Dalamjölk från Gävle

Tack vare samgåendet med Gefleortens mejeriförening kan
Arla nu fortsätta den strategiskt viktiga satsningen på lokal mjölk.
Både Gefleortens vanliga konsumtionsmjölk och Dalamjölken
ska fortsätta att produceras och på så sätt stärka Arlas lokala
produkterbjudande.

I Dalarna finns det i dag 54 Arlagårdar. Ett antal av dessa gårdar
kommer framöver att leverera sin mjölk direkt till mejeriet i Gävle
för framställning av Dalamjölk. Mjölken särhålls genom hela
produktionskedjan.