Arla klar til biogasrevolution

Den 12. juni begynder de første mælketankbiler i Västergötland at at køre på biogas, produceret af lokale gårde. Det er samtidig starten på Arlas fremtidige satsning på biogas.

’Biogas produceret af kogødning slutter kredsløbet fra mælkebedrifterne og skaber en cirkulær økonomi. Potentialet er stort, da gødning fra Arlaejernes gårde svarer til 54 millioner liter diesel. Gårdene bliver et springbræt for Sveriges overgang til fossilfri tranport’. Sådan lyder visionerne i en pressemeddelelse i anledningen af, at de første mælketransporter på biogas ruller ud og derved starter, hvad Arla selv kalder ’en biogasrevolution’. Pressen indbydes også til at besøge selve biogasanlægget i Vårdegårda —  mellem Göteborg og Skövde — som ejes af lokale mælkebønder og andre virksomheder.

I pressemeddelelsen forklarer Arla, hvordan de gårde, der leverer gødning til biogasproduktion, bliver en del af klimaløsningen og den grønne omstilling: Kvæggødning, der bruges til biogas bliver en indkomstkilde for bonden. Biogas er et fossilfrit brændstof, der kan bruges til biler, busser og erstatte naturgas i industrien. Den biomasse, som er til overs efter biogasproduktionen, kan bruges til gødning, der er mere næringsrig end kogødning og desuden lugtfri.

Arla Sverige vil i løbet af året begynde omstillingen af sine transporter til biogasdrift.