USMCA–avtal med effekt på handeln med mejeriprodukter i Nordamerika

Det är inte lätt att från svensk horisont tolka det nya avtalets inverkan på mejeriföretag och mjölkproducenter på båda sidor om gränsen USA och Canada. Här är i alla fall några länkar att besöka som är för eller emot. US-amerikaner verkar vara mer positiva och kanadensarna mer negativa.

The trade agreement, U.S.-Mexico-Canada Agreement (USMCA), reached Sunday night between the United States and Canada includes the elimination of Canada’s Class 7 pricing system and creation of some additional market access, two important objectives of the US dairy sector.

The Canadian dairy industry is anything but pleased with the USMCA agreement

Dairy farmers across Canada are deeply disappointed over the news of the concessions made on the dairy sector to conclude a new USMCA agreement.

The overhaul of NAFTA, now dubbed USMCA for the U.S.-Mexico-Canada Agreement, aims to end discriminatory pricing

A big part of President Trump’s new trade deal includes giving U.S. dairy farmers greater access to Canada’s dairy market.