Investeringslysten i svensk kvægbrug stiger

Efter flere år med lav investeringlyst ser det ud til, at optimismen er vendt tilbage hos mælkebønderne. Tal fra Jordbruksverket viser, at der i 2018 er ansøgt om 11.916 ’förprövade’ staldpladser på 121 gårde. Året før var tallet 7.815 pladser i 132 stalde.

I mange år lå antallet af ansøgninger på omkring 20.000 nye staldpladser, men i 2013 faldt tallet drastisk. Det forblev lavt frem til nu, hvor der for første gang er tale om en markant stigning – dog ikke på niveau med tidligere tider.

– Vi foretog en optælling ved halvårsskiftet sidste år, hvor vi ikke konstaterede nogen øget byggelyst. Ansøgningerne er altså kommet i efteråret, hvilket må siges at være en overraskelse efter omstændighederne, siger Jordbruksverkets stabschef Harald Svensson til landlantbuk.se. Han vurderer, at der findes et stort ophobet behov for nye staldpladser, og at renovering og nybyggeri er en forudsætning for at kunne fortsætte produktionen.

– På grund af den dårlige rentabilitet har den svenske mælkeproduktion været stærkt underinvesteret i mange år, siger han og vurderer, at der burde bygges op imod 20.000 nye staldpladser hvert år, for at opretholde produktionsniveauet.

Rebecka Asplund, som er byggerådgiver hos Växa Sverige ser to kategorier af byggeprojekter. Dels er det bindestalde, der skal bygges om til løsdriftsstalde med malkderobot. Dels eksisterende løsdriftsstalde, hvor der er behov for udbygning af malkeanlæg/robotter

’Förprövningar’ er en form for byggetilladelse, der godkender byggeplaner ud fra et dyrevelfærdssynspunkt. Erfaringerne viser, at næsten alle staldpladser, der bevilliges forprövning, ender med at blive bygget.

 

Fakta: Antal förprövade pladser

2018: 11 916

2017: 7 815

2016: 7 675

2015: 7 613

2014: 8 794

2013: 10 511

2012: 19 516

2011: 22 211

2010: 20 269

2009: 21 228

2008: 27 954

2007: 21 009

2006: 18 470

Kilde: Jordbruksverket/Landlantbruk