% in 2013.
In Sweden, Valio’s Eila® brand has captured over 55% of the lactose free products market.
“The new plant will enable us to expand our snack products range in Sweden further. We need to be nimble and responsive, especially in the rapidly growing lactose free yoghurt segment,” says Iiro Wester, Managing Director of Valio’s Swedish subsidiary.
In Russia, fresh dairy products have been the fastest growing category of the exports to the country in recent years.
Valio has expanded production capacity for special milks in recent years at the Jyväskylä and Tampere dairies. In February 2014, Valio decided to invest 40 million euros in growing the production capacity of all fresh dairy product groups at the Oulu dairy.
The Potential of Economic Model Predictive Control for Spray Drying Plants
In 2015 the milk quota system in the EU will be completely liberalized, causing powder production to increase while its price will drop. Efficient control and optimization of the multistage spray drying process has thus become increasingly important. Multi-stage spray drying (MSD) is a very energy consuming and widely used unit operation in the production of diary powders. Conventional control of MSDs keeps inlet and outlet temperatures constant during operation. This approach is simple, but known to be insufficient for controlling the product quality (residual moisture and particle size) and energy inefficient, increasing the total energy consumption.
Efficient control and optimization of the multistage spray drying process has thus become increasingly important.
Lars Norbert Petersen, Industrial Ph.D. Student and his collegues have developed a first-principle engineering model for simulation purposes in order to optimize the process.
An increase of 0.6% in mean residual moisture, will result in savings of 2.19M DKK/year and 88 tons CO2/year for a medium size dryer.
Read more
Se Burträskmejeriets robotar i aktion
På norran.se finns en film från Burträskmejeriet, se länk
Arla säljer dotterbolaget Dairy Fruit
Arla säljer dotterbolaget Dairy Fruit A/S till tyska ingredienstillverkaren Döhler Gmbh. Försäljningen är en del av att Arla fokuserar ännu tydligare på kärnverksamheten mejeriproduktion.
Dairy Fruit A/S tillverkar fruktingredienser till livsmedelsbranschen och har sin bas i Odense i Danmark. Företaget grundades 1976 av De Danske Mejeriers Fællesindkøb som en branschleverantör till mejerier i Danmark. Sedan 2003 har det ägts av Arla Foods, som i dag också är företagets största kund.
DuPont first to receive a probiotic health claim in Europe
DuPont™ Danisco® Bifidobacterium lactis HN019™ approved for use in Switzerland.
DuPont is the first ingredient company to receive a probiotic health claim in Europe, further reinforcing the strength of science behind its probiotics. In close collaboration with a major Swiss grocer, DuPont Nutrition & Health recently received approval from Switzerland’s Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) to market Danisco® HOWARU® Bifidobacterium lactis HN019™ probiotic as supporting digestion by reducing transit time.
“DuPont Nutrition & Health applauds the Swiss authorities for approving a structure function claim on scientifically backed Bifidobacterium lactis HN019™,” said Fabienne Saadane-Oaks, vice president Health and Protection, DuPont Nutrition & Health.
Arla öppnar ny terminal i Härryda
Arla har tecknat ett avtal med Skanska om bygget av en helt ny terminal i Härryda. Terminalen ska förse butiker och restauranger i Stor-Göteborg med mejeriprodukter och väntas kunna öppnas i februari nästa år.
Totalt kommer 55 personer att jobba på terminalen, som ligger nära Riksväg 40 i Mölnlycke Företagspark i Härryda kommun.
Arla kommer att hyra terminalen av Skanska, som sätter igång med bygget redan i augusti. Inflyttning väntas ske i februari nästa år.
Terminalbygget är en del av Arlas Strukturpaket som innehåller omfattande investeringar och effektiviseringar i de svenska produktionen. Strukturpaketet innebär bland annat att produktionen vid mejeriet i Göteborg flyttar till Jönköping i slutet av 2014.
Blue Cheese colours American burgers
Red meat, white buns and blue cheese. Burgers will be in all American colours now that Arla is making a concerted effort to take a bite out of the enormous burger market in the United States. The initiative involves the new Castello® Burger Blue – a blue mold cheese in slices that are cut to be the perfect match for a standard burger. Extremely positive feedback from consumer tests and strong pre-sales to shops have created high expectations for the new burger cheese, which is scheduled for launch in May.
Mælkeprisen til yoghurtbutik i København
”The Yogurtshop” i København har fået storbyfolket til at spise yoghurt til morgen, frokost og on-the-go, skriver Mælkeritidene. I forbindelse med Mejeriforeningens generalforsamling, der blev afholdt den 22. maj, blev butikkens to unge ejere, Christina Sejr Wiboltt og Marike Peng Krogh hædret med Mejeriforeningens ”Mælkepris” og 25.000 kr. – Det er friskt og anderledes initiativ, som helt konkret demonstrerer udviklingspotentialet i et godt basisprodukt som yoghurt. Sådan begrundede Mejeriforeningens direktør, Jørgen Hald Christensen, at den kombinerede butik og café ”The Yogurtshop” blev hædret med ”Mælkeprisen”.
De to prismodtagere åbnede butikken i maj sidste år og har siden oplevet en jævnt stigende strøm af kunder til deres forretning i Indre København.
Greek Yogurt Enters the Freezer
Greek yogurt held 44% of all yogurt sales in the US last year and the competitors are fighting for their share of the market. The big names are Chobani, General Mills (Yoplait Greek), Fage, Dannon (Oikos), and ConAgra Foods (Healthy Choice). Many are increasing their product lines to increase their share. Dannon specifically recently launched a six- flavor line of Oikos Greek frozen yogurt, Danimal SuperStars Greek Lowfat Yogurt for children and Oikos Yogurt Chips with feature flavors.
Sju ägarländer i Arla
Fusionen med EGM Walhorn innebär att Arla får fler ägare i Belgien och Tyskland, och för första gången också i Nederländerna. Efter fusionen kommer Arla att ha omkring 13 500 ägare. För första gången även från Nederländerna, och därmed har Arla ägare i sju olika nordeuropeiska länder. Fusionen kommer i första hand att stärka Arlas tillgång på mjölkråvara i det tysk-belgiska området och till mejerierna i Pronsfeld i Tyskland och Nijkerk i Nederländerna.
Fusionen innebär att Arla går in i ett joint venture med det franska privatägda mejeriföretaget Lactalis. Joint ventureföretaget driver ett mejeri i staden Walhorn, och Arlas klara avsikt är att fortsätta samarbetet.
Powder Technology in Industry – a course from Lund University tailored for professionals
How well do you know your powder? Today there is a multitude of powders used in industry and the techniques and application areas are in constant development. The processing and handling of powder involves a multitude of operations such as production, the size and type of particles, transport, storage, redissolution, powder blending, etc.
A clear understanding of the characteristics of powder is required in order to carry out these operations. The aim is to provide participants with a better understanding of powder products and processes and to supply tools to stimulate new ideas for development and improvement of powder products and processes. Round tables focusing on specific themes such as rheology, powder characterization, granulation, agglomeration and processing of metal powders will provide participants with an opportunity to deepen their knowledge and to exchange experience within chosen areas of interest.
Read more
International Whey Conference to be held in September 2014
