Norrmejerier: ’Et langt fra tilfredsstillende resultat’

Svenske Norrmejerier opsummerer 2019 med et nulresultat, hvilket ifølge vd Anders Fredriksson er, ’et langt fra tilfredsstillende resultat’.

Norrmejerier har offentliggjort sit årsregnskab for 2019. Resultatet efter finansielle poster viser minus 260.000 SEK, hvilket betegnes som et nulresultat. Salget var dog næsten 119 mio. SEK højere end sidste år, og mælkevejningen sluttede på niveau med 2018.

På trods af en god afslutning på året nåede mejeriet ikke sine mål for 2019. Omsætningen steg, men omkostningerne var højere end forventet. Årets første halvdel bød på produktionsproblemer på grund af forældet udstyr og problemer i pulveranlægget. Dette, i sammenhæng med at forbruget af mælk og fløde faldt, var de største årsager til tabet.

I løbet af året er betalingen pr. kg indvejet mælk (inklusiv økologisk) faldet, og den gennemsnitlige mælkepris i 2019 var 13 øre lavere end gennemsnittet for 2018.

– Vi er ikke tilfredse, siger Ulla Bergström, formand for Norrmejerier. Det faktum, at vi i løbet af året blev tvunget til at reducere betalingen for mælk, stemmer ikke overens med vores ambitioner. Nu er vi i gang med nye partnerskaber, en ny forretningsstrategi og fuldt fokus på at sikre, at vi som ejere får afkast for vores investeringer i foreningen, og at betalingen kan øges.

I efteråret 2019 besluttede Norrmejeriers bestyrelse en ny forretningsstrategi, bestående af fire elementer: Klarere prioritering af sortiment og mærker ud fra et lønsomhedsprincip. Fortsat vækstfokus på Västerbotten-ost. Øget fokus på produktivitet. Øget fokus på bæredygtighed.

Læs mere HER