Så mycket betalade Arla för Gefleortens

De förvärvade nettotillgångarna uppgick till 6 miljoner EUR. Köpeskillingen uppgick till 8 miljoner euro kontant och 2 miljoner EUR var kollektivt kapital, skriver ATL.

Dessutom har 4 miljoner euro har kommit in i kontanter som en del av förvärvet.

Läs mer