IWC 2014 will be an opportunity for whey processing and application industries to meet with scientists, academics and researchers to exchange knowledge and new ideas in a stimulating environment.
The conference scope will include: sources and quality of whey; whey processing; the whole range of whey based products and their applications; functionalities of whey products; health and nutrition aspects of whey products in food and feed; proteins in whey; lactose and other carbohydrates in whey; potential of whey as food/feed ingredient; expected customer needs; marketing challenges and the relevance of whey applications for sustainability.
Read more
Alfa Laval prisat för effektivare pumpning
Alfa Laval mottog häromdagen ett pris för deras arbete med att stimulera pumpanvändare att spara energi. Priset benämnt Frost & Sullivan’s European Pumps for Food and Beverage Company of the Year Award delades ut vid en bankett i England.
Här är en länk till företagets pumphandbok
Kraft Recalls 1.2 Million Cases of Cottage Cheese
Kraft Foods Group is voluntarily recalling 1.2 million cases of several brands of cottage cheese products because they have been stored improperly and might cause illness. Affected products were made at the firm’s Tulare, California plant.
Some of the ingredients in the products weren’t stored according to Kraft temperature standards, the firm said in a statement. The products were distributed throughout the United States.
Vinamilk’s Vietnam Milk Facility advanced in automation
Vinamilk, the biggest dairy company in Vietnam, opened a liquid milk processing and packaging facility in September 2013. The factory is located at My Phuoc Industrial Park in Binh Duong, Vietnam.
The facility, commonly known as Vietnam Milk Factory, is the world’s most advanced liquid dairy plant in automation and integration. It produces more than 200 dairy products, including condensed milk, Dielac milk powder, yogurt and ice cream.
Read the complete article here
Global Food, Agriculture Sustainable Business Principles Unveiled
The United Nations (UN) has launched the Food and Agriculture Business Principles – the first global voluntary business principles for the whole food and agriculture sector aiming at sustainable development.
As the first set of global voluntary business principles for the whole food and agriculture sector, the FAB Principles aim to help realize the goal of sustainable development as described in the Rio+20 outcome document (The Future We Want), and to empower businesses to make a positive contribution to the post-2015 development agenda.
Arlas fusion med Walhorn godkänd
Bönderna i EGM Walhorns representantskap röstade på onsdagen ja till att fusionera med Arla. Omröstningen skedde dagen efter att förtroendevalda Arlabönder också sagt ja till fusion vid sitt representantskap. Fusionen med Walhorn innebär att Arla får fler ägare i Belgien och Tyskland, och för första gången också ägare i Nederländerna.
Efter fusionen får Arla cirka 13 500 ägare i sju länder. Fusionen innebär att Arla får fler ägare i Tyskland och Belgien samt för första gången ägare i Nederländerna.
Private Label-special i webbtidningen mejeri
Danska webbtidningen mejeri tar i sitt senaste nummer upp företeelsen Private Label. Detta sker i fem artiklar som berör danska förhållanden men som också kan vara intressanta för svenska läsare. Här finner du artiklarna
Kurs i framställning av ost från får och get
AEDIL avhåller i samarbete med ANFOPEIL en kurs i ostframställning med mjölk från får och get i Surgeres, Frankrike, den 23-27 juni 2014.
Kursen vänder sig till personer med mejeristutbildning och praktisk erfarenhet. Program och anmälan finns på www.aedil.org.
Dutch FrieslandCampina and China Huishan Dairy Holdings enter into exclusive talks on joint venture for infant milk formula in China
China Huishan Dairy Holdings Company Limited (‘Huishan’) and Dutch dairy company Royal FrieslandCampina N.V. (‘FrieslandCampina’) have entered into exclusive talks on creating a joint venture to produce, market and sell high-quality infant milk formula in the People’s Republic of China. The purpose of the joint venture is to operate a fully integrated infant milk formula supply chain. Both companies will continue to run their existing infant milk formula businesses separately.
In this joint venture, Huishan and FrieslandCampina will leverage their respective experience and expertise to produce, market and sell high-quality infant formula products in the People’s Republic of China. Huishan will provide its high-quality raw milk from its own dairy farms in China to the joint venture and the joint venture will produce and market infant milk formula.
Arla säljer Danapak
Arla säljer dotterbolaget Danapak Flexibles A/S till österrikiska Schur Flexibles Group. Affären väntas träda i kraft den 1 juli 2014 förutsatt att den godkänns av konkurrensmyndigheterna.
Danapak Flexibles är en dansk producent av högkvalitetsemballage till läkemedels-, mejeri- och livsmedelsindustrierna. Företaget grundades 1955 av Mejeriforeningen i Danmark, men har sedan dess ägts av flera bolag i olika konstellationer, däribland har Arla varit delägare i företaget.
År 2009 tog Arla över hela ägarskapet av dotterbolaget i syfte att förbereda en försäljning till rätt köpare inom emballageindustrin. Under tiden har Danapak styrts som ett självständigt bolag. Efter flera år då omsättningen utvecklats negativt har Danapak gjort en framgångsrik vändning de seanste åren.
Köpesumman är inte offentlig.
Danapak är en dansk producent av emballage till läkemedels-, mejeri- och livsmedelsindustrierna och omsätter omkring 400 miljoner danska kronor. Företaget har 190 medarbetare och verksamheten är koncentrerad till Slagelse.
Skånemejerier överklagar
Skånemejerier överklagar länsstyrelsens beslut om vite på 25 miljoner kronor om mejeriet förbrukar mer än 33 ton etanol i sin produktion vid anläggningen i Kristianstad. Överklagan har lämnats till mark- och miljödomstolen. (Kristianstadbladet)
A2-mælk stor succes
I Australien udgør salget af den kontroversielle A2-mælk otte pct. af markedet for konsummælk. I 2012 blev mælken introduceret på det britiske marked – med stor succes, ifølge selskabet The a2 Milk Company, skriver Mejeri.
A2-mælk er kort fortalt navnet på konsummælk, som indeholder A2-protein-varianten af beta kasein fremfor A1. Så vidt er alle eksperter og myndigheder enige. Balladen opstår, når producenterne af A2-mælk fremhæver specialmælken på bekostning af almindelig mælk med A1-protein, som angiveligt skulle være skadelig for fordøjelsen, årsag til diabetes, hjertekarsygdomme, psykiske lidelser som ADHD osv.
EFSA (EU’s videnskabelige komité) og størstedelen af forskningsverdenen har i flere omgange afvist disse påstande.
Læs videre
Borgholm sommarmjölksost
Inspirerad av nordisk terroir har Arla skapat en ny ostserie som hittills endast varit förbehållen utländska topprestauranger. Nu tar Arla äntligen det framgångsrika ostkonceptet till Sverige genom lanseringen av Borgholm* – en ost gjord på sommarmjölk från två utvalda öländska gårdar. Borgholm lanseras i samband med Bocuse d’Or Europe och serveras exklusivt hos utvalda restauranger med start vecka 19.
En svensk ost i världsklass har varit efterlängtad på den svenska matscenen och Borgholm har därför väckt stort intresse bland landets ledande krögare. Några av Sveriges främsta restauranger har nu möjlighet att servera den unika delikatessen. Mathias Dahlgren, tidigare vinnare av Bocuse d’Or, är en av dem som väljer att servera den exklusiva osten på sina restauranger.
Borgholm är en grynpipig öländsk delikatess med en mjuk men spröd konsistens och rik, söt smak med inslag av karamelliserad hasselnöt och mogna päron. Den har en varm, gyllene färg och en elegant sötma som påminner om parmesan. Osten lanseras i samband med Bocuse d’Or Europe 2014, kock-EM, där Arla är huvudsponsor.

