Arla Visby sparar på vattnet

Mejeriet i Visby återanvänder numera det vatten man tar bort vid tillverkningen av torrmjölk.

– Vi får ju ganska mycket vatten när vi tar bort allt vatten från mjölken för att göra torrmjölk. Och det vattnet har vi lärt oss att återanvända när vi rengör vår anläggning. Så när vi diskar använder vi vatten som vi har drivit av från mjölken, berättar Magnus Dahlblom, chef på Arlas mejeri i Visby.

Förra året minskade mejeriet sin förbrukning av det vatten man köper från Region Gotland med 13 procent.

Läs mer