Avtal klart mellan Arla och Gefleortens

Nu är ett avtal på plats. Nästa steg är att få ett godkännande från Konkurrensverket.
– Vi har haft  en bra dialog kring samgåendet och hur det ska gå till. Vi har nu tecknat avtal och avvaktar Konkurrensverkets beslut innan vi tar nästa steg, säger Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

Konkurrensverket har 25 arbetsdagar på sig att komma med ett beslut (vilket innebär i början av augusti). Det kan vara ”ja” eller ”vidare utredning behövs”.

Arla och Gefleortens mejeri- förening har kommit överens om att inte kommentera innehållet i avtalet innan Konkurrensverket har kommit med sitt beslut.