I genomsnitt har en besättning 85 mjölkkor år 2016

I genomsnitt fanns det 85 mjölkkor per företag år 2016. Det är en ökning med 3 kor sedan år 2015 och en dubblering sedan år 1990 då det i genomsnitt fanns 41 mjölkkor per företag.

10 % av företagen har en tredjedel av mjölkkorna i sina besättningar.

Läs mer i JV:s blogg