 

Arla Ingman blir Arla
Från och med maj hamnar inte mjölken från svenska kor längre i Arla Ingmans mjölkpaket. Dessutom byter företaget namn till Arla rätt och slätt.
I dag är andelen svensk mjölk cirka 20 procent. Förnyelsen gäller mjölk, grädde och surmjölk – och senare fil. Innehållet i Arla Ingmans yoghurtar omfattas inte av förändringen.
Enligt vd:n Reijo Kiskola är det inte något fel på svensk mjölk, men företaget har fått en stämpel av att vara ett importföretag, som man inte anser sig vara befogat. Dessutom vill finländaren dricka finsk mjölk, säger han.
New Arla lab to bring cheese to the Chinese
Chinese taste preferences and food habits are different to those of most Arla consumers in Europe and the rest of the world. Arla now seeks to tap into the unique needs and trends in China with a new innovation lab in Beijing, where Danish and Chinese dairy- and innovation specialists will develop cheeses and other dairy products that can win the hearts of Chinese consumers.
Arla’s business in China is based on the export of high-quality dairy products from Europe, in-cluding milk powder, UHT-milk, and cheese. A new innovation lab in Beijing is now set to ensure that Arla can launch brand new products over the coming years, which are exclusively developed and produced for Chinese consumers.
Initially Arla will invest approximately 10 million DKK in the establishment and development of the new innovation lab in Beijing. It will be part of Arla’s global strategic innovation efforts, which are coordinated from Aarhus, Denmark where Arla currently is building its new global innovation center inside Agro Food Park.
Mejerimarknadsrapport från LRF Mjölk ute
I rapporten sägs bland annat, att Sveriges mjölkinvägning var i februari månad 2,9 procent högre än i februari 2013, att det totala antalet mjölkkor har minskat något, medan mjölkavkastningen har ökat med drygt tre procent sedan början av året, att utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag och under årets två första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver, att utrikeshandeln med mejeriprodukter domineras av en stor import och införsel av ost från Danmark, Nederländerna och Tyskland och att även yoghurtimporten ökar där fem länder dominerar med 90 procent av volymen: Tyskland, Finland, Danmark, Tjeckien och Frankrike.
Länk till rapporten
Speedy Bag-in-Box Filler
At the Interpack exhibition in Düsseldorf, Germany, from May 8 to 14, Alfa Laval is launching the latest addition to its unique range of bag-in-box fillers. In the compact Astepo High Speed Low Acid bag-in-box filler (HS-LA) filling cycles are shortened by the use of electric servo motors controlling the aseptic filling head and bag feeder. Bags and fitment tooling can be changed quickly and easily and the machine can fill a wide range of bags and products using any commercial 1” spout type.
The machine has the capability to fill up to 500 bags per hour, based on 10 litre bags. It also enables changeover of caps and volume to be achieved in minimum time.
Tetra Pak® uses bio-based plastic for carton packaging in Brazil as an industry first
In an industry first, Tetra Pak®, the world leader in food processing and packaging solutions, announces that all of the packages it produces in Brazil are now using bio-based low-density polyethylene (LDPE).
Combined with paperboard, the use of bio-based LDPE made from sugar cane increases the content of materials from renewable sources to as much as 82% in a Tetra Brik® Aseptic 1000ml Base package.
In February Coca-Cola Brazil became the first company to use the new packages for its Del Valle juice beverages, previously sold in regular cartons. Following that success, the pilot is now being extended to include all 150 customers that source from Tetra Pak Brazil — a total of more than 13 billion packs every year.
Arla storsatsar på förnybara korkar: 1 miljon korkar om dagen byts ut – ska också få fler välja eko
Arla satsar nu på skruvkorkar av förnybart material på bland annat storsäljare som mjölk och fil. Varje dag säljs 1 miljon förpackningar av de produkter som nu kommer att få ny kork. Samtidigt sätter Arla också den nya förnybara korken på all ekomjölk som ett led i satsningen mot att fördubbla konsumtionen av ekomjölk.
– Vi byter nu till förnybara korkar på stora delar av sortimentet, motsvarande 1 miljon korkar om dagen. Många konsumenter vill ha kork också på ekomjölken och det har gjort det möjligt att gå över till en kork av förnybart material rakt över, säger Ann Freudenthal, ansvarig för Arlas ekologiska sortiment.
EFSA Public consultation: composition of infant and follow-on formulae
EFSA has launched a public consultation on its draft Scientific Opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae. The Opinion reviews the existing advice, which dates back to 2003, taking into account more recent evidence and EFSA’s previous Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union.
The Opinion rests on the assumption that all formulae intended for infants must be safe and meet the nutritional requirements of infants born at term when used as a sole source of nutrition during the early months of life and as the principal liquid element after the introduction of complementary feeding. Nutrients and substances should be added to formulae for infants only in amounts that serve a nutritional or other benefit.
Interested parties are invited to submit written comments on the draft Opinion by 29 May 2014
Read more

