Estnisk mjölk till Sverige och Finland

– Vi vill gärna sälja mjölk och mjölkprodukter till både Finland och Sverige, säger Joakim Helenius till Landsbygdens Folk i Finland.
Förutom att bygga ut i Tallinn har han bland annat sedan några år tillbaka varit engagerad i estnisk mjölkproduktion. Tack vara det engagemanget har han och finansbolaget Trigon visserligen tvingats ta några grymma ekonomiska smällar, men nu ser det ut som om ekonomin inom mjölkproduktionen håller på att stabilisera sig.
Nämnas kan att Ingman Group i snart två års tid har ägt just under hälften av aktierna i Trigon Dairy Farming Estonia.
– Vi kan producera till avsevärt lägre kostnader och vi kan nog leverera bra produkter. Vår utmaning är att vi inte har starka brands.

Läs mer