Invägd mjölk till mejeri från 2012 till 2017 i EU

Tyskland är det land där jordbrukarna väger in mest mjölk vid mejerierna 31,9 miljoner ton, följt av Frankrike med 24,6 miljoner ton och Storbritannien med 15,1 miljoner ton. Dessa tre länder står för nästan hälften, 46 %, av den mjölk som levereras till mejerierna.

Läs mer i blogg från JV