 

April 2014

Greek yoghurt producer Chobani secures $750 million investment from TPG
Chobani said on Wednesday it has received a $750 million investment from private equity firm TPG, in a move that will spare the Greek yogurt company from a serious cash crunch, according to several people familiar with the matter, Reuters says.
The New Berlin, New York-based Chobani had run into liquidity issues resulting in part from the opening of its $450 million yogurt manufacturing plant in Idaho, which took longer to ramp up than the company anticipated, the people said.
The TPG investment comes with warrants that could give the private equity firm up to a 35 percent stake in Chobani down the line.
Founded in 2005 by Turkish immigrant Hamdi Ulukaya, Chobani started operating from a former Kraft Foods yogurt plant in South Edmeston, New York. Its product became one of the top-selling Greek yogurt brands in the United States.
Chobani’s 2013 annual revenues exceeded $1 billion.
Yakult to space station
Yakult which makes a yogurt-like food from fermented milk, said Wednesday that it had reached an agreement with the Japan Aerospace Exploration Agency under which pots of Yakult are set to boldly go where no Yakult has gone before–the International Space Station.
The Tokyo-based company said its goal was to study the effects of so-called probiotic foods in the near gravity-free environment of the space station. In the six-year study, Japanese astronauts will be asked to consume Yakult daily for a month at a time. Stool, saliva and blood samples will be tested to determine the effects on the astronauts’ constitutions.
Read more
Ölandsmejeriet i bilder
Bengt Olsson, Borgholm, har en hemsida med manga bilder från mejeriet i Borgholm. Här är länken
Mjölkbranschen lämnar gemensam GMO-policy
Mejeri- och husdjursföretagen väljer att lämna den gemensamma policyn om GMO-fritt foder. Det beslutet fattade Mjölkdelegationen idag.
LRF Mjölk har gjort en utredning av huruvida den gemensamma policyn om GMO-fritt foder i mjölkproduktionen står i strid med konkurrenslagstiftningen. Utredningen visar att lagens formuleringar om undantag kan tolkas på olika sätt.
– Medlemsföretagen har individuellt fått ta ställning till LRF Mjölks utredning. För att vara på den säkra sidan har Mjölkdelegationen av konkurrensrättsliga skäl fattat beslutet att lämna den gemensamma policyn om GMO-fritt foder, säger Gunnar Pleijert, ordförande i Mjölkdelegationen och LRF Mjölk.
Arla Sverige, Norrmejerier, Falköping, Gefleorten, Gäsene och Skånemejerier har beslutat om fortsatt GMO-fritt foder till svenska mjölkkor.
Mejeriskolen i Odense Danmark – 125 år den 2. maj
Den 2. maj kan Mejeriskolen i Odense fejre sit 125 års jubilæum. Der er lagt op til et brag af en fest for medarbejdere, elever, erhvervet, øvrige forretningsforbindelser og i det hele taget alle vennerne af Skandinaviens eneste mejeriskole, skriver UgeNyt.
Mejeriskolen blev oprettet 2. maj 1889 og afholdt gennem de første mange år en mejeriuddannelse af tre måneders varighed, længden blev senere udvidet til otte måneder. Uddannelsen er omlagt i flere omgange, bl.a. med EFG-lærlinge- og voksenlærlingeuddannelse. I dag tager mejeristuddannelsen tre år.
I runde tal har Mejeriskolen gennem årene uddannet omkring 9.000 mejerister og 1.540 mejeriteknikere/teknologer.
Hjemmeside
The EU Commission launches Milk Market Observatory
MilkMarketObservatoryKlicka här

