Mælkeritidende kommer att leverera nyheter till Mejeritekniskt Forum

Mejeritekniskt Forums hemsida har alltsedan 2002 varit den viktigaste kanalen för förmedling av nyheter till föreningens medlemmar. Ansvarig för hemsidan har sedan starten varit Ulf Borgström och han har dessutom under senare år också verkat som föreningens sekreterare. Ulf har med ålderns rätt önskat dra sig tillbaka från arbetet med nyheterna då dessa har varit ett mer eller mindre ständigt pågående arbete. Så länge föreningens medlemmar önskar kommer han att fortsätta som sekreterare.

En viktig del av Mejeritekniskt Forums uppgift är att tillsammans med de nordiska systerföreningarna samarbeta för att arrangera Nordisk Mejeri Kongress. Samarbetet sker inom ramen för Nordiskt Mejeritekniskt Råd och dess sekreteriat som finns i Danmark hos Mælkeritidende under ledning av Anne-Sofi Christiansen. Vidare har de nordiska redaktörerna för branschtidningarna på senare år utvecklat samarbetet där Mælkeritidendes redaktör Lars Winther varit pådrivande.

Med detta som bakgrund har föreningens styrelse önskat pröva en lösning att tillsammans med Mælkeritidende förse föreningens medlemmar med branschnyheter. Mælkeritidende har under hösten 2018 sjösatt ett nyhetsbrev som kallas UPDATE och de kommer komplettera denna tjänst med svenska nyheter, till en början skrivna på danska språket. Mælkeritidende planerar att inom en nära framtid utkomma med en engelskspråkig version.

Under den närmaste tiden kommer vi sålunda att testa denna modell. Den kommer att diskuteras på det kommande årsmötet och en medlemsenkät kommer att göras under våren.

De svenska notiserna kommer efter hand att läggas in på vår hemsida.