Test for salmonella i tankvognsmælk viser regional variation

I efteråret 2019 har Statens veterinärmedicin anstalt (SVA) gennemført en landsdækkende, anonym screening af tankvognsmælk for at teste den for antistoffer mod salmonella. Forekomsten er generel lav, men med regionale forskelle.

Mælkeprøver fra alle landets malkekobesætninger er blevet undersøgt, og det er anden gang, at der er foretaget en så omfattende undersøgelse i Sverige, skriver Jordbruksverket i en pressemeddelelse. Sidste gang var 2013. Resultaterne for 2019 viser, at salmonellaforekomsten generelt er lav blandt landets malkebesætninger. Antistoffer mod salmonella blev kun påvist i fire procent af prøverne. Forekomsten varierer imidlertid mellem nul og 24 % i forskellige regioner. Den højeste forekomst af salmonella-positive besætninger blev fundet på Öland og Gotland. Her er tale om to forskellige typer salmonella. Særligt resultatet på Gotland er overraskende i forhold til den forrige undersøgelse. Derfor vil der komme en opfølgende test på Gotland i foråret.

Myndighederne vil ikke foretage stikprøver med for at identificere enkeltbesætninger som følge af tankmælksresultaterne.

– Tankmælksundersøgelser skal give et samlet billede af salmonellasituationen i landet og til at opfange eventuelle regionale ændringer. Det giver os mulighed for at lede rådgivningsindsatsen, hvor der er størst behov for dem, siger Märta North, der er chef for infektionsbeskyttelse i Jordbruksverket.

Salmonella bekæmpes primært af hensyn til folkesundheden. De fleste mennesker smittet med salmonella er smittet i udlandet, og stikprøver i kontrolprogrammet viser, at svenskproducerede fødevarer i princippet er fri for salmonella.

Læs mere HER