A new European Milk Market Observatory is being launched on April 16th by European Commissioner for Agriculture and Rural Development Dacian Cioloş. In light of the end of the milk quota regime on 31 March 2015, the Observatory will strengthen the Commission’s capacity to monitor the dairy market and help the sector adapt to the new environment, after some 30 years under a quota regime.
The Observatory is aimed at increasing transparency and providing the most accurate market data, so that actors of the milk supply chain can take well-informed business decisions and the Commission can make well-informed policy decisions. Starting from its launch, the European Milk Market Observatory will provide a single web interface with a wealth of raw data for stakeholders in the milk sector. Moreover, it will follow and analyse past and present trends in EU and world dairy markets, production, balance between supply and demand, productions costs, markets perspectives etc.

 

Photopurification can outstrip pasteurization, says SurePure
Using its patented Turbulator technology, SurePure systems use UV-C light to purify microbiologically sensitive liquids such as wine, fruit juice and milk.
SurePure claims that its technology offers greater microbiological efficacy than conventional UV systems and is effective for both clear and turbid liquids, a world first.
SurePure says that they have a far “greener” alternative to comparable heat- or chemical-based processes. It is a low maintenance, non fouling technology that offers significant process and energy savings, the opportunity to develop innovative and differentiated products with desired consumer benefits, guaranteed food safety, and sound commercial benefits.
Read more
Tetra Pak® net sales grow 3.5% in 2013
Tetra Pak® reports net sales for 2013 of €11.1 billion – up 3.5% from 2012 in comparable terms.
“The combination of strong competition and soft economies in many markets around the globe created a tough business environment for Tetra Pak last year,” said Tetra Pak President and CEO Dennis Jönsson. “But despite this, we achieved growth in all areas of our business, with particularly strong performances in Processing Solutions, Capital Equipment and Technical Service.”
The company’s Packaging Solutions business reported net sales for the year of €9.6 billion, with packaging material volumes rising 3% compared with 2012, as the company delivered more than 178 billion packs to customers worldwide.
Sales within Processing Solutions reached €1.5 billion in 2013, up 16% year-on-year, with solid growth in all markets.
Excluding acquisitions, growth was 13%, reflecting a healthy increase in Technical Sales and Service, which climbed 15% year-on-year, and solid gains in new equipment sales to the beverage and prepared food categories, up 19% and 15% respectively.
Lindahls vill bli det självklara valet bland kvarg för alla som tränar
För drygt ett år sedan började Lindahls Mejeri sälja kvarg. Nu ska produkten lanseras bredare genom en kampanj skapad av Karlstadsbyrån Ord & Bild, som nyligen inlett samarbete med kunden, skriver Dagens Media på webben.
På kampanjsajten världensstarkaste.se kan man logga in med sitt Runkeeperkonto och se hur mycket kvarg man gjort sig förtjänt av. Ju mer man tränar, desto mer gratis kvarg får man.
För att ytterligare stärka varumärket inleder Lindahls Mejeri ett sponsorsamarbete med Sara Nyberg, nybliven svensk mästarinna i armbrytning, som ska blogga om sin väg till VM i höst.
Enligt Lindahls Mejeri har företagets marknadsandel gått från 28 till 45 procent sedan de inledde samarbetet med Ord & Bild.
Norwegian juice Biola with Valio Gefilus
In spring 2012, TINE decided to extend its Biola brand into a new market characterised by consumers looking for functional benefits with their juices. Brands in the Norway juice market otherwise compete on either price or premium.
Launched in February 2014, we’re offering a new juice product, the first of its kind in Norway with functional effects. It’s a good fit with the Biola brand overall, Ms Agarwal Brand Manager explains.
TINE looked to its long-time technology partner Valio for the key ingredient, the world’s most researched lactic acid bacteria LGG®. Valio Gefilus® juices have been selling well for many years and it struck us as an interesting concept, especially for consumers in Norway who want the health effect but would prefer to get it from a juice rather than a fermented milk product, or are lactose intolerant or simply don’t enjoy milk, says Steinar Evavold, Senior Advisor TINE R&D.
The probiotic bacteria are delivered to us in a suitable form and added to the pasteurised juices prior to filling. Valio also supplies the appropriate technology, experience and know-how to produce a juice with excellent taste and quality, Mr Evavold explains.
The products are manufactured at TINE’s Oslo plant.

 

