MTF höstseminarie nr 2 – Tema – Mjölkråvara 

Onsdag 8 december

10.00 Seminariet öppnas för allmänt nätverkande.

10.10 Ordförande Gina Kylin öppnar seminariet och informerar om föreningens verksamhet 2021-22

10.20 Vice Ordförande och Docent Maria Glantz och Professor Marie Paulsson presenterar Nordic Dairy Congress 2022.

                         Kort fråge- och diskussionsstund

10.30 Den svenska mejerimjölkens sammansättning – resultat från provtagningar 2020                           Maria Karlsson, LRF Mjölk

 

11.00 Nutritionens betydelse av mjölkens sammansättning och mjölkens plats i en hälsomässigt hållbar kost           Ann-Kristin Sundin, LRF Mjölk

11.30 Frågor och diskussioner om Mjölkråvara

11.45 Utvärdering av seminariet

12.00 Seminariet avslutas

 

Alla är välkomna att deltaga på detta! Både medlemmar och icke medlemmar.

Lägg in länken i kalendern så ni inte glömmer =)

 

MVH Styrelsen MTF

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-möte

Jobba på datorn eller mobilappen

Klicka här för att ansluta till mötet

Läs mer | Mötesalternativ

________________________________________________________________________________

 

Updated: 26 oktober, 2021 — 10:48