Arlas affärsplan 2018

Tillväxten kommer framför allt från globala marknader utanför Europa och genom strategisk tillväxt av Arlas varumärken inom Europa, säger Arlas koncernfinansdirektör Natalie Knight. Tillväxten sker på de globala marknaderna 2018 och det kommer att fortsätta fram mot 2020 när 75 procent av Arla tillväxt förväntas ske där.

De växtbaserade alternativen till mejeriprodukter har ökat snabbt de senaste tio åren och kommer att fortsätta växa. Vi måste fundera och reagera och möta konsumenternas efterfrågan på ett ännu bättre och mer lönsamt sätt, säger Natalie Knight, och lyfter vikten av innovation knuten till konsumenttrender och e-handel, en säljkanal som ökar och förväntas att vara dubbelt så stor inom fem år.