Små roterande diskhuvuden från Alfa Laval

AlfaLaval_rot_diskhuvDessa ger dig möjlighet att enkelt installera teknik för roterande diskhuvuden i små tanköppningar (3–4 tum), där statiska spraykulor och roterande sprayhuvuden normalt monteras idag. Genom att eftermontera ett av de tre små diskhuvudena slipper man omarbeta tanken för att kunna uppgradera tankrengöringsutrustningen, vilket ger låga installationskostnader.

Det enkelt att uppgradera från statiska spraykulor till Alfa Lavals GJ teknik med roterande diskhuvuden. Lossa bara den statiska spraykulan och ersätt den med ett nytt roterande clip-on-diskhuvud. Diskhuvudet använder ett rengöringsmönster som dynamiskt och effektivt fördelar vattnet till tankens inre ytor. Den stora mekaniska kraften som skapas av strålarna avlägsnar effektivt kvarvarande rester och ger bästa möjliga förhållanden för hygienisk produktion.