Regeringen afsætter 17,6 millioner til foderrådgivning

Fodring af mælkekøer på en miljøvenlig måde er afgørende for at nå de klima- og miljømål, som Sverige har forpligtet sig til internationalt. Derfor har regeringen sat penge af til rådgivning på gårdene.

Miljørådgivningsprogrammet Greppa Nutrition har siden 2001 afholdt mere end 60.000 gårdbesøg hos landmænd for at tale om klima og overgødskning. Nu styrkes rådgivningen med 17,6 millioner. Foderrådgiverne vil sætte fokus på at optimere dyrenes foder. Hvis indholdet af råprotein sænkes, især hos malkekøer, kan der nemlig spares penge, og mængden af ​​kvælstof i gødning vil reduceres. For at indstille proteinniveauet og optimere fodertilstanden har landmanden ofte brug for hjælp fra fodringskonsulenter.
Sveriges udledning af ammoniak overstiger landets maksimale emissioner ifølge EU’s loft. Regeringen har derfor – inden for EU’s landdistriktsprogram – prioriteret en øget rådgivning til landmændene.
– Det er meget værdifuldt, at vi modtager øget finansiering, da flere amter har brug for mere finansiering for at imødekomme efterspørgslen efter miljørådgivning, siger Stina Olofsson, projektleder for Greppa Nutrition i en pressemeddelelse fra Jordbruksverket.
Læs mere HER