Prisen på øko-mælk under pres

Arlas afregningspris for økologisk mælk nedsættes for januar måned, mens prisen på konventionel mælk forbliver uændret.

Afregningsprisen, også kaldet acontoprisen, sænkes for øko-mælk med 2 euro cents pr. kg mælk i Sverige og ligger således på 430,7 øre pr. kg. I Danmark nedsættes prisen med 1 euro cent pr. kg mælk i Danmark og er uændret i andre lande.

Arlas acontopris for konventionel mælk i Sverige er uændret og forbliver på 347,6 øre pr.kg. Det skiver landlantbruk.se.

Både Danmark og Sverige oplever faldende efterspørgsel efter økologisk mælk, fordi forbrugerne vender sig mod andre alternativer inden for både mejeriprodukter og andre produkter. Dette sammenholdt med en stor volumen, som lægger pres på udbudssiden og påvirker markedsværdierne negativt. Selv om der er tidlige tegn på et lignende pres i UK og Centraleuropa, er situationen i disse lande dog aktuelt stabil.

Arla fremhæver i en kommentar, at mælkeproduktionen generelt er stabil på globalt plan, hvilket betyder, at udsigterne for mælkepriserne i de kommende måneder vil forblive stabile.

Fedtpriserne har været uændrede på det seneste understøttet af den sædvanlige sæsonefterspørgsel. Efterspøgslen på skummetmælkspulver er stærk. Priserne på gul ost er faldet lidt på grund af begrænset efterspørgsel før jul. Og med hensyn til mozzarella er den fremtidige prisudvikling er usikker, fordi ny produktionskapacitet i Europa kan få betydningen for markedet.

Læs artiklen HER