Livsmedelsforum 2017 – så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi och handlingsplan med mål och åtgärdspaket som förändrar hela livsmedelskedjan i grunden. Livsmedelsforum 2017 belyser, analyserar och ger dig värdefulla svar på hur den hållbara omställningen i livsmedelskedjan kommer att se ut och hur den påverkar olika aktörer. Du får de senaste nyheterna om hur den påverkar din organisation så väl som hur livsmedelssektorn ska förhålla sig till ny viktig forskning, globala hållbarhetsmål och landsbygdskommitténs betänkande.

Konferensen samlar ansvariga beslutsfattare och experter och går igenom läget, strategier, planer, utmaningar, delar goda exempel och diskuterar en hållbar väg framåt för sektorn. Den passar dig som arbetar strategiskt och/eller äger ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor samt livsmedelsinköp inom såväl privat som offentlig sektor.

Tid: 19 oktober 2017 i Malmö