Arla emitterar obligationer för 1,5 miljarder

För att använda en bredare plattform för finansiering och refinansiering av delar av Arlas befintliga lån har Arla (Arla Foods Finance A/S) utfärdat ett nytt obligationslån på den svenska marknaden. Det är på totalt 1,5 miljarder svenska kronor och vänder sig till professionella investerare som banker, pensions-förvaltare, försäkringsbolag och fondbolag. Obligationerna kommer att komplettera andra finansieringskällor som konsolidering, hypotekslån och banklån.