Russia bans Ukrainian dairy imports from six companies
Russia’s consumer protection agency said on Monday it had suspended imports from six Ukrainian dairy producers, the latest sign of worsening trade relations between the two countries since Russia annexed Crimea, says Reuters.
The ban follows similar moves from Ukraine, which last week temporarily suspended seven Russian food companies from selling products on Ukrainian territory, part of worsening economic relations since Ukraine’s new leaders signalled they would press for closer ties with the West.
Read more
Uppsägningar hos Arla Skövde
85 anställda vid Arlas mejeri i Skövde kommer att sägas upp, det står nu klart när mejeriet flyttar till Falkenberg, säger Sveriges Radio på webben.
Det var i höstas som Arla meddelade att beslutat att lägga ned Skövdemejeriet och flytta kesotillverkningen till Falkenberg.
Under maj-juni startar rekryteringen av personal till Falkenberg. Arla räknar med mellan 30 och 40 nya jobb i Halland mot slutet av året.
När Skövde stänger kesotillverkningen 2015 planeras det för ytterligare 30-40 tjänster i Falkenberg.
I Arlas omstrukturering ingår även att lägga ned mejeriet i Göteborg. De som jobbar i Göteborg och Skövde kommer inte automatiskt att erbjudas jobb i Falkenberg.
Däremot kommer de att ha förtur till jobben om de stämmer in på mejeriets kompetensbeskrivning för de aktuella tjänsterna.
Totalt arbetar 90 personer vid mejeriet i Skövde som kommer att göra sin sista arbetsdag den 31 december 2015.
Läs mer
Var tionde bonde i Norrmejerier tar plats på mjölkpaketen
Under våren får norrlänningarna möjlighet att lära känna några av de norrländska mjölkbönderna lite närmare och kanske få en relation till människorna bakom mjölken.
Ulf Johansson på mjölkgården i Röbäck i Umeå är en av bönderna som pryder Norrmejeriers mjölkpaket i vår med texten ”Tack för att du väljer mitt mejeri”. Till och med Norrmejeriers logotyp är utbytt på paketen, nu står det istället ”Ulfs mejeri” på hans förpackningar. Ulf är en av totalt 55 norrländska mjölkbönder som tar plats i mejerikylen. Norrmejeriers satsning omfattar ändrade dekorer på Lättmjölk, Mellanmjölk och Mjölk 3% samt även det ekologiska mjölksortimentet. Mjölkbönderna syns dessutom online, några är dessutom med i filmer på hemsidan, i utomhusreklam, på mjölkkylar hos restauranger och storhushåll, samt i butik.
Chocolate milk with real coconut flakes
Brazilian dairy company Latco is launching two varieties of chocolate milk containing flakes of real coconut. The premium UHT products give consumers a totally new drinking sensation, because the flakes provide a perceptible added value.
The products have been made possible by the drinksplus technology from SIG Combibloc, which allows beverages with up to ten per cent natural particulate content to be processed and aseptically filled in carton packs on standard filling machines from SIG Combibloc for liquid dairy products and non-carbonated soft drinks. ChocoLatco+ is available in two versions: ‘chocolate with coconut flakes’ and ‘chocolate and tropical strawberry with coconut flakes’.
Ny Arlafusion
De två bondeägda mejeriföreningarna Eupener Genossenschaftsmolkerei Walhorn (EGM Walhorn) och Arla Foods amba vill fusionera. Styrelserna i de båda föreningarna har i dagarna skickat ut ett förslag om detta till ägarna. I maj ska bönder i både Arla och Walhorn rösta om förslaget.
De båda kooperativen ägs av mjölkbönder i flera länder. Arla har cirka 12 600 ägare i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. EGM Walhorn har cirka 800 medlemmar i Belgien, Tyskland och Nederländerna.
Danone Could Buy Mead Johnson if its Medical Nutrition Unit is Sold
Danone has been previously reported as working with JP Morgan Chase & Co. on a potential sale of its medical nutrition unit. A price tag of more than USD 5 billion is possible for the medical nutrition unit, Credit Suisse analyst Alex Molloy told Bloomberg.
Shedding this unit could also help Danone finance a purchase of Mead Johnson with a view to break Nestle’s lock on the infant nutrition industry. ”Having missed out on Wyeth, Mead Johnson represents one of the few remaining opportunities for Danone to challenge Nestle for global leadership of the infant nutrition category”, said Molloy.
Such a deal would give Danone more of a presence in the U.S. baby-food market and bolster its position in China.
The acquisition of Mead Johnson, whose shares have almost tripled in the past five years, would however be expensive and could require equity financing, added Molloy.
Jefferies analyst Alex Howson estimates the purchase price tag for Mead Johnson at about EUR 15 billion. Source: FLEXNEWS
US Dairy Farmers Urge Congress to Reject New Legislation Allowing Interstate Sales of Unpasteurized Milk
The nation’s dairy farmers and dairy companies has expressed their opposition to new legislation in Congress that would allow the interstate sales of raw milk, saying that any additional availability of the product will increase the number of sicknesses and deaths of people who consume it.
The International Dairy Foods Association and the National Milk Producers Federation said that “the risks inherent in raw dairy products are not worth any imagined benefits to either consumers or producers of unpasteurized milk products. Raw milk skips the pasteurization safety process, and this is playing Russian roulette with the health of too many Americans – including many of our children.”
Read more
Russian workers bathing in milk closed dairy
A Siberian dairy plant was temporarily closed after its workers had been found bathing in milk, a Russian consumer oversight agency reported.
Trade House Cheeses, a dairy producer in Omsk, about 1,600 miles east of Moscow, was closed for 90 days by regional authorities for an urgent inspection after complaints resulting from photographs and a video posted by one of its employees on a Russian social network.
In the photographs and video clips posted on New Year’s Eve by worker Artyom Romanov, a group of undressed employees relax in a container of milk as part of their celebration. While still partly undressed, they then demonstrate cheese making in a clownish manner.
Read more

 

Mars 2014

Fortsatta problem vid TINEs nya stormejeri
Produksjonen av margarin og myse er i full gong. Men Tine sitt nye, og heilt moderne meieri til 1,6 milliard kroner på Kviamarka ved Nærbø i Rogaland, klarer framleis ikkje å produsere all kvitost. Dette har kosta meieriet fleire millionar kroner.
Det nye meieriet på Jæren har kosta 1,6 milliardar kroner, og erstattar fire gamle meieri. Dermed er det den største enkeltinvesteringa til Tine nokon sinne.
Det gigantiske meieriet, som nå er offisielt opna på Jæren, kan ta i mot heile 200 millionar mjølk i året.
Se nyhetsinslaget från NRK

 

