Norrmejerier holdt digital generalforsamling

Norrmejeriers generalforsamling den 2. juni  blev, ligesom hos mange andre organisationer, afholdt digitalt på grund af Corona-pandemien. Men formatet hæmmer diskussionslysten, mener formand Ulla Bergström.

 

51 ud af 51 mulige delegerede deltog i Normejeriers digitale generalforsamling den 2. juni. Forsamlingen besluttede enstemmigt at støtte bestyrelsens forslag om fordelingen af 2019-resultater.

– Det digitale format har fungeret godt, men det kan være svært at få de gode diskussioner, der er en forudsætning for et godt medlemsdemokrati, siger Ulla Bergström, Norrmejeriers formand. Generalforsamlingen besluttede derfor at udskyde diskussionen af resolutionsforslag til en ekstra generalforsamling i efteråret, hvor det forhåbentlig vil være muligt at mødes fysisk.

Ulla Bergström fra Svensbyn (Norrbotten) blev genvalgt som bestyrelsesformand, og Göran Olofsson, Ånäset (Västerbotten) blev valgt til næstformand.

– 2019 var et udfordrende år for foreningen. Men vi ser, at støtten til det lokale landbrug øges, og diskussioner om lokal fødevareforsyning er nu højt på dagsordenen. Med en stabil efterspørgsel fra forbrugere, virksomheder og den offentlige sektor kan vi fortsætte med at holde landbrugene i live. For hvem kan bedre end vi tage ansvar for bæredygtigt landbrug og for at producere vores egen mad i Sverige og i Norrland, sagde formanden

Norrmejeriers generalforsamling besluttede enstemmigt bestyrelsens forslag til fordeling af resultatet. Forslaget betyder, at der ikke udbetales noget udbytte, fortjenesten bliver i foreningen som disponibelt overskud, der overføres i regnskabet.

Læs mere HER