Björn SigBjörn är död

B_SigbjornMejeriingenjör Björn SigBjörn är död. Han avled den 15 november 75 år gammal.

Björn var en välkänd profil i mejerisverige och var under flera år styrelsemedlem i vår förening. Han deltog flitigt i våra arrangemang.

Björn hade en bred kunskap inom mejeriområdet och han var ofta en anlitad föredragshållare och han bidrog med välskrivna och intressanta artiklar i de numera nedlagda mejeritidskrifterna NMI och SDI.

Björn kommer att begravas i Sköns kyrka fredagen den 8 december klockan 10. Kontakta Anderssons Begravningsbyrå, 060-613448 för mer information.