Forskning: Hvad sker der når ko og kalv bliver sammen?

Sensorer på køer og kalve er afgørende for dataindsamlingen i treårigt forskningsprojekt på SLU.

 

Både blandt mælkeproducenter og forbrugere er der interesse for, at kalvene bliver hos køerne i den periode, hvor de drikker mælk. Et tre-årigt forskningsprojekt om emnet er i gang i SLUs malkebesætning på Lövsta Lantbruksforskning uden for Uppsala.

Kan man lade kalven blive hos koen i et system med automatisk malkning? Hvordan påvirker det mælkemængden og kalvens vækst, sundhed og fertilitet? Det er nogle af de mange spørgsmål, forskerne søger svar på. Et vigtigt redskab er brugen af sensorer til automatisk indsamling af data.

I den første fase af projektet, 2019-2020, er køer og kalve udstyret med aktivitetsmålere, der registrerer antallet af skridt samt stående / liggende perioder. Målerne er fastgjort til et bagben og tjekkes for data en gang om ugen. Derudover bruges et sensorsystem, der er sat fast til halskæden eller til det ene øre på dyrene. Sensorerne transmitterer kontinuerligt data via WiFi og gør det muligt at overvåge fx drøvtygningstid og støjfølsomhed.

Data fra de forskellige sensorer vil blive brugt til at undersøge aktivitet, hvile, foderindtagelse, kønsmodenhed og amning.

Læs mere om projektet HER