Ett allvarligt menat aprilskämt

malk-uden-malk“Den 1. april lancerede Arla et nyt ’produkt’ på sociale medier og store plakater i udvalgte byer: Mælk uden mælk. Et komplet indholdsløst produkt uden protein, calcium og alle de andre gode næringsstoffer, man kender fra mejeribranchens råvare”, skriver mejeri.dk.

Samtidigt gjorde man denna film som finns på Facebook, som är full av dansk humor. Den är textad och lätt att förstå.

Syftet är att peka på en del orimligheter som framkommer i den danska debatten och det gör det förvisso också i Sverige.