Brexits betydelse för Arla

Peter Giørtz-Carlsen, chef för Arla Foods Europe, kommenterar i Ägarbladet hur Storbritanniens utträde ur EU kommer att påverka Arla. Det är
viktigt att ett handelsavtal inte kommer att begränsa den fria rörligheten.

Arlas affärsmodell bygger på det fria flödet av mjölkbaserade produkter till och från alla länder där vi producerar mjölk i Europa och det kommer att bli avgörande att vi kan handla fritt efter Brexit, säger han.