Två nydisputerade i Lund

Två doktorsavhandlingar har nyligen försvarats vid  Department of Food Technology, Engineering and Nutrition Lund University, handledda av Maria Glantz, PhD, Associate Professor, Programledare Livsmedelsteknisk högskoleutbildning och av Marie Paulsson, Professor at Department of Food Technology, Engineering and Nutrition.

  • Functionality of spray-dried whey protein powders – Surface composition, particle morphology and rehydration av Ida-Marie Andersson
  • Non-coagulating milk from Swedish Red Dairy Cattle – Influence of milk composition, physical properties and genetic parameters av Kajsa Nilsson

Avhandlingarna finns tillgängliga HÄR respektive HÄR