Falköping satsar på YouTube

För att möta den minskande mjölkkonsumtionen bland yngre konsumenter kommer Falköpings mejeri under våren att ta hjälp av flera influencers med många följare på Youtube, skriver Land Lantbruk.

Bland många andra marknadsföringsåtgärder kommer mejeriet till våren att testa ett samarbete med en influencer, det vill säga en opinionsbildare som uttalar sig bland annat i sociala medier för att påverka attityder och handlingar hos läsare och följare med samma intressen.

I det här fallet skaparen av en Youtube-kanal som med sitt stora antal följare anses kommersiellt intressant. Projektet ska pågå under flera år och går under namnet The milky way och målgruppen är yngre konsumenter i spannet 13–25 år. Inom det definierade området i västra Sverige beräknas gruppen bestå av 340 000 personer, fortsätter Land Lantbruk.

Läs mer