Arla och Brexit

I förhandlingarna mellan Storbritannien och EU fokuserar man nu på hur handelsförbindelserna ska se ut i framtiden. Det är ett kritiskt skede och Arla ökar sitt lobbyarbete och sina förberedelser för att hantera effekterna av Brexit.

Arla har definierat tre tänkbara handelsscenarier som man förbereder sig för. Ett frihandelsavtal utan tariffer för mejeriprodukter, handelskvoter utan tariffer genom Världshandelsorganisationen och ett ”inget avtalscenario”. Arla bedömer att det mest sannolika scenariot är att Storbritannien och EU kommer att nå fram till ett frihandelsavtal.