Årsmötet avlyst

Årsmötet som var planerat till den 17-18 mars är avlyst på grund av ett stort antal återbud orsakade av Coronavirus-situationen.

Vi har beslutat att genomföra årsmötet den 4-5 juni. Stadgarna säger att årsmöte ska hållas innan juni månads utgång. Om möjligt kommer årsmötet att hållas på traditionellt sätt med middag på kvällen den 4:e, årsmötesförhandlingar den 5:e följt av studiebesök. Sista anmälningsdag blir den 27 maj. Om corona-situationen inte tillåter detta kommer vi att hålla ett videokonferensmöte den 5:e bara för årsmötesförhandlingarna.