Yoghurtcorner–ny säljidé

Tio minuters bilväg från Sjöbo centrum ligger Snogeholm och Elsekjells mejeri. Yoghurten som produceras här säljs bland annat på Smakbruket, Ingelsta kalkon,Talldungens gårdshotell i Brösarps backar och på flera andra håll  i Sydöstra Skåne. Den säljs även i såväl Köpenhamn som Stockholm.

Sedan de första yoghurtarna levererades under november 2015 har verksamheten fortsatt i en innovativ riktning framåt. Senaste i raden av innovativa idéer är en ”Yoghurtcorner” längs vägen i Snogeholm berättar Sara Färlin Tynelius.

Läs mer