Hjordnära expanderar

Hjordnära mejeri planerar att expandera och utöka verksamheten från 11 till 18 miljoner kg råvara per år. Höga utsläpp befaras när mejeri utökar, skriver Skaraborgs Allehanda.

Kommunens ser dock en fara i att inte mejeriet klarar av att rena den ökade mängden spillvatten och att det kommunala reningsverket därmed riskerar att överträda sitt tillstånd för utsläpp av avloppsvatten.

Läs mer