Lundaortens mejeriförening–en historia

Chefen på 1920-talet, disponent Luning, hade provision på försäljningen. Han hade också privata ekonomiska bekymmer, skriver Sydsvenskan.

När mul- och klövsjukan slog till i november 1924 sattes många av mejeriets bönder i karantän vilket ledde till minskade mjölkleveranser och minskad produktion av smör och grädde.

Luning såg sin provision minska drastiskt, vilket var en personlig katastrof. För att öka sin provision och rädda sin ekonomi började han importera stora mängder baltiskt och sibiriskt smör från Danmark, skriver Sydsvenskan vidare och då hände det…

Läs vad som då hände