Webinarie: Ultraprocessad mat – vad innebär det?

Tema: Ultraprocessad mat – vad innebär det?

 

Ultraprocessad mat är ett omdiskuterat begrepp för att beskriva en typ av industriell bearbetning av mat, men vad innebär det egentligen? Hur ska man som konsument förhålla sig till det som skrivs i media? Detta kommer Andreas Håkansson, forskare vid Livsmedelsteknik på Lunds universitet samt Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen att belysa.

 

När: Torsdag 27 april kl 13.00-14.30

 

Program:

13.00-13.15         MTF hälsar alla välkomna

13.15-13.40         Andreas Håkansson – Processtekniska aspekter på ultraprocessad mat

13.40-14.05         Elisabet Rytter – Näringsmässiga aspekter på ultraprocessad mat

14.05-14.30         Frågor och diskussion

 

Deltagande på detta är gratis!

Skicka ett mail för anmälan till mejeriteknisktforum@outlook.com så får du en möteskallelse!

 

 

Vi ses!

Mvh Styrelsen Mejeritekniskt Forum