Falköpings mejeri har fått bygglov för ny hall

Mejeriet har fått bygglov för en tankbilshall. Ett förslag till ändrad detaljplan ger Partnerlogistik möjlighet att bygga ut med höglager.

Falköpings mejeri hade sökt bygglov för att bygga nytt utmed Bangatan, på området som köptes loss av Lantmännen och där butik och silo revs.