Kommissionen: De offentliga lagren av skummjölkspulver halverade

Hälften av det skummjölkspulver som köpts upp till de offentliga lagren sedan 2015 (190 000 av 380 000 ton) har släppts ut på marknaden utan att äventyra dess funktion och sektorns återhämtning. Den senaste anbudsinfordran för försäljning av 30.000 ton ägde rum den 8 november.

EU:s senaste prisrapport för mejerimarknaden, som publicerades denna vecka av Europeiska observatoriet för mjölkmarknaden (MMO), visar höjda priser på både mjölk och skummjölkspulver, vilket återspeglas i kommissionens noggranna hantering av lagren.