ATL: “Mejerierna missar spannmålståget”

Tord Karlsson, ATL, skriver i sin ledare: “Veganrörelsens osakliga drev mot djurhållning i allmänhet och mjölkproduktion i synnerhet är trist och destruktiv och skapar en onödig polarisering. Seriösa företag borde hålla sig för goda för att spela med. Men denna konflikt kan tyvärr skymma sikten för mejeriföretagen så att nödvändiga framtidssatsningar inte blir gjorda.”

Han skriver vidare: “Mejerier har expertkunskap vad gäller att packa och transportera vätskor och andra kylvaror och en direktingång i butikernas kyldiskar. Det skulle kunna användas till flytande livsmedel gjorda på spannmål.”

Läs hela artikeln