Svensk ostexport – ingen strålande affär

Den samlade exportvolymen för all ost är ca 19.000 ton. Det är i huvudsak färskost och hårdost som exporteras. Färskosten har ökat i mängd både absolut och relativt och det har lett till att det samlade exportvärdet har minskat.

Hårdosten, som aldrig varit en stor exportaffär, har blivit en ännu mindre sedan både Danmark, Finland och Tyskland minskat sin mottagande av svensk ost.

Läs mer i ATL