Mejerieksporten holdt skansen

Danske mejerier eksporterede for 10,27 mia. danske kr. i årets første seks måneder Det er stort set det samme som sidste år til trods for lavere markedspriser, skriver mejeri.dk.

Tre fjerdedele af al dansk mælk eksporteres, og da forbruget herhjemme ikke stiger, skal den ekstra mælk også bruges til eksport.

Kigger man på de enkelte produktgrupper, er det især ’smør og smørolie’, der springer i øjnene med en stigning på 30 pct. i eksportværdi og 26 pct. i mængde. Dette skyldes bl.a. en øget reeksport, dvs. importeret smør som efterfølgende er blevet sendt ud af landet igen.

Läs mer