Bra år för Falköping

Falköpings mejeri fortsätter att växa på en starkare mejerimarknad. Senaste årsredovisningen visar på nytt försäljningsrekord, något som räckt till både höjt avräkningspris, ökade investeringar och ett stärkt resultat på sista raden, berättar vd Anders Segerström för ATL.

Även mängden mjölk slår rekord i Falköpingskoncernen, som sedan köpet av Grådö för ett par år sedan har blivit Sveriges tredje största mejeriförening sett till just mjölkinvägning. Drygt 215 miljoner kilo mjölk kom från medlemmar och kontraktsleverantörer och ytterligare 30-40 miljoner kilo från andra mejerier, enligt bokslutet från det brutna räkenskapsåret 2017-2018.

Intäkterna landande under räkenskapsåret på 1,4 miljarder kronor, en ökning med 12 procent jämfört med samma period ifjol. Efter att mjölken till medlemmarna var betald landande rörelseresultatet på 26 miljoner kronor, att jämföra med 24 miljoner kronor under 2016/2017. Investeringarna ökade också från 10 miljoner kronor till 31 miljoner kronor, vilket ger en investeringsnivå på drygt 2 procent, skriver ATL vidare.

Läs mer