Mindre metan med havre i foderet

Forsøg ved Sveriges Landbrugs Universitet (SLU) viser, at havre i stedet for byg i koens foder, mindsker produktionen af metan i koens mave.

Engang var havre den mest almindelige korntype i mælkekøernes foder i Sverige, men i dag er byg meget mere almindeligt. Undersøgelser viser imidlertid, at mælkeudbyttet er mindst lige så højt med havre som med byg. Samtidig viser undersøgelser, at metanproduktionen er lavere ved brug af havre.

I forsøg på SLU blev otte sorter af henholdsvis havre og byg malet og blandet med græsensilage. Prøverne blev fyldt på glas, som indeholdt mavevæske fra malkekøer, hvorefter flaskerne blev anbragt i et vandbad på 38 ° C i 48 timer. Herefter blev der taget gasprøver fra flaskerne, og produktionen af metan blev estimeret for de forskellige blandinger. De havrebaserede foderprøver reducerede metanproduktionen med 9% sammenlignet med dem, der indeholdt byg.

Resultaterne viser altså, at havre i stedet for byg i foderet har potentialet til at reducere produktionen af metangas i koens vom og derved bidrage til lavere methanemissioner. Efterfølgende fodringsundersøgelser har givet lignende resultater. Det skriver SLU i en pressemeddelelse.

Læs mere HER