Frödinge ställer om till fossilfri energi

Med pellets från skog i närheten, fjärrvärme från det lokala sågverket och elenergi från vattenkraft har Orkla Foods Sverige lyckats ställa om ostkakefabriken i Frödinge till förnybara energikällor.

Ostkakefabriken i Frödinge är den första av Orkla Foods Sveriges anläggningar som ställs om till att bara använda förnyelsebara energikällor.