LRF vil have højere straffe mod dyreaktivister

På LRF’s generalforsamling i tirsdags blev det fastslået, at LRF vil arbejde endnu hårdere for at øge straffen for dyrerettighedsaktivister, der begår lovovertrædelser.

De stigende problemer med dyrevældfærdsaktivisters trusler og aktioner mod svenske gårde var et af emnerne på LRF’s generalforsamling tirsdag den 21. maj.

Et resolutionsforslag fra LRF’s afdelingen i Västra Götaland om at arbejde for højere straffe mod dyreaktivister fik mange deltagere på talerstolen for at dele deres erfaringer med trusler og chikane — og dermed understrege problemets størrelse.

Bestyrelsen støttede et forslag fra Maria Hofvendahl Svensson, LRF Skåne, om at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for et maskeringsforbud i forbindelse med aktioner mod gårdene, noget der allerede er indført ved sportsarenaer.

Marcus Holmgren, LRF Västra Götaland, ønskede, at LRF skulle arbejde for at sikre, at militante dyrerettighedsaktivister blev omfattet af terroristlovgivningen. Dette forslag blev dog ikke støttet af bestyrelsen, der henviste til, at deres advokater havde frarådet denne mulighed. Til gengæld vil LRF arbejde for højere straffe til dyreaktivister, der begår lovbrud.

Kilde: Landlantbruk.se