Falköping 3:a i Sverige

Invägningen i koncernen är nu drygt 215 miljoner kilo per år från Falköpings Mejeris medlemmar/kontraktsleverantörer, därtill kommer ytterligare 30–40 miljoner kilo från andra mejerier som processas i anläggningarna. Detta är invägningsrekord för koncernen och placerar föreningen på 3:e plats i landet.