AAK:s tredje kvartal rekordbra

AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2018 visar ett rekordhögt rörelseresultat. Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 16 mkr, uppgick till 526 mkr (475 mkr), en förbättring med 11%.

De senaste årens positiva trend fortsatte under tredje kvartalet. Mejeri och Special Nutrition var de segment som främst bidrog till resultattillväxten.

Food Ingredients redovisade ännu ett starkt kvartal, särskilt inom mejerisegmentet och Special Nutrition.