ICAs mjölkprodukter ursprungsmärks
Nu börjar ICA Sverige att märka fler artiklar inom det egna sortimentet. Företaget har valt ut produktgrupper där kunderna efterfrågat information om ursprung. Bland annat kommer man ursprungsmärka ost, mejerivaror, frysta grönsaker, torkad frukt och ris på ingrediensnivå.
Först ut är ost, där arbetet med att skriva ut mjölkens ursprungsland på förpackningarna kommer att vara klart under sommaren. Arbetet med att märka övriga utvalda varor kommer vara klart i slutet av 2015 och ambitionen är att därefter gå vidare med fler produktgrupper. Varorna kommer att märkas med både förpackningsland och med råvarans ursprung. Märkningen kommer hamna vid ingrediensförteckningen.
Fonterra begins construction on new 200 Mkr plant in Indonesia
Fonterra today commenced construction on its first blending and packing plant in Indonesia, which will support the growth of its market leading consumer brands Anlene, Anmum and Anchor Boneeto.
Located in West Java, the plant is Fonterra’s first manufacturing facility in the country and its largest investment in a new manufacturing facility in ASEAN in the last 10 years.
Once complete, the plant will have the capacity to pack and blend 12,000 tonnes of advanced and base nutrition milk powder products annually, which is the equivalent to about 87,000 packs of Anlene, Anmum, and Anchor Boneeto every day.
The plant is expected to be operational by March 2015.
Produktion av Arlaprodukter i Ryssland
I slutet av februari invigdes Arlas första produktionsanläggning någonsin i Ryssland. Produktionen sker hos Rysslands tredje största mejeriföretag, privatägda Molvest, som nyligen byggt om ett hårdostmejeri för att komplettera en kraftigt ökad import från Danmark.
Under 2013 steg Arlas försäljning i Ryssland med 35 procent till över 850 miljoner kronor, och målsättningen är att uppnå en omsättning på 2,4 miljarder danska kronor till 2017.
Mjölken som går till Arlas ryska ostproduktion håller mycket hög kvalitet och levereras på avtal från lokala gårdar, med besättningar på mellan 500 och 3 000 kor.
Den nuvarande situationen i Ryssland och Ukraina har inte påverkat Arla mer än att den ryska rubeln har sjunkit.
New research report: Saturated fat does not cause heart disease
Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.
The report “Association of Dietary, Circulating, and Supplement Fatty Acids With Coronary Risk: A Systematic Review and Meta-analysis” comes the conclusion. Authors are Rajiv Chowdhury, MD, PhD; Samantha Warnakula, MPhil* et al.
Read more
Minute Maid Pulpy Super Milky boosts Coca-Cola juice sales in China
Minute Maid Pulpy Super Milky is created at Coca-Cola’s Global Innovation Technology Center in Shanghai, and is produced in the world’s most populous nation. It contains a mixture of fruit juice, milk powder, whey and coconut.
Together with the company’s other juice products the sales is worth around $13.88 billion in 2013 and the market is expanding as China’s middle class will surge to 1 billion in 20 years, up from 150 million at present.
Coca-Cola’s Greek subsidiary prepares for producing the product for the European market, since the company is exploring the technology behind filling juice mixed with milk products, as soon the market is ready for this kind of products.
Valio revitalises dairy products with Tetra Brik® Aseptic Edge
Tetra Pak® announces that Valio, Finland’s leading dairy company, has chosen Tetra Brik® Aseptic 200ml and 250ml Edge for its baby foods, protein drinks and creams.
Valio products in Tetra Brik Aseptic 200ml and 250ml Edge packages are produced on four Tetra Pak A3/CompactFlex filling lines, each with a capacity of 9,000 packs per hour. By using QuickChange™ and QuickSwitch, Valio has the flexibility to switch production between 200ml and 250ml sizes, with the added option to use either a straw or a HeliCap™ 23 closure.
EU projektet Smart-Ripe vill spara energi
EU satsar en miljon euro i ett projekt som syftar till att spara upp till 50 procent av energiförbrukningen vid ostlagring. Projektet är en uppföljning till TP6 True food. Besparingen ligger inom ventilationslösningarna. Se projektets hemsida www.smart-ripe.eu
Energiutbildning på distans
EUIS Energiutbildning i Sverige erbjuder ett antal energiutbildningar på distans. Exempelvis Komplett energiutbildning , Funktionskontroll ventilation,OVK och Energideklarantkurs. Besök hemsidan för mer info: http://www.energiutbildning.se/
Norrmejerier satsar 200 miljoner på ostförädling
Norrmejerier startar nu arbetet med att bygga en ny ostförädlingsanläggning vid Umeå mejeri som ska stå klar i slutet av 2015. Det är ett naturligt nästa steg i den satsning på Västerbottensost som inleddes med utbyggnaden av Burträsk Mejeri där produktionen nu nästan ska fördubblas.
Investeringen är i samma storleksordning som utbyggnaden av Burträsk mejeri, totalt närmare 200 miljoner kronor fördelat över två års tid.
I den nya anläggningen får Norrmejerier möjlighet att vidareutveckla sortimentet. Först och främst satsar Norrmejerier på riven ost och fler förpackningsstorlekar, men i framtiden finns många fler möjligheter med den nya flexibla anläggningen.
Investeringen innebär också att Norrmejerier kommer att kunna ta hem det arbete med ostrivning som man idag köper externt.
Tetra Pak launches first bio-based cap for gable top packages
Manufactured using high density polyethylene (HDPE) derived from sugar cane, the bio-based version of TwistCap OSO 34 marks another step forward in Tetra Pak’s ambition to make fully renewable packages. In 2013, the company delivered 1.1 billion bio-caps globally, an increase of more than 80% over the previous year.
80% of the material in a one-litre Tetra Rex® carton is paperboard, which is made from wood, a renewable resource. By introducing the new bio-based cap, the content of renewable material in the package increases by an additional 4%, helping to further improve the environmental performance of the package without compromising its functionality or recyclability.
“Launches of bio-based caps have been appreciated by customers like Valio, the Finnish dairy who is the first to use the new version of TwistCap OSO 34 for its products,” said Christina Chester, Product Director at Tetra Pak. “We are glad that customers see value in our efforts to help them boost their environmental profile.”
Tetra Pak customers using the standard TwistCap OSO 34 can easily transfer to the bio-based version without the need for any additional investment or modification to their existing filling machines.
Claim that raw milk reduces lactose intolerance doesn’t pass smell test, study finds
Despite claims that people who are lactose-intolerant can digest raw milk more easily than pasteurized milk, a Stanford study found no difference between the two.
Some sour news for lactose-intolerant people who hoped that raw milk might prove easier to stomach than pasteurized milk: A pilot study from the Stanford University School of Medicine shows little difference in digestibility between the two.
The study was small — it involved 16 participants — but the lead investigator said the results were highly consistent among all the participants and deflate some of the claims surrounding raw, or unpasteurized, milk.
Fördjupat samarbete mellan Nestlé och Biogaia
Nestlé och Biogaia utökar och fördjupar sitt samarbete och har tecknat ett tilläggsavtal till det ursprungliga avtalet från februari 2012.
Avtalet ger Biogaia royalty-intäkter på cirka 92 miljoner kronor under en treårsperiod, med början under andra kvartalet 2014, mot att Biogaia genomför specifika kliniska studier på barn. Utöver detta ska Biogaia för Nestlé utveckla nya produkter inom helt nya områden.
Lunds Universitet anordnar kurs i pulverteknologi
Kursen äger rum 10 – 12 september 2014 och riktar sig till: ”Persons from industry or academia that work with powder within production or R & D “.
Ämnena är:

