Ostmanifest

Martin Ragnar, känd profil inom svensk mejeri- och matbransch, har skapat en hemsida med ett manifest som söker utmana branschen och som han hoppas att olika aktörer är beredda att skriva på och leva upp till. Hemsidan heter www.ostmanifest.se och Ragnar lanserar siten i början av januari.