Mejeriet tvingas stänga

Eddis ost förbjuds att tillverka, hantera, förvara och släppa ut livsmedel på marknaden. Om företaget bryter mot reglerna kommer Livsmedelsverket att döma ut ett vite om 50 000 kronor, skriver nt.se

Bristerna i hygienen var så omfattande och allvarliga att de livsmedel som tillverkats på platsen, och råvarorna som förvarats där, innebär en betydande risk för konsumenternas hälsa. Det konstaterade Livsmedelsverket under ett kontrollbesök.

Läs mer