 • Particle properties and physical behavior: measurements and definitions
 • Properties of powder: definitions, important properties
 • What and how to influence powder properties
 • Particle size enlargement: granulation, agglomeration and tableting
 • Powder processing: fractionation, mixing, redispersion in liquid, conveying and storing
 • Metallic powders and their applications

Läs mer

Tetra Pak enters carbonated soft drink’s business
Tetra Pak® announces the acquisition of Switzerland-based Miteco, a leading provider of production solutions for soft drinks, fruit juices and liquid food, with a particular strength in carbonated soft drinks.
Established in 1982, Miteco is a privately held company with 70 employees across sites in Switzerland, Italy, UK and South America.
“The acquisition of Miteco positions Tetra Pak as a world leader in production solutions for carbonated soft drinks, with an unrivalled product portfolio backed by strong technical support and broad geographic presence,” says Tim High, Executive Vice President of Tetra Pak Processing Systems. “It also extends the company’s beverage production capabilities in a number of key areas, including sugar handling, dissolving, refining, mixing and blending beverage ingredients, providing an important complement to our existing portfolio of processing solutions.”
Study: “High milk protein intake increases cancer risk”
People who eat a high-protein diet during middle age are more likely to die of cancer than those who eat less protein, a new study finds.
The study also found that middle-age people who ate foods rich in animal proteins — including meat, milk and cheese — were 75 percent more likely to die of any cause than those who ate a low-protein diet within the study period.
Read more
Benefits of breast-feeding ’overstated,’ says sibling study
When it comes to nutrition for infants, the medical community largely agrees that ”breast is best.” But a new study in siblings seeking to uncover potential biases suggests breast-feeding may be no more beneficial than bottle-feeding for many long-term health outcomes.
The research, led by Cynthia Colen, assistant professor of sociology at Ohio State University, was recently published.
Colen says that previous studies on the topic fall prey to selection bias, in that they ”either do not or cannot statistically control for factors such as race, age, family income, mother’s employment – things we know that can affect both breast-feeding and health outcomes.”
In the latest study, the team included an analysis of outcomes from families of different races and socioeconomic backgrounds for comparison and found that their results matched those of other studies advocating that the benefits of breast-feeding outweigh those of bottle-feeding.
Read more
Ny bok: Gotländska mejerier – en historia om mjölk, smör och ost på Gotland genom 150 år
Mejerier har funnits på Gotland sedan 1800-talets mitt. I Gotländska mejerier skildras utvecklingen från de första stapplande stegen på 1860-talet fram till idag med Arla Foods stormejeri i Visby och de två gårdsmejerierna Stafva och Hejnumkällingen. Över 90 mejerier har passerat genom åren. Författaren Martin Ragnar tar läsaren med på en spännande resa som rymmer stimulanspaket, organisationshistoria, företagsfusioner, strukturrationalisering, kartellbildningar, kohandel, utrotningen av lantrasboskapen Gotlandskon, framväxten av en internationell mejerijätte – och till detta återetableringen av småskaliga mejerier med såväl getter, får och kor som mjölkleverantörer.
Tetra Pak makes progress towards environmental targets
Tetra Pak® announces that the company made strong progress in 2013 towards its 2020 environmental targets, focusing on developing sustainable products, reducing environmental footprint across the value chain and increasing recycling.
To make packaging products more sustainable, Tetra Pak focuses on increasing the use of renewable materials from natural resources that grow back when properly managed, such as wood and sugarcane. On average, 75% of a Tetra Pak package is paperboard, made from wood. As a Forest Stewardship Council™ (FSC™) certified company, Tetra Pak is committed to sourcing from responsibly managed forests and other controlled sources with the aim of using 100% FSC certified paperboard. This percentage has risen from 38% in 2012 to 41% in 2013. Meanwhile, 32 billion Tetra Pak packages carrying the FSC-label reached consumers last year, an increase of more than 5 billion over 2012.
As a long term ambition, Tetra Pak aims to develop a fully renewable package. One major step forward in 2013 was the global release of the bio-based LightCap™ 30 made from high density polyethylene (HDPE) that derived from sugar cane. Across the portfolio, 1.1 billion packages with such bio-based caps hit the market in 2013, almost doubling the number for 2012.