OBS: Webinarie Processtyrning i teori och praktik

Automation för processstyrning i mejeribranchen

Välkommen till vårt webinar om användningen av automation för processstyrning inom mejeribranschen! Under detta webinar kommer vi att visa hur automation kan användas för att effektivisera och förbättra mejeriprocesser. Vi kommer att täcka ämnen som automatiska metoder för mätning och övervakning av processparametrar, tekniker för att hantera och optimera processer med hjälp av automation, och exempel på hur våra automationslösningar har använts för att öka effektiviteten och kvaliteten i mejeriprocesser. Efter webinariet kommer du ha en bättre förståelse för hur automation kan användas för att förbättra mejeriprocesser och öka effektiviteten.

 

Nedan har du ett förslag på hur jag tänker att jag skall försöka utforma webinaret, inget jag tänker att vi förmedlar. Mer för vår diskussion om innehållet.

  1. Introduktion: Presentation av webinariet och dess syfte, samt en kort överblick av vad som kommer att täckas under webinariet.
  2. Bakgrund: En kort förklaring av vad processstyrning är och varför det är viktigt inom mejeribranschen.
  3. Automation och processstyrning: En överblick av hur automation kan användas för att effektivisera och förbättra mejeriprocesser, inklusive exempel på automatiserade metoder för mätning och övervakning av processparametrar och tekniker för att hantera och optimera processer.
  4. Användning av automation i verkliga mejeriprocesser: Exempel på hur våra automationslösningar har använts för att öka effektiviteten och kvaliteten i verkliga mejeriprocesser, inklusive förbättringar som har uppnåtts och utmaningar som har övervunnits.
  5. Frågestund: En chans för publiken att ställa frågor och få svar om ämnen som täcks under webinariet.
  6. Avslutning: En sammanfattning av vad som har täckts under webinariet och kontaktuppgifter för att få mer information eller hjälp med att implementera automation i mejeriprocesser.

När: 6 februari

Tid: 1000-11:30

Var: Teams anmälan sker via vår mail för kallelse mejeriteknisktforum@outlook.com

Mvh Styrelsen Mejeritekniskt Forum